Заповедите

АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, АЗ СЪМ Съществуващият, който говореше на Мойсей от горящия, но неизгарящ храст[1].

АЗ СЪМ говоря сега на вас, въплътените на Земята.

АЗ СЪМ дошлият да ви дам Завет и да обновя Завета, даден по времето на Мойсей.

Знаете, че винаги е имало хора, които са се придържали към истинската Вяра и чрез тези хора е говорил сам Бог. Бог говори, когато има необходимост да се коригира еволюцията. Тогава, когато неразумните деца не се вслушват в заповедите отгоре.

Ето и сега АЗ дойдох да ви дам разбирането, че не можете повече да злоупотребявате със своя Божествен огън, с пламъка, с енергията, която се намира във вашите сърца.

Докога може да се чака?

Не – казвам ви, че времето за чакане свърши и сега трябва да преразгледате своите възгледи за живота и да определите в своя живот главното, заради което съществувате.

Престанете да се отвличате по външния блясък на деня. Аз дойдох да говоря с вас сериозно.

АЗ СЪМ огън, който пояжда[2] и АЗ ви казвам, че отсега нататък всяко ваше действие, извършено не по Божия Закон, ще ви се върне обратно десетократно умножено. По този начин кармата ви за всички извършени от вас неправедни постъпки ще бъде увеличена десетократно от днешния ден.

Напомням ви как трябва да се държите:

На първо място в живота ви трябва да бъде Бог и спазването на Неговия Закон.

Не трябва да имате в живота си повече никакви други кумири, на които да се кланяте повече, отколкото на Бог.

Не трябва да постъпвате с другите така, както не искате те да постъпват с вас.

Не трябва да извършвате никакви постъпки, които са в разрез с Божествения Закон, съществуващ в тази Вселена.

И първата, най-важната заповед – това е Любовта към ближния и не само към хората, които са ви близки, но и Любов към цялото Творение, към всичко, което е създадено от Бог: към камъка, растението, всякакви зверове и животни. Не трябва да причинявате вреда на природата. Не трябва да причинявате вреда на Земята.

Трябва да Обичате цялото Творение.

И най-много от всичко трябва да пазите в сърцата си нравствения Закон: да не допускате прелюбодеяние, да не пожелавате нищо, което е на ближния ви, да не лъжете, да не завиждате, да бъдете искрени и правдиви.

Забранявам ви завинаги да вършите такива грехове като убийство на хора или животни. Не трябва да се убива нищо живо, под какъвто и да е предлог.

Помнете за кармата, която от този ден, след моето предупреждение, ще нарасне десетократно.

Обаче и вашата блага карма, благите ви дела, ще бъдат умножени десетократно.

Аз дойдох да ви напомня за Завета, който дадох на Мойсей и на всички пророци от миналото.

Сега ви казвам Моето Слово, за да можете по-добре да разберете онова, което е писано и преписвано в писанието и изкривявано от преписвачите.

Сега е ново време и вашите задължения пред Бог и пред цялото Творение нарастват многократно.

Запомнете това, което ви Казах. Поставете текста на това послание на видно място и го препрочитайте.

Вие трябва да знаете наизуст Моите Заповеди.

Не може повече да се занимавате с небогоугодни дела. Дойде краят на Моето търпение.

АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ. ОМ

 


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.

 


 

[1]Изх. 3:1-4

[2]Втор. 4:24