Трябва да станете проводници, чрез които ще се извърши насищането на физическия план на планетата Земя със Светлина

АЗ СЪМ Атина Палада и дойдох при вас чрез този Посланик.

Познавате ли ме? АЗ СЪМ Богинята на Истината и АЗ СЪМ също така член на Кармичното Ръководство.

Дойдох днес при вас, за да ви дам някои знания относно проявленията на Закона за Кармата във вашия физически свят. Когато се въплъщавате, зад вас се спуска една завеса и вие преставате да си спомняте какво се е случвало с вас преди това, забравяте предишните си прераждания. Това положение на нещата не винаги е било така. Тази мярка е по-скоро хуманна по отношение на вашите животопотоци, а не ограничителна.

Работата е там, че в много от вашите животи вие сте извършвали множество не особено добри постъпки и ако си спомняте за всички  извършени злини и злоупотреби, вие не бихте могли да действате в настоящия си живот. Ето защо завесата във вашата памет се спуска веднага след раждането ви. Все пак тази завеса не е съвсем плътна за онези, които със своите заслуги са отворили пътя към дарбата да виждат в миналото и бъдещето. Знаете, че мнозина пророци и светци, въплътени на Земята в миналото и днес, са ясновидци.

Завесата се приповдига, когато вашите четири низши тела придобият достатъчна степен на чистота и вашето съзнание достигне онова равнище, при което няма да се изплаши от някои неща, случващи се при взаимодействието между световете. Човешкото съзнание наистина е много ограничено. То е ограничено от ролята, която изпълнявате в текущия си живот, ограничено е от вашата карма, която сте натрупали през миналите си животи. На практика вашата карма е препятствието, което стои между вас и фините светове. Вашата карма представлява енергия, плътна енергийна субстанция, която има много ниска честота на вибрация. Тези ниски вибрации са всъщност завесата, която ви отделя от нашия свят.

Така че, възлюбени мои, няма никаква разлика между вас и мен, освен разликата в нашите вибрации. И когато получавате възможност чрез вашите старания и заслуги да се освободите от вашата карма, да се отървете от вашите недостатъци, тогава получавате способността да общувате с нашия свят, да посещавате нашия свят. Диапазонът на вашето възприемане на света се разширява и вие придобивате много способности, които се наричат дарове на Светия Дух.

Затова целта на моята днешна беседа е да разберете съвсем ясно, че единствено вие самите, вашите действия в миналото и настоящето са създали тази завеса, която ви отделя от Реалния Свят на Бог. А доколкото според замисъла на Бог всичко в тази Вселена се развива по еволюционен път, то следващият етап, който вие неизбежно ще достигнете, ще бъде освобождаване от кармата на вашите земни въплъщения.

Вие се освобождавате от вашата карма и се издигате на по-високо енергийно ниво.

Има няколко начина да се освободите от вашата карма. Единият е да правите правилен избор във всичко. Вашият живот не е нищо друго, освен поредица от ситуации, в които ви се дава възможност да направите избор. Единият от изборите ви приближава към Бога, а другият ви отдалечава от Бога. Всичко е много просто. Цялото многообразие от житейски ситуации може да бъде сведено до тези два избора.

Този път е единствен за хората, приели въплъщение на Земята. Останалите начини са спомагателни.

Знаете за пътя на молитвената практика, когато със сърцето си привличате допълнителна Божествена Енергия във вашия живот и с помощта на тази енергия стопявате кармичните си натрупвания.

Наскоро ви беше разказано за една по-висша практика за изчистване на кармата чрез пулсациите на чакрите1. Но за съжаление, тази практика става достъпна само за тези, които достигнат достатъчно високо ниво на духовни постижения.

Най-важен за вас си остава стремежът към преодоляване на ограниченото състояние, в което се намирате поради кармични причини. Когато знаете диагнозата, ще ви бъде по-лесно да намерите правилното лечение и да го приложите в живота си.

Затова всичко, което правите в живота си, е за вас начин да преодолеете вашето ограничено кармично състояние. Именно заради това вие приемате това въплъщение.

Такъв е Законът на този свят. Някога вие сте избрали да изпитате себе си чрез въплъщение като индивидуалност. Получили сте свободата да провеждате своите експерименти. И сте започнали да използвате Божествената Енергия по свое усмотрение. Затова ви е била дадена личност. На определен етап от еволюционното развитие на вашата личност е бил даден разум. А разумът е двойствен. Той има възможност да избира как да използва своите способности.

В резултат на експериментите ви с вашия ум вие сте започнали да се обгръщате с все по-плътни енергии и да създавате карма – като използвате Божествената Енергия не в съответствие с Божествения замисъл, а в съответствие със замисъла на вашия собствен ум.

Дейността ви в плътния физически свят в продължение на милиони години е създала тази действителност, в която вие се намирате сега. Известно ви е, че заобикалящият свят е само едно огледало, в което се отразява вашето несъвършено съзнание. Имало е етап, когато в съответствие с Божествения план за тази Вселена ви е било разрешено да експериментирате с Божествената Енергия в съответствие с вашата свободна воля.

Сега настъпва нов етап. По време на първия етап вие сте потъвали в илюзията, а сега настъпи етапът на завръщане в Реалния Свят на Бога.

По замисъла на Твореца, същите онези души, които са участвали в създаването на илюзията, чрез своите действия трябва да преодолеят нейното илюзорно проявление. Преди всичко, ще трябва да се отречете от вашето несъвършено творение в своето съзнание.

През първия етап вие все повече и повече потъвате в материята и все повече и повече се отдалечавате от Бог. По време на втория етап, чрез осъзнаване на вашето Единство с Бог, вие трябва да се върнете към реалната част от вас самите, като се откажете от илюзията и се обърнете към Реалността.

Като преодолявате вашето несъвършенство, отработвайки своята карма, вие повишавате своите вибрации, а едновременно с повишаването на вашите вибрации се повишават и вибрациите на заобикалящия ви свят.

Като преодолявате себе си, своята човешка природа и придобивате все повече и повече Божествени качества, вие постепенно се завръщате към Божествената Реалност, от която вашите души са дошли във физическия свят, за да експериментират.

Предназначението на тези диктовки, давани от нас чрез този Посланик, е именно да разбудят паметта на вашите души, да дадат вярна посока на вашите стремежи.

В хода на вашето развитие вие постепенно получавате все по-правилно виждане, постигате Божествената истина и на определен етап ставате единни с тази Истина.

Днес се опитах да ви дам малко по-друг поглед върху протичащите на Земята промени.

Действително, всички изменения ще бъдат възможни и стават възможни само с ваша помощ, с помощта на стремленията на вашите сърца и с помощта на Божествената Енергия, която вие пренасяте във вашия плътен свят.

В най-скоро време всички вие, които четете тези редове, трябва да станете проводниците, през които ще се извърши насищането на физическия план на планетата Земя със Светлина.

Желая ви успех по този път и преодоляване на всичко онова вътре във вас, което ви пречи да осъществите замисъла на Бог за тази планета.

АЗ СЪМ Атина Палада

[1] Виж диктовките на Възлюбения Вайрочана от 16 април 2005 г. и Господ Ланто от 12 април 2005 г.