Каня ви в моята Школа на Мистериите

АЗ СЪМ Майтрейя. АЗ СЪМ дойдох. Дойдох чрез този Посланик при вас. Аз дойдох!

Внимателно следете днешните ми думи към вас. Може да ви се струва, че моите думи са незначителни и не носят никаква нова информация. Не бързайте със заключенията. Оставете на мен възможността да решавам какво ви е необходимо да получите именно сега, за да можете да направите следващата стъпка по вашият духовен Път.

Всички вие сте воини на Духа. Идвате в този физически свят, за да се сражавате с илюзията. Защото такъв е сега планът на Бог. Отначало допускате в себе си илюзията, дори може напълно да се отъждествите с нея. И ето че настъпва моментът, когато трябва да се разделите с тази илюзия, да преминете на по-високо ниво на развитие на вашето съзнание.

И вие ставате арена, на която се борят силите, които отстояват илюзията и силите, които се стремят да преодолеят тази илюзия. Струва ви се, че тази битка се води във вашия свят, в действителност тя се води вътре във всеки от вас.

В това се състои и посвещението, което преминавате на този етап – да разберете, че цялата битка се води вътре във вас. Докато тази битка продължава вътре във вас, ще идвате отново и отново във въплъщение в този физически свят и ще се оказвате в обкръжението на хора, вътре в които се води същата битка.

Ще се сражавате с вашите страсти, с вашите недостатъци и с вашите несъвършенства, докато не ги победите напълно.

В това се състои смисълът на тази битка, която водят силите на Светлината против силите на мрака. Този смисъл ви го давам сега и този смисъл на битката се дава според нивото на вашето  съзнание. Когато съзнанието ви стане по-ясно и вашият ум заприлича на прозрачен кристал, тогава ще ви дадем ново знание и ново разбиране за битката.

Затова моят съвет към вас е – прекратете да водите външна война, престанете да търсите враговете извън себе си.

Всеки, който се доближава до вас във физическия план, идва именно защото вашите вибрации са му позволили да направи това. Ако този човек ви причинява вреда, ако ви обижда, вие не трябва да го приемате като ваш личен враг или паднал ангел. Той е дошъл при вас или за да можете да му върнете своя кармичен дълг, или за да ви даде урок. Да провери доколко сте усвоили урока, получен от вас чрез нашето Учение.

И всеки път, когато ви се поиска да отмъстите на този човек, който ви е причинил вреда, да го накажете, вие трябва да разбирате, че аз съм дошъл в образа на този човек, за да ви изпитам доколко сте усвоили нашите уроци.

Няма нищо извън вас самите, с което си струва да се борите. Ако искате да ви покажа вашия истински враг, приближете се до огледалото и погледнете в него. Ето го вашият истински враг, заедно с всичките му плътски желания, егоизъм, самонадеяност и увереност, че той е познал цялата Истина и може да учи другите на тази Истина.

Необходимо е много да се потрудите над себе си, за да можете да учите на Истината. Трябва да преминете през битка със своята нереална част, трябва да сразите своя страж на прага, своето его. Трябва да удържите победа във вашето собствено съзнание. Вие трябва да излезете победител във вашата битка. Точно тогава, не по-рано, ще получите право да учите другите.

Мантията на Гуру, също както и мантията на Посланик, не се дава от нас без постигането на определени заслуги. Много от вас са имали мантии в предишни въплъщения. Душите ви знаят това. Вие имате огромен, натрупан от вас потенциал от достижения в миналото.

По различни причини сте изгубили мантиите си. Всеки път, идвайки във въплъщение, вие получавате възможност отново да преминете посвещенията и да върнете своята мантия.

Затова ви каня в моята Школа на Мистериите за преминаване през тестове. Много от вас имат желание да се учат лично при мен. Аз винаги съм готов да приема ученици. Трябва просто да се доближите до олтара и да пожелаете да ви взема за свои ученици. Можете просто да изразите това желание в сърцето си.

Мнозина изявяват желание да станат мои ученици. Аз ги приемам всичките. Но много малко са тези ученици, които преминават още първия даден от мен тест.

