Беседа за Пътя на Посвещенията

АЗ СЪМ Майтрейя, пристигнал при вас, за да предам важно Послание за човечеството на Земята. АЗ СЪМ дойдох днес с определена цел, която трябва да бъде осъществена именно сега, когато става смяна на годишните цикли. Вие знаете, че при моето предишно идване имахте възможност да получите представа за Пътя на Посвещенията и за моята Школа, в която аз каня всички, които желаят и в която не всички желаещи могат да учат, още повече да я завършат.

Тайната е много проста. Хората се стремят към посвещенията като към нещо тайнствено и недостъпно. За тях обучението в Школата на Посвещенията по нещо прилича на приемането в престижно учебно заведение, в някой от известните университети на Земята или учебни центрове на получаването на образование, което им отваря път за кариера.

Има коренна разлика между Школата за Посвещения и всяко престижно учебно заведение на Земята. И тази разлика се състои именно в това, че вие се лишавате от всякаква кариера в общоприетото є земно значение. При това вие се лишавате не само от кариера, но и от всичко, което може да ви е скъпо и към което имате чисто човешка привързаност.

Затова, колкото и престижно да изглежда това обучение в Моята Школа на Мистериите в очите на непосветените и профаните в об-ластта на езотеричното знание, още в началните етапи на Пътя на Посвещението желаещите да продължат обучението остават много малко.

Според стар и неизвестен на широката аудитория закон, посвещенията в школите за посветени са ставали при закрити врати и достъпът в нашите Школи за Посвещения е бил щателно охраняван.

И дори онези наши ученици, стъпили на Пътя и получили първите посвещения, не са били допускани до най-съкровените тайнства и мистерии. Защо? Защото нивото на съзнанието на голямата част от учениците не е в състояние да възприеме много неща, които стават зад затворените врати и до които много малко хора имат достъп.

Ако вие, с вашето неподготвено съзнание, попаднете случайно в стаята, където се дават посвещения от най-високо ниво, вие по-скоро бихте напуснали школата на посвещения в същата минута и никога повече не бихте прекрачили нейния праг. Нещо повече. Вие бихте разказвали на всички и на всеки, че тази школа е просто изчадие на ада и никой не трябва дори и да си помисля да прекрачва нейния праг.

Какво пък, за нас е добре, когато неуспелите ученици разпространяват за нас такива невежи слухове. Защото действително, когато човек се освобождава от своята нереална част, процесът е толкова болезнен и понякога протича така драматично, че може да се появи чувството, че се намирате в килия за изтезания.

Наистина, когато се срещнете очи в очи, лице в лице с вашата нереална част, у вас се създава усещането, че сте се срещнали със самия дявол.

Само че този дявол, за разлика от общоприетото убеждение, се намира не някъде в преизподнята, а вътре във вас самите.

Да, възлюбени, и Бог, и дяволът се намират вътре във вас. И това е най-съкровената тайна, която се е разкривала пред посветените, докато са преминавали през техните изпитания. В процеса на подготовката те са имали възможност да се сблъскват със своята нереална, плътска част и тогава у тях е възниквало пълното усещане, че са срещнали дявола. И са имали възможност да се срещнат със своята Божествена част и тогава те са усещали своята Божествена, непреходна природа.

И след като са познали двойствеността на своята природа, те е трябвало да направят своя окончателен избор и напълно да се подчинят на своята Божествена част, на Бог, намиращ се вътре в тях и на Бог, намиращ се вътре в техния Учител.

Този избор е толкова сложен, защото той е основният избор, който прави всеки човек, намиращ се във въплъщение. И всеки от вас интуитивно предполага, че най-важният въпрос, който трябва да реши за себе си, това е въпросът за избора между Бог и дявола, между вашата реална част и нереалната част от вас самите. Вие знаете за този избор и за това се страхувате от грешки. Защото има много хора, които се възползват от вашето желание да служите и вашия стремеж да вървите по Пътя на Посвещенията. И е много лесно да попаднете под тяхно влияние, а е доста трудно да се избавите от тях. И всичко това, действително, напомня на пребиваване в истинска Школа на Посвещенията, само че изборът, който правите, ви заставя да служите не на Бог в човека, а на човешкото его.

