Вашият свят подлежи на промяна и тази промяна може да бъде осъществена само чрез изменение на вашето съзнание

АЗ СЪМ Иисус, дошъл при вас в този ден.

Съдържанието на моята днешна беседа е материал, без който вашето придвижване по Пътя ще бъде по-малко успешно. Затова трябва да намерите време и да се запознаете задълбочено с този материал.

Знаете, че вървях по Земята преди около 2000 години. Това събитие стана толкова значимо в очите на множество хора, че голяма част от тях повярваха в мен като в Божи Син и като в свой Спасител. Тази тяхна вяра залегна в основата на религията, която познавате като християнство.

Но трябва да отбележа, че за цялата си история на съществуване християнството никога не е отразявало същността на Учението, на което аз учих, когато бях на Земята.

Най-малко от всичко искам да посея в умовете и сърцата ви недоверие към християнството, както и към всяка друга световна религия. Аз просто бих желал да насоча вашия ум и да обърна вниманието ви не към външното проявление на Учението, както то е представено във всички външни християнски църкви, а към вътрешната същност на моето Учение. Тогава ще разберете защо бях разпнат.

Вътрешната същност на моето учение се състоеше в това, че този свят е временен и вие трябва да се готвите за преход в един нов свят, свят Божествен, който е вашият истински Дом, откъдето сте дошли и където ще се върнете.

Затова няма религия в този свят, която да отразява същността на моето Учение.

Тайната тук се състои в това, че всяка религия представлява пречупване на Божествената Истина в умовете на хората, намиращи се във въплъщение и опитващи се да формулират Божествената Истина със свои думи. Доколкото съзнанието на хората е далече от съвършенството, то и Истината, която те представят във външната религия, също е далече от реалната Божествена Истина.

Затова Бог винаги е изпращал посланици и пророци в света, за да напомни за истинската Вяра и за истинската Религия. Религия, основана не върху култа и почитането на нещо извън вас, а религия, основана на почитането на Единния, намиращ се вътре във вас, във вашето сърце. Религия на сърцето, която учи на всеобща Любов към цялото творение и единение с всяка частица живот.

В тази Вяра или религия няма място за утвърждаване на превъзходството на един човешки индивид над друг. В тази Вяра или религия всички се намират в абсолютно равностойно положение пред Единния Творец, Бог Създател. И всички са служители в храма Господен.

Доколкото човешкото съзнание е несъвършено, това несъвършенство е станало причина за неравенството между хората. Имуществено неравенство, което е довело до деленето на хората на богати и бедни, социално неравенство, довело до деленето на хората на различни социални слоеве и касти, което е създало неравен, нееднакъв достъп на различните слоеве от населението до образованието, информацията и различните материални блага.

Всяко неравенство, характерно за вашия свят, е следствие от вашето несъвършено съзнание. В действителност всички сте равни пред вашия Отец.

И вашият Небесен Отец обича еднакво всеки от вас и се грижи за всеки от вас.

Но по силата на вашите индивидуални особености, които са ви изначално присъщи, вие си създавате такива кармични условия, които пораждат ограничение. И всеки от вас с течение на времето се оказва на различна степен на развитие на своето съзнание.

Едни индивиди получават възможност за голямо придвижване по Пътя, по силата на придобити по-рано заслуги в минали въплъщения. Други индивиди изостават в своето развитие и за тяхното съзнание е много трудно да постигнат дори елементарни знания.

Затова, възлюбени, Бог допуска такъв голям брой различни вери, различни религии, дори независимо от това, че много от тях доста изкривяват Божествената реалност, обаче за някого именно такъв подход ще е най-добрият за етапа на развитие на съзнанието, който е достигнал.

Напълно си даваме сметка, че диктовките, които даваме сега чрез този Посланик, ще бъдат разбрани от много малко хора. У други хора, особено такива, които са обвързали съзнанието си с някаква религиозна доктрина, тези диктовки няма да предизвикат нищо друго, освен раздразнение и желание за раздяла с човека, чрез когото се дават диктовките.

И вие може отново да се окажете пред същата ситуация, пред която се оказа човечеството преди 2000 години, когато разярената тълпа крещеше: „Разпни го!”

