Моето днешно Послание ще бъде разбрано от малцина
Господ Шива, 19 декември 2021 г.

Господь Шива АЗ много добре разбирам, че в отсъствието на различаване, интуиция и други Божествени качества, е много трудно да се прави правилен избор и да се върви във вярното направление.
Остава да се надявате на паметта си и да вървите по памет пипнешком, налучквайки вярното направление.
Изисква се от човекоподобно същество да се върнете към човешкия си образ. Да си върнете интелекта и неговите качества критично мислене, свободомислие, ясно и независимо мислене.
Да върнете в живота си нравствеността и житието по съвест. Да си спомните Заповедите, дадени от пророците и посланиците.
Да върнете красотата във всички проявления на живота. Да си спомните правилните образци на музиката, архитектурата, животописта.
Ще бъде трудно да се върнете на Божествения път на развитие. Обаче е възможно за онези, които искат да съхранят Душата си и да бъдат с Бог.
Прочетете пълният текст...

 


 
Слово Мудрости. (на руски)
Послания 2017-2021 г.


„Слово на Мъдростта“ – това са духовно-нравствени Послания под форма на беседи, в които се съдержат практически препоръки за живота в съвременния свят.

През XXI век Духовните Учители дадоха Учение във форма, която е най–разбираема за съвременното човечество. Това са Послания във вид на кратки философски беседи, записани с помощта на специална методика на медитация от Татяна Николаевна Микушина.

В тази книга са събрани Посланията, които са били записани от 2017-2021 г.
От Посланията виждаме, че през последните 5-6 години Владиците викаха за опасността, заплашваща човечеството, биеха всички камбани, опитвайки се да спрат хората на края на пропастта.
Техният зов не беше чут…
И сега жънем плодовете...
ЗАКАЗАТЬ КНИГУ

Пълният списък от Посланията е издаден в „Книга на Мъдростта“.

 


Скъпи приятели,

Добре дошли на сайта „Сириус“!

В основата на сайта „Сириус“ стоят Посланията, или Диктовките, които аз приемах в продължение на 15 години – от 2005 г. до 2020 г.

Kniga na mudrostta

До настоящия момент съм приела около 500 Послания от повече от 50 Същества на Светлината, които пребивават във Висшите планове на Битието и са призвани да помагат на човечеството в неговата еволюция. Посланията се дават във вид на беседи.

Съвкупността от всички Послания съставят стройно Учение, в основата на което стои Нравственият Закон. Съществата на Светлината методично обясняват и доказват на нас, въплътените хора, защо е полезно да се придържаме в живота си към нравствените принципи и затова ни дават знания за двата най-важни закона – Закона за Кармата и Закона за Реинкарнацията.

В съвременното общество господства идеологията на обществото на потреблението. В това общество се култивират желания и се създават условия за тяхното удовлетворение. Управляващата сила в него са парите и стремежът към получаване на удоволствия.

В Посланията логично и последователно, стъпка по стъпка, се обясняват принципите на новата идеология, чиято основа са Любовта и вярата, честността и искреността, отказът от низки желания и некачествени състояния на съзнанието, чувството на братство и колективизъм, грижата за ближния и за целия Живот на Земята.

Последователното всекидневно четене на Посланията в хронологическата последователност, в която са дадени, променя съзнанието на четящия. Чрез тази промяна постепено ще се промени и заобикалящата ни действителност.

Един от основните постулати на Учението е: външният свят представлява огледало, в което се отразява нашето съзнание.

На съвършеното съзнание съответства съвършен свят.

За да стане новата идеология господстваща в света, е необходимо 1% от населението на земното кълбо доброволно да реши да промени своето съзнание, да издигне своето съзнание на новото еволюционно равнище.

Преди да пристъпите към четене на Посланията е необходимо да се запознаете с правилата за четене изложени в раздела „Препоръки на Владиците как да се четат Посланията“.

Освен четене на Послания се препоръчва да работите ежедневно за своето духовно израстване и за преодоляване на своите несъвършенства. В помощ на духовната работа са създадени Розарии, фильмы, с които можете да се запознаете в съответните раздели на сайта.

От 2008 г. всяка неделя от 15:00 ч. московсковско време на сайта „Сириус“ се осъществява аудио-транслация на определен Розарий. Информация за транслациите е поместена в раздела "Воскресные интернет-трансляции".

В помощ на духовното развитие са създадени сайтовете „Университет по Етика на Живота“ и „Классы на основе Учения Владык Мудрости“.

Към сайта съществува безплатна рассылка. За нея можете да се запишете тук.

Пожелавам ви успех на Духовният Път!

Татяна Николаевна Микушина
Светлина и Любов!

PS. За ваше сведение съобщавам, че нямам ученици, и на никого не съм доверила да представлява това Учение след моята смърт. 

Kniga na mudrosttaСкъпи приятели,

Радваме се да споделим, че есента настъпи заедно с едно значимо за нашия народ събитие – излизането от печат на „Книга на Мъдростта“ на български език. В книгата са събрани всички диктовки на Възнесените Владици, дадени чрез Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Микушина от 2005 до 2020 г.

Всеки, който е срещнал тази книга не я е намерил случайно. 

за повече информация...

 

header centers

 


 

books mikushina

Списък с книгите на Т.Н. Микушина.
(издадени на български)

Всички книги на Т.Н. Микушина.
(издадени на руски)