Земята сега преживява критично, преломно време

Санат Кумара

АЗ СЪМ Санат Кумара, дошъл отново чрез моя Посланик.

Словесните формулировки на предстоящите събития винаги отразяват недостатъчно това, което трябва да стане и носят много приблизителен и вероятностен характер.

Всички събития в тяхната вероятна форма вече са заложени още в началото на творението.

Във вашия свят има такова понятие като Зодиак, знаци на Зодиака. За човек, запознат с езика на звездите, цялото настояще и бъдеще е записано в това информационно поле, състоящо се от проявените звезди. И ако вие владеехте съвършено този език, бихте могли да прочетете бъдещето на вашата планета, записано на универсалния език на тази Вселена.

Но едва ли във вашето време ще се намери поне един светски астролог, който да е способен да разбира този език.

Истинското знание, явяващо се ключ към езика на звездите и позволяващо да се предвижда бъдещето, е скрито от съвременното човечество. По същия начин, както е скрито от вас знанието, позволяващо да предвидите смъртта и да знаете своето минало и бъдеще.

Но миналото и бъдещето се определят от настоящето, от всяка минута и всяка секунда на настоящето. Във вашия свят действа ограничение на времето и пространството. Във Висшите Светове тези ограничения не съществуват, затова съвършената матрица на творението може да бъде проявена в пространствено-времевите координати по много начини, вероятността на които се определя от вашите ежеминутни избори.

Затова планът за развитие на Вселената, който включва и плана за развитието на вашата планета, може да се променя в определен диапазон, но този диапазон е ограничен от рамки. И ако еволюцията на някоя планета се развива на ръба на определения ѝ от Висшия План коридор, тогава се намесва цялата Йерархия от Космически Същества за коригиране на тази еволюция.

Така е ставало много пъти с вашата планета. Еволюцията е стигала до някаква критична точка и е завивала към предишното безопасно русло.

Опасността за еволюцията е свързана със степента на откъсване от връзките с Висшите Сили, с Йерарсите на Вселената, с Бог, с Божествения Закон.

Съществуват определени критични моменти в историята на Земята, както и на всяка друга планета, определени от Зодиака и обусловени от космическите цикли, когато направлението, информационното поле на Космическия Закон се сверява с посоката на еволюцията на животопотоците, населяващи планетата. И в тези моменти се извършват корекции в развитието на планетите, ако отклонението от зададеното направление на движение превишава критичната точка.

Това се случва и във ваши дни. Еволюцията на планетата се е отклонила от траекторията, определена от Космическия Закон и изисква коригиране.

Ние идваме периодично чрез различни пророци и посланици, за да напомним за съществуването на Закона и за необходимостта да бъде следван. Всички пророчества за края на света и за различни бедствия, които са се давали в миналото и се дават и сега, са просто напомняне за необходимостта да се подчинявате на Закона, съществуващ в тази Вселена.

Законът ще бъде спазен независимо от вашето желание да го спазвате или не.

Задачата на Висшите Сили винаги се е свеждала до това да удържат човечеството на края на пропастта, за да не се унищожи то само.

Помощта, която е била оказвана и продължава да бъде оказвана, се състои в разширяване съзнанието на човечеството, помощ за преодоляване на вътрешните ограничения, присъщи на хората, и помощ, свързана с издигане на следващото ниво на развитие на съзнанието.

Сега Земята преживява критично, преломно време. Задачата, която се поставя пред човечеството, е осъзнаването, че освен физическия план има и по-фини нива и човек по своята природа е Велико Духовно Космическо Същество. Потенциалът на човека е огромен.

Но овладяването на този потенциал ще стане едва след като човек успее да преодолее онези свои качества, които го привързват към физическия план.

Когато наблюдаваме от нашето възнесено ниво някои от вас, понякога изпитваме същите чувства, каквито изпитвате вие, когато наблюдавате мравките.

Навярно сте наблюдавали през своя живот мравка, която носи голям товар към мравуняка. От своето ниво виждате по-добре как трябва да се върви. И виждате, че пътят би могъл да бъде съкратен и да се стигне до мравуняка по-бързо и с по-малко усилия.

Ако наблюдавате мравката ще разберете чувствата, които изпитваме, когато наблюдаваме вашето развитие.

И както вие не се хващате да свършите работата на мравката, така и ние не можем да поемем изпълнението на задачите, които стоят пред вас. Ние можем да окажем определена помощ и правим това постоянно, но само в рамките, които допуска Законът.

Един от тези видове помощ, оказвана от нас, е напомнянето за космическите срокове и напомнянето за това, кои сте вие в действителност.

Вашият потенциал е огромен. За разлика от мравката, която през този космичен период на развитие на Вселената няма да достигне човешка форма на развитие, вие ще можете да проявите своята истинска Божествена природа още преди края на този космичен период.

Затова се предприемат толкова усилия  от наша страна, за да предотвратим разрушаването на физическата платформа, на тази Земя, която ви е приютила и която ви дава безопасни условия за живот и развитие.

Всеки катаклизъм, всяко стихийно бедствие е следствие от вашето несъвършено съзнание. И наистина жънете плодовете на вашето непослушание, егоизъм и инат, когато се срещате очи в очи с тези прояви на стихията. Информационното поле на човечеството и информационното поле на Земята са много тясно свързани и преплетени.

Затова всяка некачествена мисъл оказва влияние на цялата планета, обикаляйки цялото земно кълбо и влизайки в резонанс със също такива несъвършени мисли и чувства. По същия начин мислите, насочени към Благото, Доброто, положителните мисъл-форми и емоции добавят стабилност на цялата планета и способстват за изправянето на земната ос.

Милиарди Космически Същества са готови да служат ден и нощ без умора, за да поддържат баланса и да предотвратят множество вероятни катастрофи и катаклизми, за да можете спокойно да съществувате и да се развивате.

В това се състои и вашата помощ, която можете да окажете на Групата на Възнесените.

Медитирайте върху Доброто, Благото, Любовта. Запазете вътрешен мир и спокойствие. Всеки от вас трябва да стане опорна точка на Земята, проводник на Светлина, чрез която ще се осъществи балансирането на тази планета и постъпването на Светлината, необходима, за да може Земята да премине на следващо ниво.

Наблюдавам с радост достиженията на много от вас. И искрено се радвам на вашите успехи по Пътя.

Съгласно Космическия Закон, аз не мога да дойда при всеки от вас и да му стисна ръката. Но вие можете в своите фини тела да стигнете до моето ниво и аз ще прегърна всеки от вас, който се доближи до мен и ще му стисна ръка.

АЗ СЪМ Санат Кумара.