Духовно различаване на реалността от илюзията

Извадки от книгата "Восхождение", които се отнасят до контакта с фините светове

 

Защо е важно да се учим да различаваме?

Вярата е лекарството, което ви е необходимо

Възлюбеният Ел Мория
21 декември 2005 г.

"...Цялата работа е там, че вие така сте оплетени в мрежа от илюзии, че не можете да различите нито кой източник съдържа Истината, нито вибрациите, които са характерни за истинския източник.
Затова всички ваши практики и всички ваши действия трябва да са насочени към това, да се научите да различавате. В действителност вашето пребиваване в илюзията ще завърши само тогава, когато се научите да правите различаване между събитията, които принадлежат на плана на илюзията, и събитията, които принадлежат на реалния Божествен свят. И вашата задача е да получите ясно виждане и да се научите да давате оценка на всяко събитие и факт, с който се сблъсквате в живота..."

 

Вие сте дошли в този свят, за да научите урока за различаването

Господ Шива
1 януари 2006 г

АЗ СЪМ Шива, дошъл отново при вас чрез моя посланик.
Като тема на днешната беседа ми се иска да използвам небезизвестната притча за коня. Може да заведете коня до реката, но не можете да го накарате да пие вода.
Нашите беседи понякога напомнят тази притча. Ние ви водим до реката с Божествена енергия и ви даваме възможност да черпите безценни знания, мъдростта на вековете, която се съдържа в нашите послания. Но вие и единствено вие самите можете да вземете решение, дали да пиете. Никой не може да направи това вместо вас. По същия начин, нашият посланик не може да накара никого насила да приеме нектара на Божествената енергия, съдържащ се в нашите послания.
Мъдрите хора не бързат да приемат информация, която идва от непознат източник. И това е правилно. Ако поглъщате безразборно всякаква информация, то може да настъпи момент, когато мозъкът ви няма да може да смели всичко. Трябва много качествено да подбирате онази информация от заобикалящата ви действителност, която заслужава вниманието ви и да я отделяте от боклука, който съществува в изобилие по рафтовете на вашите книжарници и в Интернет.
Съвсем неотдавна, всяка книга, която давахме чрез нашите посланици, беше рядкост и се възприемаше като нещо непонятно и обезкуражаващо. Но сега времето е променено и се навъди много такава обезкуражаваща информация и литература. И проблемът вече не е как да намерите нова информация, а проблемът е как да се оградите от потока информация, която при цялата своя привидна необикновеност представлява отрова в красива опаковка.
Само че за разлика от отровата за вредители, която купувате и на чиято опаковка ясно е посочено, че това е отрова, върху обложките на вашите книги не е написано, че те представляват заплаха за вашето съзнание.
Затова ние променяме нашата тактика.
И нашата задача в момента е да ви дадем знанието как да различавате истинската от лъжливата информация в морето от информация, което ви заобикаля.
Знаете, че точни критерии не съществуват. И винаги, когато става дума за различаване, ние ви предлагаме да се обърнете към вашето сърце и да се доверите на Висшата част от самите вас и да направите оценка и избор. Защото вашата Висша част винаги знае Истината. Но не винаги ви хрумва самата мисъл за това, че трябва да се обърнете към Висшето си Аз. Не говоря за това, че чистотата на вашите низши тела може да не е достатъчна, за да почувствате и различите гласа на вашето Висше Аз. Затова е уместно да се дадат външни критерии, въз основа на които ще можете да правите разлика в потока от информация около вас.
Преди всичко, обръщайте внимание не на качеството на подвързията или на външния вид на книгата, а обръщайте внимание на качеството на подаването на материала. И ако информацията не се дава на понятно за вас ниво, тогава прекратете четенето.
Работата е там, че съществуват много нива на подаване на информация. И това, което е достъпно до съзнанието на един, не може да бъде достъпно до съзнанието на друг. Не винаги зад един сложен текст стои Истината.
Но ако сте стигнали до високо ниво на посвещение, тогава вие винаги търсите по полиците на магазините онези ключове, които ви позволяват да разпознаете Истината и в най-объркания текст.
По-рано ние прибягвахме към това, за да объркваме нашите послания преднамерено. В този случай се стараехме да отблъснем онези, които биха използвали нашата информация за користни цели. Сега не сме склонни към усложняване. Защото даваната информация винаги може да се усложни, но същността на даваното е много проста и достъпна дори за дете. Затова, колкото и да обикаляте и блуждаете из дебрите на така наречената езотерична литература, ние ви съветваме да насочите вниманието си към същността на даваното и да си отговорите на един прост въпрос: как това, което четете, ви помага във вашия реален живот?
