По-голям сред вас е този, който повече служи на другите.

АЗ СЪМ Вайрочана, дошъл чрез този Посланик.

АЗ СЪМ Будда на един от тайните лъчи, принадлежа към мандалата на петте Дхиан Будди.

АЗ СЪМ също член на Кармичното Ръководство.

Трябва да ви дам днес някои знания, които се отнасят за тайните лъчи.

Може би знаете, че освен седемте основни лъча, на които съответстват седемте основни чакри, разположени по протежението на гръбначния стълб, съществуват и тайни лъчи.

От ученията дадени в миналото знаете, че чакрите на тайните лъчи са разположени на дланите на ръцете, на ходилата на краката и в областта на това място, където Иисус е пронизан с копието, когато е бил на кръста.

Вероятно не всички знаят, че освен седемте основни чакри, от двете страни на гръбначния стълб са разположени и други чакри, които се редуват с основните. Тези чакри също са чакри на тайните лъчи. Моята чакра е тази, която е разположена между слънчевия сплит и сърцето. Посочвам тази чакра с ръката си на статуята, която е мое изображение. Бих искал днес да дам някои знания, свързани с чакрата, разположена в центъра на гърдите. Това е централна чакра и тя се отваря само при хора, които имат много високи постижения в миналото, потвърдени в този живот. Тя пряко ви свързва с вашето АЗ СЪМ Присъствие. Тази чакра е на Буддите и Бодхисатвите.

Човек, получил достъп до енергиите на тази чакра, с нейна помощ може по свое желание да трансмутира не само своята карма, но и световната карма.

Ето защо казват, че Буддите и Бодхисатвите извършват световно Служение и преобразуват световната карма.

Молитвата на Буддите представлява пулсация на чакрите. Молитвата на Буддите е достижима само за онези индивиди, които са изчистили своята карма 100 % и са приели обет да служат на човечеството.

Всеки Будда, който се намира във въплъщение, носи на плещите си огромна част от планетарната карма. Ето защо много индивиди, достигнали ниво на съзнание Будда, се стремят да получат въплъщение във физическо тяло, да преминат необходимите посвещения за отваряне на чакрите и да извършват своето Служение на света с помощта на молитвата на Будда.

 Сега на Земята са въплътени множество Будди  и всеки такъв Будда със своето безкористно Служение изчиства от карма пространството около себе си на стотици, дори хиляди километри. Един такъв Будда със своето Служение заменя десетки хиляди чисти монаси и светци.

Вие не можете със своето човешко съзнание да определите степента на достижение на един Будда. Но всеки такъв Будда, когато срещне намиращ се във въплъщение свой събрат, само след няколко минути общуване е способен да различи познатите и близки вибрации, които се проявяват във всичко: в тембъра на гласа, в жестовете, дори в начина на обличане и поведение. Основният проблем, с който се сблъскват въплътените Будди, това са плътните и ниски вибрации на заобикалящия ги свят. Те практически не могат да живеят в големи градове, сред голямо струпване на хора. Затова избират да живеят в усамотени места, в планините. Но основната част от Служението на тези Будди е просвещаването на човечеството и затова, доколкото позволяват обстоятелствата, те се срещат с хората и им дават своето учение.

Но много от тях до края на живота си така и не се срещат с обикновени хора, за да пребивават в места, където техните чакри са в състояние да работят с пълна мощ и да внасят Светлина в плътния физически свят.

Днес повдигнах част от завесата, свързана със Служението на Възнесените Същества, невидимо за обикновените хора. И би било странно, ако в това толкова трудно за Земята време Възнесените Учители разчитаха само на молитвите на начинаещите, които правят първите си едва забележими крачки по своя път обратно към Бог. Техните крачки са толкова неуверени и плахи, а понякога те са толкова увлечени от заобикалящата ги илюзия, че забравят за Бог и за своя Път.

