Никога не пораствайте по въпросите за постигане на Божествената Истина

АЗ СЪМ Сурия и пристигнах в този ден от Великото Централно Слънце, за да дам словото на Бога чрез нашия Посланик. Преди почти година имах възможност да сложа мантията на Божи Посланик върху плещите на Татяна.

Тогава тя не можеше да повярва, че това събитие е значително по-реално в нейния живот, отколкото нещата, които се случват около нея във физически план.

Мантията на Посланик не се дава просто така. Тя трябва да се заслужи. И тази заслуга не се постига за едно прераждане. Необходима е поредица от прераждания, в които индивидът трябва да покаже своята пълна преданост на волята на Бог, за да заслужи тази мантия.

Миналите заслуги обаче непременно трябва да бъдат потвърдени в текущото въплъщение. Без това даряването с мантия е невъзможно.

Колкото и успешно да е било Служението ви в миналото, в крайна сметка всичко се определя от степента на вашите сегашни достижения.

Ето защо ние отделяме специално внимание върху преминаването през тестове на индивидите, които вече са имали мантии на посланици в миналото. Имаме няколко индивида, намиращи се в постоянно въплъщение, които вече са имали мантии в миналото, и които са готови да потвърдят посланичеството си със своя потенциал.

Но въпросът за даряването с мантия на този или онзи индивид, намиращ се във въплъщение, се решава на най-високо ниво, на Великото Централно Слънце.

Затова ви моля да приемете с почит мантията Посланик, лежаща върху плещите на Татяна.

След публичното обявяване на нейното посланичество, показването на каквото и да е неуважение към нея от ваша страна автоматически ви носи карма, лежаща между вас и Бог. А това е този вид карма, която най-трудно подлежи на преобразуване.

Ние защитаваме посланиците си и не сте вие, които решавате кого да изберем.

Поставяме си задачата за осъществяване на взаимодействие между нашите посланици при стеклите се сега на Земята условия. Вие знаете, че ако двама наши посланици в миналото се срещнеха във физическо въплъщение и установяха контакт помежду си, като правило те не се признаваха един друг като посланици и не можеха да взаимодействат помежду си. Това се определяше от нивото на съзнание на посланиците и не можеше да бъде преодоляно до момента, в който настъпи нов етап на космическа възможност.

Възлюбеният Санат Кумара ви говори чрез този посланик за това, че времето се промени. То действително се промени. Ние навлизаме в нов етап, когато двама и повече наши посланици ще бъдат способни да се разпознаят един друг и да работят съвместно.

Трудността тук се състои в това, че една и съща Божествена Истина се пречупва по различен начин в умовете на хората във въплъщение, в зависимост от светогледните системи, на които е подложено съзнанието на индивидите от началото на текущото им прераждане.

Именно в това винаги се е състояла трудността – да се намери точката на взаимно разбирателство и съприкосновение в привидно абсолютно различните възгледи за Бог, изразявани от дадените индивиди чрез тяхното външно съзнание.

Но когато се извисявате в съзнанието си и преминавате на по-високо ниво на вашето съзнание, вие разбирате, че това, което е изглеждало непреодолимо противоречие за вашето външно съзнание, в действителност е било просто подход от различни страни към една и съща Истина.

Повярвайте ми, не си струва твърде много да отстоявате всяко разбиране на вашето ограничено съзнание за тази или онази Истина. Вашето съзнание е толкова несъвършено, че е просто глупаво да утвърждавате и провъзгласявате своята истина като единствено вярна и непогрешима. Все едно да спорят двама, единият от които твърди, че Земята плава в морето върху три кита, а другият твърди, че Земята лежи върху три слона. Сега дори ви е смешно да си представите такъв спор. Обаче повечето религиозни конфликти и войни имат в основата си аналогични причини.

Вие сте деца. Вие седите на брега на океана на Божествената Мъдрост и се опитвате да постигнете тази Мъдрост с любопитния си детски ум. Не излизайте никога от това детско състояние на съзнанието. Никога не пораствайте по въпросите на постигане на Божествената Истина.

Бъдете като деца и ще можете да достигнете такива висоти в своето съзнание, каквито са били недостъпни за предишните поколения.

Аз съзерцавам Земята със своето духовно виждане и виждам все по-голяма пропаст, отделяща съзнанието на хората, които позволяват на Божествената Истина да се засели в сърцата им, и съзнанието на тези хора, които упорстват в своето разбиране за Истината, струващо им се правилно, само защото са го получили по наследство с вярата на техните предци. А има и такива, които дотолкова са спрели своето развитие, че са престанали дори да споменават името на Бог в ежедневните си дела.

Ние сме готови да оказваме на човечеството на Земята цялата възможна помощ, Ние сме готови да използваме цялата Мощ на Небесата, за да окажем тази помощ, но не можем да ви я дадем, докато вие не помолите за нея. Какво ви пречи искрено в сърцето си да се обърнете към Вашия Отец на Небесата? Какво ви пречи?

Аз ще ви кажа какво ви пречи. На вас ви пречи вашата карма, която лежи между вас и Бог. И първото, което трябва да направите, това е да пожелаете със сърцето си да преодолеете тази карма.

Бог може всичко, но защо вие не желаете да приемете неговата помощ?

Вие сте забравили вашия Източник, забравили сте откъде сте дошли.

Не обиждайте моите посланици, които идват да ви напомнят за това.

Помнете, че да проявите неуважение към посланиците Божии означава да проявите неуважение към самият Бог. А това е тежък грях, който може да се изкупи само като се премине през огромно страдание.

Болно ми е да гледам тези страдания, които се налага да понасят хората на Земята.

Иска ми се да кажа на колкото е възможно повече от тези страдащи хора, че те сами са си породили това страдание и че сами могат да се избавят от него буквално като с махване на вълшебна пръчица. Просто трябва да приемете Бог в своето сърце. Вие трябва да отворите сърцата си за Божествената Истина и да заприличате в нейното постигане на деца, седящи на брега на океана.

Аз ви оставям насаме с вашите размишления за Бог и неговите посланици в сърцата си.

И ви моля да се замислите върху това, че всеки от вас може да стане мой Посланик. Посланичеството, това е просто определен потенциал от достижения, натрупан по пътя на искрено Служение на Божествената Истина.

Сега искам да отворите сърцата си и да пожелаете да се избавите от онова качество, което според вас най-много ви пречи в придвижването по Пътя.

Искрено в сърцето си пожелайте да се избавите от това качество и аз ще ви дам помощта си, като степента на тази помощ ще бъде пропорционална на вашата вяра в Бог и Божествената Истина.

Това е моят подарък за вас, който ви правя днес.

АЗ СЪМ Сурия и се надявам на среща с онези от вас, които са готови да приемат тази нова възможност, нова милост.