Този раздел съдържа аудио запис на диктовки, дадени от Възнесените Владици

чрез Посланника Татяна Микушина