Трябва да намерите всички воини на Светлината, намиращи се във въплъщение и да им напомните за тяхната мисия

АЗ СЪМ Ланто, дошъл при вас чрез този Посланик.

АЗ СЪМ дойдох за много важен и отговорен разговор, който ни предстои сега. Знаете, че всеки път, когато идваме да даваме диктовка, ние се стараем да предложим на вашето внимание известна част нова информация, но обикновено просто даваме нова гледна точка на вече известни на вас факти и информация.

Сега трябва да предложа на вашето внимание съвсем нова информация и е възможно на мнозина тя да се стори неочаквана и твърде фантастична.

И така, започвам. Вие ме знаете като Владика на Втория лъч. И това е лъчът на Мъдростта. Затова моето знание ще ви бъде предложено именно на този лъч.

Представете си човек, който е успял да балансира цялата си отрицателна карма, натрупана в неговите тела за хилядолетия прераждания. Емоционалното, менталното, етерното и физическото тела на такъв човек не съдържат неправилно използвани от него енергии, през целия цикъл на пребиваване на планетата Земя. Как мислите, какво ще стане с този човек?

Ще може ли той и по-нататък да съществува във физическия свят или трябва да направи преход и да продължи своето съществуване в по-финия свят?

И има ли на Земята хора, които са успели да балансират цялата си карма?

Възможно е правилно да отбележите, че освен балансирането на кармата е необходимо да се изпълни и Божественият план.

А Божественият план на всеки индивид се съгласува напълно с Божествения план на планетата Земя като цяло. Затова, навярно много от вас вече се досетиха, че най-вероятно такъв човек ще остане във въплъщение. Планът на Бог не се състои в това, един индивид, имащ много големи достижения, да продължава да се усъвършенства без да е във връзка с другите живи същества и цялото мироздание. Затова, ако човек е балансирал своята лична карма, това не означава, че той ще направи преход.

Напротив, такъв човек става много ценен в очите на Бог и на Възнесените Учители. Той не е обременен с излишен кармичен товар, неговите чакри се освобождават от кармичния боклук и започват да пренасят Божествената Енергия в пълен обем.

Разбира се, ако индивидът желае да направи преход, няма да му бъде отказано. Обаче човек, балансирал личната си карма на 100%, престава да мисли с категориите на личността. Той осъзнава своето Единство с цялото мироздание и своето пълно Единство с Бог. Затова такъв човек доброволно предоставя своите тела за осъществяване на Божествената мисия.

Вие знаете, че освен лична карма, има и карма на семейството, карма на града, карма на страната и световна карма.

Планетата като цяло е обвита в много плътни енергии, като че ли се намира под много плътна кора от отрицателна енергия. И тази кора от отрицателна енергия трябва да бъде разтворена.

Човек, който е отработил своята карма, на фините нива поема задължение по трансформирането на планетната карма. Как става това технически?

Когато аурата постигне Божествена чистота и чакрите пренасят безпрепятствено Божествената Енергия в света, то такъв човек, по своята свободна воля, започва да поема в своята аура отрицателните енергии от околното пространство и да ги преработва. Това е подобно на прахосмукачка. Човекът влиза в контакт с аурите на другите хора или със сгъстяванията от отрицателни енергии, плаващи в околното пространство, и с помощта на енергиите на своите чакри започва да неутрализира тази плътна отрицателна енергийна субстанция.

  Такива хора носят своето Служение на света подобно на Христос. Доколкото вибрациите на тези хора се отличават твърде много от вибрациите на околното пространство, то самото им пребиваване в него се усеща от тях като постоянно, всекидневно разпъване на кръста.

Те са действително разпънати между Духа и материята.

Вътре в тези хора с помощта на чакрите им се съединяват световете.

Знаете, че чакрите на човека свързват физическото му тяло с по-фините тела. Затова, когато чакрите са напълно очистени, такъв човек представлява отворена врата между световете.

И Служението, което този човек изпълнява, е подобно на това, което извърши Христос, когато беше във въплъщение. Той доброволно се принася в жертва за спасението на другите хора.

Разбирате ли за какво говоря, възлюбени? Човек доброволно избира да се намира сред плътните енергии на този свят. И тъй като неговите вибрации се различават твърде много от вибрациите на околния свят, то самото му пребиваване сред хората е подобно на ежедневно разпъване на кръста. И това е действително разпъване. Такъв човек поема върху себе си кармата на света, греховете на света. Той ги поема в своето тяло и преработва тези грехове, тази световна карма и по този начин служи на света, на всички живи същества.

Описвам толкова подробно Служението на такъв човек, защото много от вас носят подобно служение на света, но е възможно не всички да осъзнават това с външното си съзнание, с бодърстващото съзнание, с физическия ум.

Всеки истински светлоносец, който се намира във въплъщение, носи своето служение 24 часа в денонощието, без сън и покой.

Защото много от вас продължават своето служение и насън, пребивавайки в астралния план във финото си тяло, като помагат да се очисти този астрален план от отрицателната енергия. И по време на този нощен труд вашите фини тела получават истински рани. Ставате сутрин, без да си спомняте за нощните си подвизи, но усещайки се разбит и слаб, защото ангелите-лечители не са успели да окажат помощ на фините ви тела по време на нощния сън.

Искам да знаете за Служението на вашите събратя и за вашето собствено Служение.

Вашата работа е безценна в очите на Бог и в очите на Възнесените Учители.

На мен дори ми е неудобно да ви моля да поемете и допълнително натоварване. Твърде малко воини на Светлината се намират във въплъщение. Много воини забравиха за своя воински дълг и се поддадоха на изкушенията на този свят. Те забравиха защо са дошли във въплъщение.

Затова ви моля да намерите тези воини на Светлината и да им напомните за служението, което те се задължиха да изпълняват преди своето въплъщение.

Намерете ги, дайте им да почетат тези диктовки, поговорете с тях. Това може да бъде лична беседа или публична лекция. Всеки от вас знае какво трябва да прави.

Но вие трябва да намерите всички воини на Светлината, намиращи се във въплъщение, и да им напомните за тяхната мисия.

Искам да ви изкажа своята благодарност за вашето Служение. И се прекланям пред Светлината на Бога във вас.

АЗ СЪМ Ланто.