Помага ли ви тази информация, която получавате, да се освободите от нереалната част от вас самите и да се устремите към вечната непреходна реалност? Какво ви дава тази информация за развитието на вашата душа? Как тази информация ви помага във вашия живот?
Можете да почерпите съвети за много изкусни практики, но те или ви водят към увеличаване на заобикалящата ви илюзия, или ви отклоняват от вашето предназначение и създават илюзията, че сте много значимо същество от космически мащаб.
И в единия, и в другия случай губите опорната точка във вашето съзнание. Или се задълбочавате в материята, или летите в облаците. Но общото е това, че и в двата случая пораждате илюзии и създавате илюзии или на физическия план, или на астралния план.
Вашата задача е постоянно да имате реален поглед за положението си в този свят. А реалното ви положение – това е да сте стъпили здраво с крака на Земята и в същото време да помните за вашия космически произход и да се стремите към Бога.
Стремежът към Бога не трябва да се бърка със стремежа към заемане на високо положение в космическата йерархия.
Да, не е изключено в много от вас да присъстват Висши Космически Същности, които са дошли на Земята и използват всяка възможност да помогнат на нейната цивилизация. Но не забравяйте никога, че вашата душа минава през земната еволюция. И тази еволюция е много постепенна. Затова не можете за един живот изведнъж да станете Велика Космическа Същност. Вие можете да предоставите възможност на Велика Космическа Същност да действа чрез вас, но по-често давате такава възможност на същество от астралния план.
Какъв е критерият? Как да разберем и направим разликата?
Знаете, че за да могат Великите Космически Същности да действат чрез вас, вие трябва да се простите с голяма част от егото си и да приемете предано да служите на Космическата Йерархия.
А за да се предоставите в робство на същност от астралния план, не ви трябват никакви достижения, освен желанието на егото ви към самовъзвеличаване.
Твърде много хора, нагълтали се с различен род повърхностна литература, си въобразяват, че са много велики същности, заемащи високо положение в космическата йерархия.
И така са се захласнали в своите игри, че вече не могат да правят разлика. Но те не се и тревожат за това, защото са уверени в своята изключителност и величие.
Но на околните хора само след няколко минути разговор с тях им става ясно, с кого си имат работа. Затова ви молим да развиете в себе си дарбата за различаване. Затова ви казваме, преди всичко и най-напред да се избавите от своето его. Защото то ви пречи да различавате, да виждате и да служите.
Много жалко за онези индивиди, които вървят по пътя на самовъзвеличаването. Но това е техният избор. Те са направили избора, който са искали. Вашият илюзорен свят е характерен с това, че всеки получава това, към което се стреми. И ако искате да станете Велика Космическа Същност, вие непременно ще станете. И ще получите всички знаци от финия план за това, че сте Велика Космическа Същност. Цялата работа е там, че вашият мотив от самото начало е бил погрешен. Вие сте искали да станете могъщо същество.
А истински мотив би било да станете най-смиреното същество, слуга на всички живи същества, живеещи на Земята. Истински мотив би било освобождаване от егото и оказване на помощ на всички живи същества. Затова не е задължително дори да се обръщате към другите хора за потвърждение на вашите, както си мислите, космически достижения. Просто трябва да си отговорите на въпроса, какъв е бил вашият мотив, когато сте започнали да изучавате езотеричната литература? Искали ли сте да получите нещо за себе си, или сте искали да се отдадете на Служение на живота?
Божествената наука на пръв поглед изглежда много проста, но мнозина така дълбоко потъват в лабиринтите на лъжливи понятия и знания, че вече е много проблематично приемането на нашата помощ от тяхна страна.
Затова ви съветвам: винаги преди да се задълбочите в някакво учение или да следвате някаква практика или външен учител, внимателно анализирайте мотива, който ви движи. Защото според своите вибрации и по вътрешното желание, което ви движи, ще бъдете притеглени към онази група хора и към онзи учител, които просто ви снабдяват с това, което ви е необходимо, за да достигнете вашите цели. И никога не винете никого извън вас, че сте попаднали в секта или сте попаднали под нечие влияние. Защото вие и единствено вие сте отговорни за това, което става с вас.
Вие сте дошли на този свят, за да научите урока за различаването. Различаването на Доброто от Злото, илюзията от реалността.
Научавайте уроците си сами. И помнете, че ние ви помагаме само тогава, когато ни молите за помощ.
АЗ СЪМ Шива и дойдох за много важни наставления.

