Книгата на Татяна Николаевна Микушина „Санат Кумара“
получи 5-звездна оценка


Това е най-високата оценка на най-големия международен конкурс за книги
„Любима книга на читателите 2020“ (Readers Favorite 2020), провеждан в САЩ


Учението на Санат Кумара помага на читателите да разберат своите дълбоки взаимоотношения с Бога и Висшето си Аз.
Учението е добър начин да се узнае за Закона на Кармата и за другите Божествени Закони на тази Вселена.
Книгата ще насърчи читателите да гледат към красотата наоколо: в природата, изкуството, музиката и да избягват несъвършенствата.
Тя е също добро ръководство за разбиране на Божествената реалност, която е един друг свят, съществуващ едновременно със света, в който живеем всички ние.
„Санат Кумара“ е книга за онези, които устремено вървят по духовния път, тя съдържа много информация и кара читателя да се връща отново и отново към прочетеното.
От рецензията на Мамта Мадхаван на книгата „Санат Кумара“

Книгата „Санат Кумара“ на други езици:
Английски, Български, Латвийски, Литовски, Руски
Много благодаря на преводачите, редакторите, рекламодателите и спонсорите, благодарение на чиито усилия книгата беше публикувана!

 Презентация на новата версия на руския сайт „Сириус“

sirius-net.org
 

 


Скъпи приятели,

Добре дошли на сайта „Сириус“!

В основата на сайта „Сириус“ стоят Посланията, или Диктовките, които аз приемах в продължение на 14 години – от 2005 г. до 2018 г.

До настоящия момент съм приела около 500 Послания от повече от 50 Същества на Светлината, който пребивават във Висшите планове на Битието и са призвани да помагат на човечеството в неговата еволюция. Посланията се дават във вид на беседи.

Съвкупността от всички Послания съставят стройно Учение, в основата на което стои Нравственият Закон. Съществата на Светлината методично обясняват и доказват на нас, въплътените хора, защо е полезно да се придържаме в живота си към нравствените принципи и затова ни дават знания за двата най-важни закона – Закона за Кармата и Закона за Реинкарнацията.

В съвременното общество господства идеологията на обществото на потреблението. В това общество се култивират желания и се създават условия за тяхното удовлетворение. Управляващата сила в него са парите и стремежът към получаване на удоволствия.

В Посланията логично и последователно, стъпка по стъпка, се обясняват принципите на новата идеология, чиято основа са Любовта и вярата, честността и искреността, отказът от низки желания и некачествени състояния на съзнанието, чувството на братство и колективизъм, грижата за ближния и за целия Живот на Земята.

Последователното всекидневно четене на Посланията в хронологическата последователност, в която са дадени, променя съзнанието на четящия. Чрез тази промяна постепено ще се промени и заобикалящата ни действителност.

Един от основните постулати на Учението е: външният свят представлява огледало, в което се отразява нашето съзнание.

На съвършеното съзнание съответства съвършен свят.

За да стане новата идеология господстваща в света, е необходимо 1% от населението на земното кълбо доброволно да реши да промени своето съзнание, да издигне своето съзнание на новото еволюционно равнище.

Преди да пристъпите към четене на Посланията е необходимо да се запознаете с правилата за четене изложени в раздела „Препоръки на Владиците как да се четат Посланията“.

Освен четене на Послания се препоръчва да работите ежедневно за своето духовно израстване и за преодоляване на своите несъвършенства. В помощ на духовната работа са създадени Розарии, фильмы, с които можете да се запознаете в съответните раздели на сайта.

От 2008 г. всяка неделя от 15:00 ч. московсковско време на сайта „Сириус“ се осъществява аудио-транслация на определен Розарий. Информация за транслациите е поместена в раздела "Воскресные интернет-трансляции".

В помощ на духовното развитие са създадени сайтовете „Университет по Етика на Живота“ и „Классы на основе Учения Владык Мудрости“.

Към сайта съществува безплатна рассылка. За нея можете да се запишете тук.

Ежедневно се обновяват новините в социалните мрежи.

Пожелавам ви успех на Духовният Път!

Татяна Николаевна Микушина
Светлина и Любов!

 


 

kniga mudrosti 3 books

Прочетете повече за книгите...

 


 

Списък с книгите на Т.Н. Микушина.
(издадени на български)

Всички книги на Т.Н. Микушина.
(издадени на руски)

 

 


 

header center