Призиви от Посланията на Владиците
за ежедневна духовна работа

Скъпи приятели,

публикуваме подборка от призивите, дадени от Владиците в техните Послания.

Призивът е много ефективен инструмент за духовна работа. Ако се произнася в правилна настройка, той позволява на Възнесените Същества мигновено да се намесват в ситуацията и да оказват помощ. Например така действат призивите: „В името на Всемогъщия Господ Бог, Архангел Михаил ела ми на помощ сега!!!“ и „Отче, аз съм Твой. Ела, помогни ми.“

Не е задължително да използвате всички призиви. Мoжете да изберете един или няколко, които са близки до сърцето ви. Преди използването на призива във вашата ежедневна практика е необходимо да се запознаете с диктовката, в която този призив е даден. В нея Владика, дал призива обикновено разяснява ситуацията и моментта, когато този призив може да бъде изполозван и задава вярното направление на вашия устрем.

Божествената сила, преминаваща през хората, намиращи се сега във въплъщение, е намалена, за да не се допусне злоупотреба с Божествената енергия. Затова, ако реално искате да промените нещо в живота си, се изисква многократно повтаряне на призивите в продължение на значителен период от време – минимум 40 дни, а по-добре половин или една година.

Така действа например призивът: «Аз съм готов, Господи. Вземи ме, Господи, вземи моите знания, моите способности. Използвай ме, Господи, за изпълнението на Твоите планове. Ето, АЗ СЪМ, Господи. Аз се смирявам пред Твоята Воля и Твоя Закон. В мен вече няма нищо, което не е от Бога. Няма нищо, което да ни разделя. Ние сме единни» .


Работата с призивите изисква значително по-малко време, отколкото работата с Розариите. Затова, ако ритъмът ви на живот е напрегнат и не ви достига време за четене на Розарии и молитви, можете да използвате призивите в своята ежедневна духовна работа.

Татяна Микушина
Светлина и Любов!

 

 


“Господи, да, несъвършен съм, но те обичам, Господи. Помогни ми. Помогни ми, Господи. Тъгувам по Теб, тъгувам по Твоята Благодат, по Твоята Любов. Няма нищо в този свят, което да ме привлича, Господи. Искам да бъда Единен с Теб. Искам да изпълня всяко твое желание. Ще Ти служа. Ще служа на всички живи същества, в които пребиваваш. Помогни ми, Господи. Аз съм Твой.”

Пътят към Небесата е вътре във вас
Бабаджи, 8 април 2005 г


"В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, в името на моето могъщо АЗ СЪМ Присъствие, в името на моето Свято Христово АЗ, призовавам възлюбения Ел Мория да влезе в моя храм и да действа чрез мен за проявление Волята на Бога във физическата октава и плътните слоеве на астралния план. Възлюбени Ел Мория, аз предоставям напълно на твое разположение всичките си четири нисши тела: физическото тяло, астралното тяло, менталното тяло и етерното тяло. Действай чрез мен, ако такава е Божията Свята Воля. Да се изпълни Божията Воля. Амин."

Аз ще вляза във вашите храмове и ще действам чрез вас
Възлюбеният Ел Мория, 28 април 2005 г


"В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, в името на моето могъщо АЗ СЪМ Присъствие, в името на моето Свято Христово АЗ, в съответствие с възможността, дарена от възлюбения Ел Мория чрез Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Микушина, аз моля Волята на Бога да бъде проявена в моята работа, която извършвам в името на Бога в тази физическа октава."

Вие сте дошли в този свят да действате. Изпълнявайте дълга си!
Възлюбеният Ел Мория, 25 април 2005 г


"В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, Всемогъщи Космос, помогни ми да разбера кой е моят най-голям недостатък, препятстващ движението ми по Пътя към Бога."

Живеете в удивително благословено време и имате възможност за безпрецедентно вътрешно израстване
Всемогъщият Космос, 3 май 2005 г


"Аз съм готов, Господи. Вземи ме, Господи, вземи моите знания, моите способности. Използвай ме, Господи, за изпълнението на Твоите планове. Ето, АЗ СЪМ, Господи. Аз се смирявам пред Твоята Воля и Твоя Закон. В мен вече няма нищо, което не е от Бога. Няма нищо, което да ни разделя. Ние сме единни."