 

Когато във физическия свят се появи чаша, която можем да напълним със Светлина, ние винаги правим това

Възлюбеният Шива
23 януари 2006 г

"...Ние ще действаме чрез всеки, който е готов, който е способен да се издигне в съзнанието си на ново ниво. Чрез тези, които могат да отхвърлят всички ненужни и отживели догми, характерни за старите религии и могат да разпознаят вълците в овчи кожи сред многото нови религиозни проповедници, поникнали като гъби след дъжд.
Единственият път, който избрахме и който е възможен на този етап, това е пътят на прекия контакт с мнозина, които са готови.
Разберете, вие преминавате на ново ниво на своето развитие. И за това ниво е естествено и все по-лесно достижимо общуването с финия свят. Няма нищо сложно в това, да се установи контакт с финия свят. Но сложността е, както винаги, във вашето съзнание. И ако вие в съзнанието си възприемате неправилно дадения ви контакт, давате му неправилна оценка в съзнанието си, тогава вместо да имате Божествено достижение, вие се подлагате на атаките на силите, които обитават финия план и които са избрали да не се подчиняват на Божествения Закон на тази вселена.
Затова дарбата на различаването ви е необходима, както никога досега. И заедно с тази дарба вие ще трябва да получите знание за това, как трябва да се държите на този етап от еволюционното развитие, към какво да се стремите и от какви принципи да се ръководите.
Ние можем много дълго да изброяваме недостатъците на тези или онези религиозни учители и религиозни течения. Но тогава ще се учим най-вече, как не бива да се постъпва и как не трябва да се държим. Ние избрахме друг път. Ние даваме правилните образци и вярната посока. И както винаги, ваша свободна воля е да изберете пътя, който да следвате.
Вие правите избор и вие решавате.
Нашата работа е да ви предложим правилните образци и да ви посочим правилната посока..."

 

Различаване на информацията, постъпваща от финия план

1. За да се научите да различавате от кое ниво или план се приема посланието, е необходимо да се грижите за чистотата на своите низши тела

 

Достоверност на съобщенията, пристигащи във физическия план

Санат Кумара
13 март 2005 г.

