Живеете в удивително благословено време и имате възможност за безпрецедентно вътрешно израстване

АЗ СЪМ Mогъщият Космос, дошъл днес при вас.

АЗ дойдох, за да разширя малко границите на вашето възприемане на света. АЗ СЪМ Космическо Същество. И АЗ СЪМ обитаващ тази Вселена. И цялата Вселена е мой дом.

Това наистина е чудо – че аз, ето така съвсем просто, мога да дойда при вас, във вашите земни домове и да ви дам своето Учение. Небесната Милост е наистина безгранична.

Вие свързвате съзнанието си с вашия свят и разсъждавате в рамките на неговите граници. Ето защо, ако аз ви заговоря за неща, за които нямате никаква представа, тази информация ще премине покрай вашето съзнание и няма да остави в него никаква следа.

Целият Космос е пронизан от енергия, той изцяло е пронизан от информация. Тази информация буквално преминава през вас като непрекъснат поток. В Космоса няма никакви тайни. Само вашите вибрации – нивото на вашите вибрации – ви отделя от всичките тайни на Космоса.

Всеки един от вас, повишавайки своите вибрации, получава достъп до все по-нови и нови нива на знанието. Вашият възход към вечната Истина в собственото ви съзнание е безкраен. Този ваш път към Божествената Истина изисква от вас да впрегнете всичките си сили. Само ако се намирате в състояние на постоянно напрежение и ако постоянно преодолявате самите себе си, вие ще растете и ще се изкачвате все по-високо и по-високо към върха на Божественото съзнание.

Вие ще преминавате от един свят в друг, ще пътешествате из тази Вселена, а след това ще получите възможност да пътешествате и из други Вселени.

Сигурно за мнозина ще е неочаквано ако кажа, че всичко се намира вътре в самите вас. Световете се сливат там, вътре във вас. Всичките ви постижения се натрупват вътре във вас. Вие сте абсолютно уникални. И действително сте създадени по образа и подобието на Бог. Всъщност вие самите сте Богове.

Първоначално сте били родени като Богове и сте пожелали да сътворите този илюзорен свят, в който се намирате. Но ето че вече се наситихте на играта си във вашата илюзия. Дойде време да се върнете към своята реалност, в своя роден свят.

Вие знаете, че сте устроени като матрьошки. Притежавате физическо тяло, но имате също така и други, по-фини тела, които образуват вашата аура. Вие имате астрално тяло, ментално тяло, етерно тяло. И знаете, че тези фини тела са свързани чрез система от чакри. Известни са ви седемте основни чакри, разположени по дължината на гръбначния стълб.

Всъщност нивото на вашето развитие се определя  от чистотата на вашите чакри. Колкото повече отворени чакри имате, до толкова по-голям обем космическа информация имате достъп.

Искам днес да ви разкажа за чакрите на тайните лъчи, те са разположени между ваши седем основни чакри. Тези чакри са свързани с вашите висши тела, с вашето Христово Аз, с вашето причинно тяло и с вашето АЗ СЪМ Присъствие.

На планетата има достатъчно много хора с отворени чакри на седемте основни лъча. Идват нови раси, които по рождение имат отворени чакрите на седемте основни лъча и дори чакрите на тайните лъчи. За тези хора е характерно, че имат достъп до информация, която е скрита за основната човешка маса. Вие не сте забравили онова, което ви казах: достъпът до информацията е свободен, до цялата информация. Но можете да получите достъп до тази информация само ако повишите нивото на своите вибрации.

Всъщност сами по себе си вие сте изключително чувствителни елементи. Не са ви необходими нито съвършени компютри и бази данни, нито пък някакви устройства за връзка. Единственото, от което се нуждаете, е просто да повишите нивото на своите вибрации. И ще получите достъп до вселенската банка с данни. Вие просто ще знаете. Даже няма понякога да разбирате откъде е това знание у вас.

А цялата тайна се намира в чакрите на вашите тайни лъчи. Именно чрез тези чакри вие получавате достъп до космическата база данни и достъп до знанията, които се съхраняват във вашето причинно тяло. Докато общата ситуация във вашия свят не се измени, вие няма да можете напълно да реализирате своите способности, дори ако всичките ви чакри на тайните лъчи са отворени. Твърде много пречки създава вашата технократична цивилизация. Това са пречки във вид на радиовълни и различни излъчвания, но най-големи трудности създават мислите на хората, тъй като честотата на мисълта в най-голяма степен се доближава до честотите, на които работят вашите чакри.