Аз търпеливо чакам кога всеки от вас ще бъде готов да се присъедини към Йерархията на Светлината и да бъде неин преден пост там, където се намирате в момента
Санат Кумара, 7 май 2005 г


"Господи, аз зная, че това мое състояние не е реално. Аз зная, Господи, че това е само тест. Аз съм готов, Господи, да издържа всички изпитания, които Ти ми изпращаш. И аз ще се старая да направя това. Ти си в правото си да ми даваш всякакви изпитания, Господи. И аз Ти благодаря за всички изпитания, които Ти ми изпращаш. Защото аз зная, че Ти ме обичаш и се грижиш за мен. Моля те, Господи, помогни ми да издържа това изпитание и да го премина докрай.”

Пътят на посвещенията, на който аз обучавам, е Път на пълно смирение пред Волята на Бога, пълно себеотдаване и саможертва
Възлюбеният Иисус, 22 май 2005 г


“Във името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, призовавам към действие нишката, която ме свързва с Владиката Ел Мория. Владико Ел Мория, моля те, помогни ми в тази ситуация (опишете подробно ситуацията). Помогни ми да намеря Божествено решение на ситуацията, в която се намирам и ми окажи помощта, която Висшият Закон позволява да ми окажеш.”

Поздравявам ви с успешното осъществяване на този важен експеримент за доставяне на важна и своевременна информация във физическия план
Възлюбеният Ел Мория, 30 юни 2005 г


“Отче, аз съм Твой. Ела, помогни ми.”

АЗ давам възможност и АЗ откривам перспектива
Възлюбеният Алфа, 6 януари 2006 г


„Нека светът да добрува.”

За предстоящия ден на лятното слънцестоене и Божествените милости, свързани с този ден
Господ Майтрейя, 15 юни 2006 г


“В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, в името на моето могъщо АЗ СЪМ Присъствие, в името на моето свято Христово АЗ (или просто в името на Всемогъщия Бог), аз се обръщам към Великото Кармично Ръководство и моля да използва моите благи достижения, за изчистване на кармата, довела до … (по-нататък опишете ситуацията, в която искате да получите помощ от Кармичното Ръководство). Нека се изпълни всичко съгласно Божията Воля.”

Разширяване на разбирането за Закона за Карма
Възлюбеният Кутхуми, 6 юли 2006 г


"В името на Всемогъщия Господ Бог, в името на моето Висше Аз, моля възлюбения Архангел Михаил и ангелите на Защитата да вземат под контрол ситуацията, свързана със следното събитие (посочвате точното място и давате описание на събитието, например: ”Катастрофа, свързана с падането на самолет еди къде си”).Аз моля теб и твоите ангели да окажете помощ на душите на хората, загинали в тази катастрофа и да ги съпроводите до онова ниво на финия план, което съответства на техните достижения, получени в този и предишните животи. Да се изпълни всичко по Божията Свята Воля. Амин.”

Аз и моите ангели сме готови да дойдем при първия ваш призив!
Свети Архангел Михаил, 15 юли 2006 г


„Господи, помогни ми, Господи. Аз зная, че Ти съществуваш. Аз зная, че Ти ме чуваш. Вярвам в Твоето могъщество и Твоето милосърдие. Любя Те, Господи и вярвам, че всичко, което Ти направи с мен, е било нужно само за да дойда при Тебе. Прости ми, Господи, за всичко, което вършех поради моето неразумие. Благодаря Ти, Господи, за Твоя урок и за това, че ми позволи да премина всички изпитания и да ги издържа с чест. Помогни ми, Господи, да Те намеря и никога повече да не се разделям с Тебе в живота.”

Беседа за Бога
Господ Шива, 2 януари 2007 г


“О, Земя, аз зная, че ти е тежко, аз зная, че ти се нуждаеш от моята помощ в този ден. Аз моля моето Висше Аз, в името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, да отдаде Божествената енергия, която постъпва в моя храм днес, за стабилизиране на положението на Земята.”

