23 юни

В 23-я ден на всеки месец да получавате безпрецедентната възможност за преобразуване на личната си карма и кармата на планетата. В 23-я ден на всеки месец ви се дава възможност да отработите кармата за следващия месец чрез четене на молитви, повели, Розарии или мантри.

Интернет-транслация

Розарий "Работа с кармата"
Транслацията ще се осъществява в свободен режим. Всеки желаещ може да прочете Розария в удобно за себе си време.

 


 

Посланието е дадено от Санат Кумара като подарък за светлоносците
по случай деня на лятното слънцестоене

Бъдещето на човечеството зависи единствено от вашите усилия в настоящия момент

Санат Кумара, 20 юни 2017 г.

sanat200609 Дори само 144 000 светлоносци,  намиращи се във въплъщение, които са способни да поддържат Христово съзнание, ще променят света.

По-голямата част сред четящите тези редове имат потенциал да станат Христосъщества.

Има план и има направление на движението.

Всеки ден напомняйте на себе си и на всички, които са редом с вас за необходимостта да поддържате най-високото възможно ниво на съзнание!

Обединявайте се всеки ден под бяло-синьото знаме на чистотата и нравствеността, предаността към Волята на Бога и устремеността към светлото бъдеще. Пълен текст...


Аудио запис на диктовката (на руски). Текста чете Татяна Микушина.

 


 

  0 17


 

Информация от книжен център "Светъл път"

 

Скъпи приятели,

радваме се да ви съобщим, че вече разполагаме с

нов електронен магазин!

В него се предлагат книгите на Татяна Микушина на български, руски и английски език, дискове и картички с ликове на Владиците на Мъдростта.


kn.c.juni


 

 

 


 

Скъпи приятели,

продължаваме нашето седмично молитвено служение в 21:00 ч.

От 19 до 25 юни четем

Десети кратък Розарий на Майка Мария
слушайте на аудио-файл

 


 

T.N.jpg

Във всички религии във всички времена е имало хора, стоящи на позиции различни от тези на официалното ръководство на църквата. Старци, йоги, пророци, мистици… С авторитета на някои от тях се е съобразявала официалната религия, но в повечето случаи са ги преследвали и дори лишавали от живот.

Във всяка религия има два подхода: външен път – следване на определени догмати и ритуали, и вътрешен път – търсене на непосредствена, лична връзка с Бога.
По първия път вървят 90 процента от вярващите. Малко са онези, които рискуват да тръгнат по втория път. Това е пътя на посвещението, тайните знания, личния мистичен опит.
В различните исторически времена на Земята са съществували тайни школи на посветените. Знаем за питагорейците, есеите, за мистериите в Древния Египет.

В края на 19 век беше направен опит да се даде част от тайните знания на по-голяма аудитория. Това беше осъществено чрез Е.П. Блаватска и Теософското общество.

През 20-ти век знанията бяха давани чрез Елена и Николай Рьорих.

По-късно - чрез редица организации в Америка: Мост на Свободата, Движението АЗ СЪМ, Самит Лайтхауз.

А по нататък?

За да стане понятен смисъла дори на знанията, дадени чрез тези хора и тези организации, е необходимо постоянно присъствие на Земята на хора, които поддържат вътрешен контакт с Бога. Това е много важно сега, когато се появиха прекалено много лъжеучители и екстрасенси.

Някой трябва да поддържа истинската, Божествената вибрация. Някой трябва да съхранява своето съзнание постоянно в съзвучие с Бога. Само от тази точка на съзвучие може да се оцени ставащото на Земята и да се разбере даденото по-рано и записано на страниците на древните книги знание.

Надявам се, че материалите поместени на сайта "Сириус" ще помогнат за съхраняването на вътрешните ориентири и вътрешното съзвучие с Бога вътре в нас.

Татяна Микушина.


 

Разпространение на Учението на Владиците на Мъдростта