Философски аспекти на
Учението на Владиците на Мъдростта
Изследването, извършеното от автора на тази статия е първият опит да се обобщят основните положения на философско-етичното Учение на Т.Н.Микушина и да му се направи класификация в съответствие с философските научни концепции и термини.

Учението на Т.Н.Микушина дава трактовка на основни философски въпроси, затова по своята същност то е философско учение. В него се изучават такива въпроси като: какво е това физически свят и тъждествен ли е нашият физически свят на мирозданието; ролята на човека в света; еволюцията на мирозданието и еволюцията на човека. В Учението се изследва ценностната и етичната страна на човешкия живот, дава се оценка на социално-политическата система на държавите, разглеждат се много други въпроси, които изучава философията. Прочетете повече...


Календар „Слово на Мъдростта” за 2023 г.


Календарь 2023Скъпи приятели!

Бързаме да споделим радостна новина!
Току що излезе от печат новият календар за 2023 г. с ликове на Владиците на Мъдростта и цитати от техните Послания! В тази юбилейна за Издателска къща „СириуС“ година календарът е с нова тема – „Космосът и Висшите светове“!

За многото години от съществуването си календарът с ликове на Владиците стана любим на повечето от читателите на книгите на Издателска къща „СириуС“ и стана добър подарък за Нова година. Образите на Владиците и цитатите от Посланията ни позволяват в ежедневната суета да извисим съзнанието си, да постигнем по-хармонично вътрешно състояние, да помислим за вечното, а значи, да застанем малко по-близо до нашите Велики Учители! Прочетете повече...

 


Скъпи приятели,

Добре дошли на сайта „Сириус“!

В основата на сайта „Сириус“ стоят Посланията, или Диктовките, които аз приемах в продължение на 16 години – от 2005 г. до 2021 г.

Kniga na mudrostta

До настоящия момент съм приела около 500 Послания от повече от 50 Същества на Светлината, които пребивават във Висшите планове на Битието и са призвани да помагат на човечеството в неговата еволюция. Посланията се дават във вид на беседи.

Съвкупността от всички Послания съставят стройно Учение, в основата на което стои Нравственият Закон. Съществата на Светлината методично обясняват и доказват на нас, въплътените хора, защо е полезно да се придържаме в живота си към нравствените принципи и затова ни дават знания за двата най-важни закона – Закона за Кармата и Закона за Реинкарнацията.

В съвременното общество господства идеологията на обществото на потреблението. В това общество се култивират желания и се създават условия за тяхното удовлетворение. Управляващата сила в него са парите и стремежът към получаване на удоволствия.

В Посланията логично и последователно, стъпка по стъпка, се обясняват принципите на новата идеология, чиято основа са Любовта и вярата, честността и искреността, отказът от низки желания и некачествени състояния на съзнанието, чувството на братство и колективизъм, грижата за ближния и за целия Живот на Земята.

Последователното всекидневно четене на Посланията в хронологическата последователност, в която са дадени, променя съзнанието на четящия. Чрез тази промяна постепено ще се промени и заобикалящата ни действителност.

Един от основните постулати на Учението е: външният свят представлява огледало, в което се отразява нашето съзнание.

На съвършеното съзнание съответства съвършен свят.

За да стане новата идеология господстваща в света, е необходимо 1% от населението на земното кълбо доброволно да реши да промени своето съзнание, да издигне своето съзнание на новото еволюционно равнище.

Преди да пристъпите към четене на Посланията е необходимо да се запознаете с правилата за четене изложени в раздела „Препоръки на Владиците как да се четат Посланията“.

Освен четене на Послания се препоръчва да работите ежедневно за своето духовно израстване и за преодоляване на своите несъвършенства. В помощ на духовната работа са създадени Розарии, фильмы, с които можете да се запознаете в съответните раздели на сайта.

От 2008 г. всяка неделя от 15:00 ч. московсковско време на сайта „Сириус“ се осъществява аудио-транслация на определен Розарий. Информация за транслациите е поместена в раздела "Воскресные интернет-трансляции".

В помощ на духовното развитие са създадени сайтовете „Университет по Етика на Живота“ и „Классы на основе Учения Владык Мудрости“.

Към сайта съществува безплатна рассылка. За нея можете да се запишете тук.

Пожелавам ви успех на Духовният Път!

Татяна Николаевна Микушина
Светлина и Любов!

PS. За ваше сведение съобщавам, че нямам ученици, и на никого не съм доверила да представлява това Учение след моята смърт. 

books mikushina

Списък с книгите на Т.Н. Микушина.
(издадени на български)

Всички книги на Т.Н. Микушина.
(издадени на руски)