За текущата ситуация на Земята
Гаутама Буда, 7 март 2007 г


“Господи, прости ми, Господи, прости ни, Отче Небесни. Ние не знаехме какво вършим. Ние разчитахме на нашите плътски мускули и натворихме поради неблагоразумието си много беди. Моля те, Господи, обърни внимание на нашата молитва. Прости ни, Господи, за всичко, което сме извършили, за всички беди и нещастия, които донесохме на света. Господи, ако е по Твоята Воля, ела в нашата страна, вразуми ни и ни помогни да вървим по Твоя Път.”

За духовната мисия на Русия
Възлюбената Майка Мария, 25 юни 2007 г


“В името на Всемогъщия Господ Бог, Архангел Михаил, ела и ми помогни сега!!!”

За защитата от низшите слоеве на астралния план
Свети Архангел Михаил, 28 юни 2007 г


“О, възлюбени Господ Сурия! Аз се уморих да живея без Слънце. Уморих се от тъгата на този свят. Искам по-бързо да се върна в светлите и радостните светове. Жадувам за преобразуването на планетата Земя в най-красивата планета във вселената. Моля те да помогнеш на мен и на нашата планета!”

Учение за отговорността пред еволюциите на планетата Земя
Господ Сурия, 22 декември 2007 г


"Архангел Михаил, ела, помогни ми!"

Учение за освобождаване от вредните навици и устойчивите негативни състояния на съзнанието
Свети Архангел Михаил, 3 януари 2008 г


“В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, възлюбени Хелиос, моля те да изчистиш моята аура и моите чакри от всичко, което не е от Бога, моля те да изпълниш моето същество с твоята енергия, енергията на слънцето."

Аз мога да дам на вашето същество допълнителна енергия и жизнена сила
Възлюбеният Хелиос, 23 декември 2008 г


„В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря думите, с които да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на нашето непосредствено общуване, които помни моята душа. Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в този живот.”

Беседа от сърце в сърце
Майка Мария, 4 януари 2009 г


„Аз зная, че тези състояния са нереални. Зная, че илюзията е силна, но аз съм готов(а) да противопоставя на илюзорните сили цялата мощ на Любовта, която се излива от моето сърце. Аз любя този свят. Аз любя Бога и неговото творение и няма да допусна този свят да бъде разрушен. Възлюбени Архангел Михаил и ангели на защитата, аз ви моля да използвате моя животопоток в помощ на легионите на Светлината. Аз зная, че нищо няма да се случи с моята планета докато поне един светлоносец действа осъзнато на страната на силите на Светлината”.

Аз ви зова в бъдещето!
Свети Архангел Михаил, 22 юни 2009 г


"Господи, аз се изморих от безизходността, изморих се от недружелюбието и намръщените лица на хората. Аз искам преображение! Моята душа жадува за обновление! Моята душа се измори и изисква идването на новите енергии, енергиите на Любовта, Дружелюбието, Състраданието и Милосърдието. Помогни, Господи, ускори процеса на преобразуване на планетата Земя!”

Небесата ви дават още един шанс
Възлюбената Гуан Ин, 27 юни 2009 г


“В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, аз каня моето АЗ СЪМ Присъствие, частицата от Бога в мен, да бъде с мен в продължение на целия днешен ден. Аз те моля, мое АЗ СЪМ Присъствие, вземи под своя непосредствен контрол всички мои действия, постъпки, слова, чувства и мисли. Аз те моля, мое могъщо АЗ СЪМ Присъствие, да действаш чрез мен в продължение на целия днешен ден, да ръководиш моя живот. Амин.”

Учение за правилното изразходване на Божествената енергия
Владика Годфри, 6 юли 2009 г


"Аз няма да се спра! Нищо няма да ме спре! Аз вървя към Бога и никакви трудности и неуспехи на света не са способни да ме задържат. Ще разпаля огъня в своето сърце! Аз никога няма да тръгна назад! Ще вървя напред и все напред и нищо няма да ме спре, защото аз вървя с Бога!"

Нужни са сподвижници на духа!
Владика Николай Рьорих, 4 декември 2009 г


"В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, Елохим Аполон, аз те моля да вземеш под свой контрол пространството, което ме обкръжава и да го изпълваш само с Божествени проявления навсякъде, където и да се намирам: у дома, на работа и на обществените места.”

Изпълнете обкръжаващото ви пространство със съвършени образци
Елохим Аполон, 30 декември 2009 г