Но нека не осъждаме строго тези хора. Всеки от тях се намира на своята част от Пътя и всеки от тях прави необходимото според степента на своите достижения. Тези начинаещи в действителност не носят значителна кармична отговорност за своите понякога твърде погрешни действия, насочени към увеличаване на илюзията, което е свързано с изпълнението на твърде много външни ритуали, отвличащи вниманието от същността на Учението за Бог.

Но има и хора със значителна степен на достижения по пътя, които съзнателно ги използват за получаване на външни символи на власт и влияние. Те манипулират нищо неподозиращите начинаещи и дори използват енергията на молитвата за свои користни цели.

Тези хора трупат тежка карма и ще понесат справедливо кармично възмездие.

Колкото по-високо е нивото на вашите достижения, толкова по-голяма кармична отговорност носите, ако се отклоните от Пътя и увлечете други да се отклонят от този Път.

Затова единственият начин за хората, искрено стремящи се към Бог, да разпознаят опасността от лъжливите пастири, е да изчистят своите тела, своите мисли и своите чувства, за да придобият чисто виждане и дарбата да различават кой какъв е.

Напълно осъзнавам колко е трудно за външното съзнание да направи такава преценка. Но ви уверявам, че в душата си вие винаги знаете кой е истински проводник на Божествената енергия и кой събира чуждата светлина и живее за сметка на тази светлина.

Когато получите това знание от вашата душа, вие едновременно с това получавате кармична отговорност за използването на своята светлина в подкрепа на лъжливи пастири.

Разбрахте мисълта ми. Само който поради причини, свързани с неговото его, разпознавайки лъжливите пастири, продължава да ги подкрепя със своята светлина, той носи кармична отговорност за лъжливо използване на тази светлина.

Но ако лъжливият учител отклонява от Пътя невинни хора, аз дори не бих искал да използвам способностите си, за да видя последствията от кармата, която той създава.

Днес ви дадох знания за истинските служители, дадох ви разбиране за фалшивото служене.

И след като получихте това знание, вие не можете вече безотговорно да се отнасяте към избора на своите учители. Гледайте, наблюдавайте. В спорните случаи винаги можете да отправите искрен призив към Възнесените Учители, към Владиката, който почитате, с когото чувствате дълбока вътрешна връзка и близост, и ще получите помощ. В един прекрасен ден ще получите видение и ще видите вътрешната същност на учителя, когото следвате.

Трябва само повече да се доверявате на Висшата част от самите вас. О, вие сте много повече от онова отражение, което виждате всеки ден в огледалото пред вас. Вие наистина сте могъщи духовни същества, дошли в този свят за придобиване на човешки опит. Вашата душа преди прераждането сама е избрала обстоятелствата на вашето сегашно въплъщение.

И вие сте знаели, че колкото и да е сложен вашият Път, ще изпълните поетата мисия, насочена към издигане съзнанието на хората.

Дойдох днес, за да пробудя паметта на вашата душа за задълженията, които сте поели преди сегашното въплъщение.

Затова оставете играчките, с които продължавате да си играете, дори достигнали зряла възраст. Време е да пораснете, да издигнете своето съзнание до нивото на зрял човек и да поемете отговорността не само за себе си, но и за тези, които се намират на по-ниско ниво на своето съзнание.

Помнете, че по-голям сред вас е този, който повече служи на другите. Най-големият слуга на човечеството е Будда, смирено седнал в планината в поза на медитация и изчистващ кармата на света чрез своите чакри.

Не ви моля всички да седнете в поза за медитация и да се опитвате да изчиствате кармата на света.

Всеки от вас се е родил именно в това място, в тази страна и сред тези външни обстоятелства, които трябва да използва за своите достижения, и около вас се намират именно тези хора и обстоятелства, които се нуждаят от вашата помощ.

Оставям ви насаме с вашите мисли за полученото днес напътствие.

АЗ СЪМ Вайрочана, който беше с вас днес.