Може би този път работата няма стигне до пряка физическа разправа. Но негативните сили, които действат във вашия свят, са се погрижили цял арсенал от средства на черната магия и вещерството да стане достъпен за всеки желаещ. Погледнете рафтовете на вашите книжарници. При цялото изобилие от книги, с които са отрупани, едва ли ще намерите няколко десетки книги, които действително са необходими за вашето духовно развитие и израстване. Останалите 90% от книгите представляват духовни сурогати, четенето на които в най-добрия случай е безполезно, а в най-лошия – просто оказват разрушително влияние върху вашето съзнание, върху начина ви на мислене и буквално ви програмират за извършване на неправилни постъпки.

Затова винаги изпитвам огромна радост, когато от финия план наблюдавам как се появява още един човек, който получава достъп до тези диктовки, търсейки в дебрите на Интернет сайтовете, където те са поместени. Такъв човек ми напомня внезапно блеснало в мрака на вашия свят пламъче разум, любов, устременост, вяра.

И като наблюдавам как все повече и повече подобни пламъчета блясват в тези страни, където разбират руски език, на който се дават диктовките, съжалявам, че не успяваме засега да намерим надеждни хора, чрез които да направим превод на тези диктовки на други езици. Затова моля тези от вас, които чувстват в себе си желание и устрем, и възможност за превод или съдействие за превод на тези диктовки на други езици, моля, не си жалете труда да изпълните моята молба и да извършите това важно Служение на света.

Тези диктовки са като свеж вятър, нахлуващ в спарената атмосфера на човечеството. За някои този свеж вятър на промените е полезен, защото им харесва да застават под неговия порив и предчувстват в него новото, което неминуемо ще дойде на Земята. Той вече преминава през ума и сърцата на тези, които четат диктовките. От друга страна, този свеж вятър така ще раздразни много други, че те ще поискат на всяка цена да затворят този източник на обновление и изцеление на човешкото съзнание. Защото ще почувстват опасността, идваща от този източник, силата, която може да разруши привичния им начин на живот и да ги застави да се приспособяват към новия свят и изменящите се условия на съществуване в него.

Те могат както и преди 2000 години да употребят своите усилия, за да се справят физически с източника на Светлина или да предприемат усилия да го потушат с безбожните си действия. Но спомнете си диктовката на възлюбения Сурия*. Всеки, които предприеме каквито и да е действия срещу нашия посланик, ще носи най-тежкия вид карма, съществуваща във вашия свят, кармата на безбожието.

Всеки човек, който явно или в съзнанието си се бори против Бог, против Закона на Бог, прилича на раков тумор, който трябва да се лекува и ако не се поддава на лечение, тогава е необходима спешна операция за освобождаване на Божествения организъм от този тумор. И това ще бъде направено и вече се прави за благото и здравето на целия организъм на тази Вселена, част от която е планетата Земя.

Вашите истински врагове не заседават някъде в правителството и не оглавяват някоя религия или вяра. Вашите истински врагове, с които трябва да водите безпощадна борба, се намират вътре във вас. Това са преди всичко вашето невежество и вашето нежелание да променяте своето съзнание.

Ще намерите хиляди причини, за да оправдаете всякакви свои действия, всякакви свои отрицателни качества, мисли и чувства, вместо да се откажете от своите несъвършенства и да положите всичките си обвързаности с този свят, всичките си недостатъци върху олтара за Служение на истинския Бог, намиращ се вътре във вас, във вашето сърце.

Зная, че за всеки от вас ще дойде ден, когато Светлината на разума ще озари тъмнината на вашето същество и вие ще направите своя окончателен избор и никога повече няма да се отделяте в съзнанието си от Бог, частица от Когото сте.

И ще намирате смисъла на своя живот и смисъла на своето съществуване в пълната покорност на Волята на Бог и в Служение за изпълнение на тази Воля в заобикалящата ви действителност.

Вашият свят подлежи на промяна и тази промяна може да бъде осъществена само чрез изменение на вашето съзнание. Ето това е простата Истина, на която дойдох да ви уча преди 2000 години, но хората предпочетоха да ме разпнат, но да не променят съзнанието си.

Какво пък, вие отново стоите пред същата тази дилема и отново сте пред избор.

Затова ви пожелавам този път да направите правилния избор и да се смирите, накрая, пред Волята на Бог и да станете негови искрени служители за векове.

АЗ СЪМ Иисус.

*„Никога не пораствайте по въпросите за постигането на Божествената Истина“, Възлюбеният Сурия, 9 март 2005 г.