"...Много хора започват да чуват финия план, да влизат в контакт с различни сили. Не всички от тях осъзнават, какви са тези сили, с които те започват да си взаимодействат. Сред тях има съвсем дружелюбни, желаещи доброто. А има и напълно злобни същности, които използват човека, когото са успели да завладеят, за своите користни цели. А користната цел е една, както и в цялото това нереално проявление – да отклони човека колкото се може по-далеч от постигането на Божествената Реалност.
Всичко в този свят има две страни. Всяка дейност, присъща на този свят, носи двойствен характер и може да бъде насочена както към добро, така и към зло, към смъртта, към ада. Приемането на послания и диктовки не се различава от всяка друга дейност и от всяко друго проявление на този двойствен свят.
Още щом се появи някакво ново изобретение, което изглежда поначало е създадено за добро, за благо, почти мигновено илюзорните сили на този свят започват да овладяват това изобретение и да го насочват към осъществяването на напълно противоположни цели. Вземете произволен пример. Едно от последните изобретения е Интернет, даващ огромна степен на свобода за почти мигновено общуване през океани и континенти. Само преди няколко десетилетия човешкият мозък би възприел такава възможност като фантазия. А с какво е пълен Интернет днес? Вместо да носи идеите на доброто, той 90% е запълнен с най-съмнителни творения на двойствения човешки интелект.
Трошици истина също се намират в тази световна информационна система и точно в същата пропорция, в каквато е и истината в този свят. Едно към десет. Да, Истината, Божествената Истина в този свят, присъства само в 10% от него.
Общуването с фините светове не представлява никакво изключение от това правило. И процентът на достоверност на информацията, присъстваща в посланията от финия план, е в същата пропорция – 1 към 10.
Това не означава, че достоверността на всички съобщения е такава. Има съобщения, които пристигат в този свят с достоверност 95% и повече. Но 90% от този род съобщения съдържат лъжа.
Затова ние използваме при тези наши представители, с които работим, определени прийоми за предаване на информацията и им даваме ключове за достъп до тази информация, известни само на тях и получени в резултат на дълъг процес на обучение, по време на който нашите посланици преминават определени и доста тежки изпитания, доказвайки по този начин своето право на приемане на информация от Божествения Източник.
За да имате възможност сами да различавате качеството и достоверността на информацията, идваща от различни източници, трябва да развиете в себе си способността за различаване на нивото на тази информация. Да чувате и различавате вибрациите, съдържащи се в посланията от фините светове.
Дори наличието на мантия не дава възможност на нашия посланик постоянно да дава Истината. Процентът на Истината се мени постоянно, от един сеанс до друг, в зависимост от външните условия и вътрешното състояние на посланика.
Днес засегнах много сложната тема за достоверността на съобщенията, пристигащи във физическия свят.
Но доколкото този процес на общуване между световете ще продължи да се развива, то тези знания ще са ви необходими, за да намирате тези 10% истина във всичко, което ви заобикаля и във всичко, което достига до вас от различни информационни източници: радио, вестници, телевизия, Интернет или чрез послания, получени от финия свят.
Затова единственият съвет, който ще ви дам и който ще ви предпази от тези 90% лъжи, присъщи на вашия свят, това е усъвършенстването на собствения ви приемник.
Очиствайте телата си. Очиствайте своето физическо, ментално, емоционално, ефирно тяло.
Внимавайте за хората, с които общувате, наблюдавайте своите мисли, своите чувства.
Контролирайте се през целия ден. За какво мислите? В хармония ли сте?
Не си мислете, че изборите, които правите в течение на деня, са безобидни за вас.
Вашите предпочитания, това, което избирате, с което предпочитате да се занимавате, натрупват върху вас неизмиваем енергиен налеп, от който е трудно да се избавите в течение само на едно въплъщение.
Всичко, което ви заобикаля, представлява енергия, вибрации. Отдавайки предпочитанията си на несъвършени видове дейности, вие доброволно си налагате все повече и повече ограничения.
Всяко свойствено за обикновения човек обичайно занимание, изглеждащо съвсем безобидно, може да отложи вашето придвижване по Пътя за неопределено време.
Наблюдавайте какво правите през деня. Колко време губите за гледане на безкрайни сериали, за разговори в кафенетата, за общуване с така наречените приятели. Наистина ли е необходимо за вашия духовен ръст всичко това?
Вие не можете да се освободите мигновено от вашите вериги, но можете да направите това постепенно, ден след ден, крачка по крачка, отказвайки се една по една от своите привързаности, движейки се постоянно по пътя, без да се спирате и като се ръководите само от вашия вътрешен стремеж да се завърнете у дома, при Бога. Стремеж, който е бил изначално с вас и ви е присъщ и сега. Трябва просто да си спомните за своята първа Любов. И да вървите."

 

2. Как може косвено да се определи висшия източник на информация

 

Пийте от Нектара на Божествената енергия

Възлюбеният Сурия
14 март 2005 г.

"...Диктовките съдържат нашите вибрации, нашата енергия. И ако думите на диктовките могат да бъдат изкривени от съзнанието на въплътения посланик, то енергийната съставка на диктовките, заложена от нас в момента на предаването на посланието, може да бъде премахната само по наше желание.
Вие можете да усещате енергията, съдържаща се в диктовките, не само като вибрация (за да почувствате висока вибрация, трябва да сте съзвучни с нея), но можете да почувствате енергията, съдържаща се в посланието, по вашия интерес към това послание.
Просто ще ви се прииска просто да го прочетете. И вашето външно съзнание дори няма да разбере, че в момента на четенето всичките ви тела получават Божествен Енергиен Нектар. Вашите тела изпитват постоянен глад, те буквално жадуват за Божествената Енергия. Вибрациите на заобикалящия ви свят представляват енергиен сурогат. Това е храна, която не дава на вашите фини тела необходимото енергийно захранване. Вие се нуждаете от нашето захранване. Вие трябва да бъдете нахранени.
И ние правим това отново и отново, чрез всеки посланик, особено в началото на неговата дейност, когато нападенията върху енергийния канал не са активизирани от страна на тъмните, противостоящи ни сили.
Пийте от нектара на Божествената Енергия, спомняйте си за Бащиния Дом. Слушайте познатите вибрации на Висшите светове, припомняйте си тези вибрации..."