На мен не ми е необходимо да идвам при вас лично, за да ви дам първия тест. Ще изпратя при вас човек, когото смятате за свой враг и той ще извърши срещу вас някакво действие, което ще ви се стори оскърбително. Задачата на всеки тест е да ви извади от равновесие. Вие ще бъдете оценявани не по това, дали ще излезете от равновесие или не, вие ще бъдете оценявани по извода, до който ще достигнете в резултат на този тест.

Най-добрите ученици винаги благодарят на Бог и на мен като Учител за възможността да преминат през този тест.

Тези, които не са готови дори за началната степен на моите посвещения, дори не разбират, че съм им дал тест. Те реагират така, както са реагирали винаги – с обида, ненавист, негодувание, с желание за мъст.

Такъв човек се лишава от възможността да премине обучение под мое ръководство понякога до края на текущото въплъщение.

Затова много са желаещите да постъпят в моята Школа на Мистериите, но само единици издържат този малък встъпителен изпит и получават възможност да преминат и друг тест.

Не ми е нужно да събирам моите ученици някъде на определено място на Земята, за да им дам тест. Аз използвам обстоятелствата във вашия живот и заобикалящите ви хора, за да ви подложа на моите тестове.

Всички имат възможност да постъпят в моята Школа на Мистериите, но само единици получават възможност да завършат тази Школа и да получат мантия на Гуру след нейното завършване.

За вас няма да бъде никаква новост, че Татяна, чрез която давам тази моя диктовка, завърши моята Школа през 2002 г., преминавайки ускорен курс на обучение. Такава беше необходимостта.

Когато Татяна пристъпи към обучение, малцина сред нас имаха увереността, че тя ще може да премине това обучение. Но тя успя и едва след това ние имаме възможност да даваме това наше Учение чрез нея.

Искам да знаете, че няма никаква изключителност в тази ситуация. Всеки от вас може да пожелае да получи обучение под мое ръководство. Аз ви каня всички при мен за ученици.

Само че винаги трябва да помните, че от момента, в който се обърнете към мен с молба да ви приема за мои ученици, във вашия живот ще се случат всички възможни беди и нещастия, вашият обичаен живот ще започне да се руши направо пред очите ви.

Колкото и жестоко да ви се струва това, то е необходим етап от обучението. Вие трябва да осъзнаете, че всичко, което ви заобикаля, е илюзия и трябва да скъсате в своето съзнание с всички свои привързаности. Ще ви се струва, че сте неизлечимо болен, че трябва да умрете. Трябва да приемете тази мисъл със смирение. Ще ви се струва, че сте се отклонили от Пътя, че Бог не може да бъде толкова жесток и да ви наказва така. Вашият плътски ум ще се мята в търсене на всяка илюзорна възможност, за която може да се хване, за да ви отклони от Пътя на Посвещенията.

А вие ще се сражавате със своя плътски ум, със своята нереална част. Колкото по-дълго се съпротивявате, толкова по-болезнено ще бъде преминаването на окончателния тест, матурата на Школата. Вие няма да можете да станете випускник на моята Школа, дотогава, докато дори незначителна част от вас отказва да се подчинява на Божествения Закон.

Да, мои възлюбени, випускниците на моята Школа се отказват от своята дадена им от Бог свободна воля.

Свободната воля е дадена на човека от Бога като дар. Когато човек по своя свободна воля се отказва от този дар, той преминава окончателното посвещение в моята школа. Той е издържал последният изпит.

Днес ви разкрих много тайни от моята Школа.

Бях много открит. В действителност никога досега не съм бил толкова откровен в изказване пред толкова голяма аудитория. Надявам се, че моята днешна беседа ще ви е от полза.

Ако някой от вас все пак се чувства способен да премине обучение в моята Школа, да заповяда. Вратите на моята Школа са винаги широко отворени. Само че много малко са желаещите да влязат през тези врати и да изпитат себе си.

АЗ СЪМ Майтрейя и ви очаквам.