Чрез вашите чакри Божественият свят прониква във вашия физически свят. Световете се сливат вътре във вас. Ето защо най-важно е нивото на развитие на вашето съзнание, което е непосредствено свързано с чистотата и с отварянето на вашите чакри. А чрез чакрите на вашите тайни лъчи става раждането на вечния човек.

Понастоящем във вас преобладава плътското, тежкото, човешкото, егоистичното. Вие постепенно се отказвате от тези ваши атрибути на играта във физическия свят. След време няма да се нуждаете от физическото си тяло. След това ще се разделите с астралното, менталното и даже с етерното си тяло. И както от какавидата се ражда пеперуда, така и вие ще хвръкнете и ще полетите в Космоса. Ще се превърнете в нови същества с нови тела.

Защото вашите сегашни тела са ви необходими само за да живеете във физическия свят. Когато настъпи космическият момент, вие ще се разделите с тези тела и ще заживеете в други тела - във вашите реални тела.

За вас вече няма да съществуват ограниченията на пространството и времето. Защото и пространството, и времето са само декори, на фона на които става развитието на тази ваша част, която е безсмъртна.

Ще дойде моментът, когато ще си спомняте минутите на пребиваването си във физически тела, защото всичките земни въплъщения от висотата на космическото съзнание ще ви се сторят само няколко минути, прекарани в плътния свят. Ще си спомняте земния си опит и няма да разбирате защо не сте виждали миналото и бъдещето си и защо сте били толкова слепи и ограничени.

Но именно в преодоляването на самите себе си се състои вечното развитие и усъвършенстване.

Вселената ще престане да съществува, ако загуби способността си за саморазвитие и усъвършенстване.

По отношение на Вселената действа абсолютно същият принцип, който действа в живота на онези хора, които не искат да се развиват и също като хлебарки са се сврели в тесните дупки на ограниченото си съзнание, не желаейки да излязат на Светлина.

Онова, което не желае да се подчини на главния закон на тази Вселена – законът за саморазвитието и усъвършенстването – не може да продължи да съществува отвъд определените граници.

Обикнете състоянието когато са напрегнати всичките ви сили и възможности. Обикнете устрема и бурния поток от препятствия, които преодолявате.

Благославяйте тези препятствия, благославяйте враговете си, благославяйте всички обстоятелства и трудности във вашия живот, защото те ви помагат да растете и да преодолявате себе си.

Развитите личности се стремят да се родят в колкото може по-тежки условия на живот. Те знаят вкуса на преодоляването на самите себе си и изпитват удоволствие от препятствията.

Вие живеете в удивително благословено време и имате възможност за безпрецедентно вътрешно израстване.

Аз дори ви завиждам за някои неща. Ще ви открия тайната, че всяко същество, което е достигнало до извисено състояние на съзнанието си, се стреми да получи най-малката възможност, за да се окаже сред вас в това трудно време, да изпита себе си още веднъж и да има възможност да помага на онези животопотоци, които са загубили волята си за живот и развитие.

Процесът на вашето развитие е навлязъл в онази фаза, когато съзнанието ви с големи усилия ще се приспособява към променящите се условия на външния живот.Тези стремителни промени ще ви накарат да се съсредоточите върху най-главното от гледна точка на еволюцията и да захвърлите всичките си стари играчки и ненужни развлечения.

Бог е предвидил всичко. Милиони Същества на Светлината грижливо ви пазят и следят да можете максимално безопасно да направите прехода във вашето съзнание към ново, качествено ново ниво на своето развитие.

Аз ви предлагам своята помощ – на всеки един от вас, който се обърне към мен, ще му посоча неговия основен недостатък, онова негово качество, което в дадения момент пречи на неговото развитие и движение. Когато разберете кой е вашият главен враг вътре в самите вас, ще можете да помолите всеки Духовен Учител, работещ с тези качества, да ви помогне да го преодолеете вътрешно. Но аз на ваше място бих се постарал да се справя сам със собствените си недостатъци.

И така, казвайте:

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, Всемогъщи Космос, помогни ми да разбера кой е моят най-голям недостатък, препятстващ движението ми по Пътя към Бог.

Повтаряйте този призив по три пъти в продължение на 9 дни и аз ви обещавам, че във вашия живот ще настъпи събитие, което ще ви даде възможност да забележите вашия недостатък.

Аз съм сигурен, че непременно ще го преодолеете. Просто нямате друг изход.

Пожелавам ви успехи по Пътя! Беше ми приятно да побеседвам с хората на Земята.

АЗ СЪМ Всемогъщият Космос.