 

3. Критерий за оценка на това, с кого си имате работа на финия план

 

Устременост, постоянство и преданост – това са качествата, които са необходими на нашите ученици

Възлюбеният Ел Мория
14 май 2005 г.

"...Развивайте в себе си дара на различаването. Много астрални същности могат да се пошегуват с вас и да се представят за Владици. Много от тях не се отличават с голямо дружелюбие, а не малко са доста злобни и отмъстителни.
Най-добрият критерий за оценка с кого от финия план си имате работа е състоянието на собственото ви съзнание. Знаете, че подобното привлича подобното. Ако вие вътрешно не сте балансирани, не сте хармонични и изпитвате всякакви присъщи на хората отрицателни чувства, едва ли ще получите общуване с реални Възнесени Владици.
Затова обръщайте внимание на нивото на съзнанието си през целия ден. Вашето съзнание е много подвижно. Може да се каже, че през деня вие постоянно се плъзгате по скалата от най-ниското до най-високото ниво на съзнанието си. Върху нивото на вашето съзнание оказва влияние всичко, с което се сблъсквате в живота. Всички хора, с които вашата аура влиза в съприкосновение, филмите, които гледате, музиката, която слушате. Буквално всичко във вашия свят ви оказва влияние. Затова ваша първостепенна задача е да поддържате нивото на съзнанието си на максимално достъпното за вас ниво през по голямата част от деня.
Намерете време през деня да се уедините макар за няколко минути и да анализирате състоянието си за изминалата част от деня. Всички идващи при вас мисли, чувства, образи.
Постоянно анализирайте състоянието си и проверявайте своите усещания многократно..."

 

4. Препоръки на Иисус, които позволяват да се определи истинността
на посланията от финия свят

Трябва да се научите да не изпитвате никакви отрицателни чувства към вашите врагове

Възлюбеният Иисус
5 юни 2005 г.

