Защо не всички могат да следват Пътя

АЗ СЪМ Иисус.

Аз дойдох при вас. Вие усилно се трудите във вашия свят. Постоянно се намирате в обстановка, която не е достойна за човека. Вие сте свикнали с миризмата на обора. И ето, най-после настъпва времето, когато сред целия ви хаос и безпорядък трябва да дойде новото съзнание. Неговото идване е незабележимо, но новото съзнание неизбежно трябва да дойде във вашия свят. И има достатъчно доброволци, които изявиха желание да извървят моя Път и като награда за Предаността и Служението да получат разпятието на кръста в материята.

Да, във вашия свят няма и не може да има никаква награда за вашето Служение и за духовния подвиг, който носите върху себе си подобно на кръста, който аз носих към Голгота. И онези от вас, които искат да получат слава, признание, почести или пари и заради това са готови да вършат необходимата работа за Владиците, вашият час още не е настъпил. Вие няма да можете да извървите моя Път.

За да можете да шествате по Пътя на Христос, е необходимо да вземете това решение в своите сърца. И аз ще окажа своята непосредствена помощ и подкрепа на всеки от вас, който в своето сърце искрено поиска да повтори моя Път. Само че трябва да осъзнаете, че от този Път няма връщане назад. Длъжни сте да осъзнаете цялата отговорност на това, че вървите по Пътя на Христос. Вие не можете днес да пожелаете да следвате Пътя на Христос, а утре да оставите своя кръст да стои в килера и отново да се предадете на наслажденията на вашия свят.

Избора го правите вътре в себе си. И вие сте длъжни внимателно да прецените колко твърдо е вашето намерение. Мнозина в порив на чувства, под влияние на настроението, решават да следват Пътя. Но минават ден-два и тяхната решимост се изпарява. Нови увлечения овладяват тяхното същество и те забравят за взетото решение. Но за вас това е много голяма крачка назад. Всеки път, когато Възнесените Същества чуват вашия искрен призив, започва да работи механизъм, който ви заставя да се върнете на Пътя. В суетата на вашето ежедневие вие вече сте забравили, че сте поели задължение да следвате Пътя на Христос, но всички обстоятелства около вас се сгъстяват, вие навлизате в период на изкушения и тестове. И тъй като вие забравяте за своето решение, то всяко ново изпитание предизвиква у вас недоволство и страх. Вие започвате да молите Бог за помощ, за да ви се помогне да преминете този тъмен период от вашия живот.

Сега се поставете на мястото на Възнесените Владици. Как бихте реагирали, ако днес ви молят за едно, а на следващия ден точно за обратното?

Непоследователността и попадането под влиянието на настроенията и външните обстоятелства буквално са бич на вашето време.

Вие следва да развиете в себе си основните качества на ученика: Постоянство, Дисциплина, Преданост, Смирение.

Ако не отработите в себе си тези качества, вие няма да можете да напредвате по Пътя на ученичеството и ще отпаднете от полезрението на Възнесените Учители на човечеството, защото ние няма да можем да ви различим между хаотичните проблясъци сред човечеството, които наблюдаваме от своето възнесено състояние на съзнанието.

Представете си маяк, който днес работи, а утре не работи. Ние се ориентираме по горенето на огъня във вашите сърца и когато пламъкът в олтара на вашите сърца гори ден и нощ без да спира и светенето е равномерно, независимо от всички житейски бури и препятствия, тогава ангелите винаги могат да ви различат в полумрака на вашия свят и да окажат помощ и подкрепа.

Главното и основно препятствие, с което се сблъскваме сред въплътеното човечество, е непостоянството и неумението да бъдете последователни във всичко. Затова вместо да изпитвате недоволство и да предявявате претенции към Възнесените Същества, опитайте се да изработите основните качества, които са ви необходими по Пътя.

Във всички времена много са се ценили качествата Постоянство и Упоритост при достигането на целите.

На вас ви е необходимо да поддържате своя устрем, тогава горенето на пламъка в олтара на вашето сърце ще бъде равномерно и ние ще знаем, че ето този индивид е готов да започнем да работим с него.

Ние разглеждаме не само настоящия момент, ние внимателно преглеждаме хрониките на акаша. И можем да съдим колко пъти този индивид се е заемал да върви по Пътя на Посвещенията и колко пъти се е отклонявал от Пътя. И затова за всеки от вас ще има свое време на очакване на Учителя, който ще дойде при вас и ще влезе в контакт с вас. Ние ви виждаме веднага, когато проявявате равномерно горене на пламъка във вашето сърце, но понякога записите в акаша показват, че вие няколко десетки пъти сте се опитвали да следвате Пътя и сте се отклонявали. И тогава ние нямаме право да работим с вас до края на текущото въплъщение. Обаче това не означава, че не е нужно да проявявате готовност да следвате Пътя. Защото вашият Устрем и вашето Постоянство несъмнено ще създадат онзи заряд, който ще ви бъде необходим в следващото въплъщение. С това се обяснява защо някои хора с лекота усвояват нашето Учение, веднага реагират и са готови при първия наш зов бързо да се стегнат и да отидат там, където ние укажем. А други хора четат Учението, слушат диктовките, но в следващия миг ги увлича нещо друго и те захвърлят книгите с нашето Учение и тичат след поредната играчка или дрънкулка от вашия свят.

Всеки от вас се намира на своето ниво на съзнание. И тъй като вие живеете във времето на Кали юга, то във вашето време във въплъщение са останали много малко от онези индивиди, които имат определени духовни достижения. На останалите се дава шанс да преминат повторно обучение. И мнозина от вас преминават това повторно обучение в много въплъщения. Преди да се затвори коридорът на Божествената възможност, на вас многократно ви се предоставя възможност. И когато извършвате преход и заставате пред Кармичното Ръководство, тогава вие с ужас виждате своите грешки и молите за още една възможност, за още едно въплъщение. Милостта на Небесата наистина няма граници. И на всеки от тези, които молят, се дава нов шанс. Но с всяко следващо въплъщение условията се усложняват. Вашата карма се уплътнява и на вас ви става все по-трудно и по-трудно да се измъкнете от лепкавата кал от несъвършени мисли и чувства, в която пребивава голямата част от физическия свят.

Затова преди да се оплаквате от съдбата и да молите да ви избавят от вашето кармично бреме или да го облекчат, спомнете си, че вие сами сте заслужили във вашите предишни въплъщения всичко, което ви обкръжава и всичко, което се случва с вас. Затова искреното разкаяние и покаяние понякога облекчават наполовина вашето кармично бреме. Бог не иска да страдате, вие сами обричате себе си на страдания. И осъзнаването на своите грешки и разкаянието за тях дават почти мигновено облекчение на вашето положение и бремето, лежащо върху вас, се облекчава.

Днес аз ви дадох Учение за Пътя и за това защо не всички от вас могат да следват този Път в този живот.

АЗ СЪМ Иисус.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)