Затова не бързайте да се подчините на влиянието на който и да било човек, колкото светъл и благ да ви се струва той.

Нашата задача е да ви покажем най-фините страни на различаването. Докато вървите все по-нататък и по-нататък по вашия Път, ще ви се наложи да правите различаване на все по-фино ниво. И ако в началото на Пътя всичко ви е било ясно – трябвало е само да спазвате 10-те заповеди, дадени още по времето на Мойсей и вашето спасение ви се е струвало гарантирано, то при придвижването по Пътя и самото спазване на тези заповеди е тест за вас.

И ако аз сега започна да ви говоря за най-тънките страни и за най-фините нюанси, когато можете да се заблудите, дори спазвайки 10-те библейски заповеди, вие няма да можете да ме разберете.

Затова Божествената наука е много сложна. И обучението в тази наука трябва да става под ръководството на опитен наставник.

Първият избор, който правите, това е изборът на такъв наставник, такъв авторитет, който да следвате.

Много от вас се намират на такова ниско ниво на съзнание и възприемане на действителността, че това, за което днес се опитвам да ви говоря, просто ще премине през вашето съзнание и няма да остави там и най-малка следа. Но има и други хора, които ще възприемат всичко казано от мен като много важна информация, без която техният по-нататъшен път ще бъде немислим. Аз говоря именно заради тях. Вие, които не разбирате за какво говоря, спомнете си моите думи, когато настъпи вашето време, когато се сблъскате с обстоятелства вътре във вас и извън вас, с които не можете да се справите. И тогава ще си спомните за тези подсказки, които давам в хода на нашата днешна беседа и ще се върнете към тях и ще ги препрочетете отново. И ще разберете, че нищо не е било казано напразно. Всичко, което е било казано, съдържа много важна информация за онези, които могат да я възприемат.

Пристъпвам в своето наставление към въпроса за смяната на годишния цикъл. Защото именно тогава е времето, когато можете без да бързате, да оцените резултатите за изминалата година и да разберете към какво трябва да се стремите през следващата година. Смяната на годината е много важен етап и стереотипът, по който по-голямата част от човечеството отбелязва смяната на годината, е един от главните стереотипи, които трябва да преодолеете в своето съзнание.

Защото смяната на годишния цикъл изисква от вас да правите точно обратното на това, да се намирате в шумни и нетрезви компании.

Вие можете да получите много повече за развитието на душите си, ако останете през тази новогодишна нощ в самота или в своя семеен кръг и вместо да се оглушавате с музика и да употребявате алкохол, да се опитате спокойно да размислите за отиващата си година и да строите планове за бъдещето.

Всички велики начинания са започвали в тишина, в тих, спокоен разговор в домашен кръг.

Никога нито една здрава мисъл не се е раждала сред тълпите, по време на шумни празненства. Аз ви говоря днес с огромна любов, която изпитвам към онези от вас, които станаха мои ученици, които взеха това решение след диктовката, в която ви поканих в моята Школа на мистериите[1] и които оттогава нито ден не сте забравили за мен и за своето намерение да преминете обучение под мое ръководство.

Аз следя внимателно, доколко решителен е вашият устрем.

Много от вас на следващия ден забравиха, че са ме помолили да ги приема в моята школа. Но имаше и такива, които и досега помнят своето намерение. И аз ще продължа моята работа с тях.

Половин година е достатъчен срок, за да можете да усетите сериозността на вашето намерение. И сега ние ще продължим по-нататък. А тези, които изостанаха, ще могат отново, на по-сериозно ниво да анализират своето намерение и отново да помолят за влизане в моята школа.

АЗ СЪМ Майтрейя. С любов към вас.

 


Звукозапис на диктовката. Текста чите Т.Н. Микушина.

 


 

[1]„Каня ви в моята школа на мистериите”. Господ Майтрейя, 28 март 2005 г.