"АЗ СЪМ Иисус, дошъл при вас през този ден.
Чакахте ли ме? Имате ли потребност да продължим нашето обучение и нашите наставления?
Прекалено много са изкушенията във вашия свят и на фона на изобилието им е много трудно да различите истинските вибрации, присъщи на нашия свят, от по-ниските вибрации, присъщи на астралния и менталния план. А е необходимо да умеете да различавате. Защото ако нямате ясна посока в съзнанието си, която сте решили да следвате, вие ще забавите вашето движение по Пътя.
Затова въпросът, който застава пред всеки четящ тези диктовки, е за истинността на тези послания. Напълно осъзнавам затруднението, с което се сблъсквате. И действително, как да направите разлика?
Преди всичко, обърнете внимание на информационната съставка на посланията. Съдържа ли информационната част нещо, което влиза в противоречие с вашите вътрешни ориентири? Доколкото в повечето от вас е силен плътският ум, ще ви бъде най-лесно да анализирате именно информационната съставка. И ако не намирате никакви противоречия или голямо разминаване с вашите вътрешни убеждения, тогава можете да пристъпите към анализа на следващата съставка на тези диктовки.
Има ли нещо в тези диктовки, което може да наруши вашата свободна воля? Има ли нещо в Учението, което ви даваме чрез този посланик, което ви принуждава да постъпвате по определен начин? Има ли нещо, което ви заставя да постъпвате в разрез с вашите интереси? Моля ви, не бъркайте вашите интереси като ученици, намиращи се на Пътя, и интересите на вашето его. Интересите на вашето его са право противоположни на интересите на Висшата част от вас. Затова най-често именно противоречието, което съществува вътре във вас, става препятствие за възприемането на тези диктовки. Вие започвате да се съмнявате и се опитвате да намерите аргументи сред свои познати и близки в подкрепа на истинността или лъжливостта на източника на тези диктовки. И забравяте, че всичко зависи от това, какво преобладава във вас. Ако преобладава плътският ум, вашето его, то най-вероятно ще търсите и ще намерите потвърждение на това, че източникът на тези диктовки не е божествен и не си струва да се обръща внимание на информацията, съдържаща се във тях.
Вашият плътски ум е много изобретателен и лукав, когато се засяга върховната роля на егото във вашето същество. Той ще приложи всички усилия, за да намери каквото и да е доказателство, потвърждаващо, че тези диктовки не бива да се четат въобще. Защото за вашия плътски ум информацията и особено енергията, съдържаща се в тези диктовки, е буквално равнозначна на смърт.
Само в случай, че сте близко до победата над своето его, вие ще търсите и намерите потвърждение за истинността на тези диктовки. В крайна сметка тези диктовки при тяхното систематично четене изпълняват функцията на отделяне на всичко, което е реално, от това, което е нереално вътре в самите вас.
И когато решавате въпроса за истинността или лъжливостта на тези послания, вие фактически влизате в борба със своето его, или обратното, подкрепяте го.
А вие знаете, че най-главен отличителен признак на всяко истинско Учение е именно постигането на отделяне на реалното от нереалното във вас самите, отделянето на зърното от плевелите в душата ви.
Затова, дори тези диктовки да предизвикват във вас раздразнение и съмнение, четенето им ще е безспорно полезно за вашата душа. Друг е въпросът, че вашата нереална част се опитва и ще се опитва да ви убеди, че трябва да започнете борба с източника на тези диктовки, вие ще чувствате праведен гняв в себе си и ще направите всичко зависещо от вас да оклеветите и посланика, и неговата връзка с нашия свят. В този случай получавате неподлежащ на съмнение знак, проявен на физическия план като ваши мисли, чувства и действия, които ви говорят по-добре, отколкото всякакви наши думи и беседи, че във вас нещо не е много благополучно и се нуждаете от спешна помощ.
Всяка агресия и всякакви силни емоции, които възникват при четенето на тези диктовки, са знак преди всичко за вас самите, че имате нужда от спешна работа над себе си.
И така, анализирали сте информационната част от диктовките и сте разбрали с вашето външно съзнание, че в тях не се съдържа нищо, което да не е приемливо за вас. И въпреки това усещате негативна реакция при тяхното четене. Това е показател, че във вас е започнала борба, отделяне на реалното от нереалното в самите вас. Затова целта на диктовките е постигната.
Необходимо е само да намерите в себе си мъжество и сила, за да се постараете да се издигнете над тази ситуация и да я анализирате трезво, извисявайки съзнанието си и заглушавайки поне временно вашето его.
Тези индивиди, които анализирайки информацията, съдържаща се в диктовките и проследявайки своята реакция при четенето им, не са забелязали нищо отрицателно, предизвикващо негативна реакция, са напълно готови за по-нататъшно следване Пътя на ученичеството. И те или вече са наши ученици, или напълно са готови да станат чела на Възнесените Майстори.
По този начин имаме възможност да откриваме наши ученици, да установяваме с тях връзка посредством тези диктовки и да работим с нашите ученици, намиращи се във въплъщение.
За чувствителните сърца най-малкият намек, направен от нас в диктовките е достатъчен, за да се промени тяхната гледна точка и пред техните наблюдателни очи и искрено сърце да се разкрие това, което по-рано е било скрито зад завеса.
Затова, както и преди 2000 години, така и сега, в днешно време, ние хвърляме мрежи навред и имаме възможност да хванем тези души, които са готови да следват нашия Път.
Нашите ученици могат да направят разлика между вибрациите на астралния план и вибрациите на Висшите октави. Нашите ученици могат да различат изискването за дисциплина, която трябва да притежават, от подчинението си на волята на лъжливи учители и лъжливи посланици. Нашите ученици могат да направят разлика между това, дали получават енергия по време на четене на диктовките или губят енергия."

 

Как служението на Бог може да се обърне в служене на егото

 

Вашата любов и вашата вяра са всичко, което ви е нужно, за да изпълните вашия Божествен план

Свети Архангел Михаил
15 април 2005 г.

"...Ако сте на верния Път, вие придобивате всички Божествени качества и съвършенства заедно с придвижването ви по Пътя.
Но ако обожествявате предмета на своя стремеж, много бързо ще се отклоните от пътя. Човешкият ум е до такава степен хитър, че той може да насочи в своя полза, в полза на егото, а не в полза на Бога дори стремежа към придобиване на божествени качества.
Докато се намирате в плътния физически свят, трябва непрестанно да бъдете нащрек и всяка минута да се стараете да различавате онзи мотив и онова желание, които ви водят.
Затова има толкова много хора, присъединили се към различни религиозни групи и течения, които в действителност са дошли в тези групи не за да служат на Бога, а за да служат и се кланят на своето его.
На практика почитането на Бога не изисква от вас никакъв ритуал, никаква институция и не изисква спазването на някаква църковна догма. Вие го почитате в своето сърце. Трябва да намерите Бога в своето сърце и там да Го почитате.
Всички външни учения, групи, църкви са ви нужни само за да разберете тази проста истина и да се обърнете към единствения истински Бог, който се намира в сърцето ви..."

 

Различаване на слоевете на финия свят, по които можете да пътешествате. Имат смисъл само пътешествията, които водят до развитие на душата

 

Вашето съзнание е единственото ограничение на вашата Божествена Свобода

Възлюбеният Ел Мория
21 юни 2005 г.

"...вашето съзнание е единственото ограничение на вашата свобода, вашата Божествена Свобода.
Ако нивото на вашето съзнание не е високо, но стремежът ви към пътешествия в другите светове е огромен, ще можете да напускате вашето тяло и в астрално тяло да пътувате по астралните светове. Но никога не трябва да забравяте, че вашето ниво на съзнание е вашето ограничение. И ще извършвате своите пътешествия по тези светове, които имат ниво на вибрации, съответстващи на вашите.
Затова казваме, че световете са отворени за вас, но все пак основната ви задача е грижата за вашето съзнание, за нивото му и за стремежа да се избавите от всяко несъвършенство, което препятства вашето развитие.
Вие покълвате със своето съзнание във все нови и нови светове. Прониквате през различните нива на Небесата. И се устремявате все по-нагоре и по-нагоре, към Безпределността.
Но докато се намирате във вашия плътен, проявен свят, никога не трябва да забравяте, че и в тази област на вашата дейност, както и във всяка друга, са възможни изкривявания. Можете по пътя на тренировките или припомняйки си опита на миналите си животи, да овладеете механизма за излизане от вашето тяло, но ако не сте достигнали определената степен на чистота на вашите четири низши тела, вашите пътешествия ще стават по нивата на астралния и менталния план, които са ви близки по вибрации. И в тези пътешествия няма да получите никаква полза за развитието на душата си. Тези ваши упражнения ще са сродни на пътешествията на наркоманите, които с помощта на различни химически вещества достигат до състояние, при което фините тела се отделят от физическото тяло и пътешестват по астралния план.
В процеса на сближаване на световете ще се появяват все повече и повече хора, които ще изявяват способности за общуване със същества, обитаващи фините светове.
Ще ви бъде нужна цялата ви способност за различаване, за да можете да си съставите мнение за разказите и описанията на опита от пътешествията в другите светове.
Винаги трябва да помните, че подобното се привлича от подобното, затова наблюдавайте човека, който ви разказва за своите опити и експерименти, наблюдавайте неговите разсъждения и постъпки и ще ви стане ясно в какви светове може да пътешества този човек.
Няма нищо необичайно в това, че хората могат да пътешестват в астралния и менталния план. Правите го всяка нощ. Но въпросът е в това, доколко тези пътешествия способстват за развитието на вашето съзнание и доколко способстват за придвижването ви по Пътя.
Има смисъл само вашето усъвършенстване в Бога, а вашите привързаности към астралния и дори към менталния план с времето трябва да бъдат преодолени, също както вашата привързаност към физическия план.
Защото низшите нива на финия план не могат да дадат на вашата душа знанията, от които тя има нужда. Можете дълго да блуждаете из долината, но ние ви зовем към върха, върха на Божественото съзнание.
Радвам се, че нашата днешна беседа се състоя.
АЗ СЪМ Ел Мория и до нови срещи!"