За тези, които са с Бога, нищо не е страшно!

АЗ СЪМ Сен Жермен!

Дами и господа, аз отново дойдох при вас, за да утвърдя своето присъствие и да засвидетелствам почитта си към вас, които неуморно работите над себе си, четейки нашите Послания.

Това наистина е огромен труд, който полагате, възлюбени!

Дойде времето, когато само вашите всекидневни усилия, които полагате при усвояването на Божествената наука, могат да променят ситуацията в света. Сега дойде времето, когато всички ваши усилия ще се приумножават многократно! И нека да не ви смущава това, че не всичко около вас се променя с тези темпове, с които бихме искали. За съжаление, материята е много инертна и вашите усилия ще дадат резултат едва в края на текущото десетилетие. А аз на свой ред ви обещавам, че още в най-близко време ще бъде отпусната нова порция енергия за планетата Земя! Още в най-близко време вибрациите на планетата ще преминат на ново ниво!

И какво става, възлюбени, когато започвате да полагате усилия, за да въведете ред в дома си или в офиса? Да, отначало всичко изглежда много непригледно. Вие размествате нещата, изхвърляте онова, което не ви е нужно и премествате всичко на новите места. Същото се случва с вашата планета и с вас самите. Енергиите и вибрациите на Новата епоха буквално изстискват от вашите четири нисши тела всички кармични натрупвания, които са се събрали там за милиони години. Всичките вехтории на старото съзнание и старото мислене лежат разхвърляни около вас. И разбира се, на първо място е страхът. Защото тази част от вас и от колективното безсъзнателно на човечеството, която се е сраснала с тъмните енергии, с негативните енергии, изпитва страх. Няма и не може да има място в новия свят за старите енергии, за старото мислене, основано на страха! Затова под въздействието на всепоглъщащата Божествена енергия на Любовта всичко старо изпитва страх. И много скоро целият стар свят ще рухне в безсилие! И новото мислене и новото съзнание ще встъпят в своите права.

Това е Закон! Искате или не искате, приемате ли го със своето външно съзнание или не, новият порядък идва в света!

А сега всичко изглежда разхвърляно и непригледно. Аз ви уверявам, че всичко това е временно! И съм готов да ви дам съвети как с най-малко трудности да преминете към новата спирала на еволюцията. За тази цел е необходимо да се изпълните с безстрашие и да се опирате на онази част от вас, която не се страхува от промените! Необходимо е да се върнете към съзвучието с вашата Божествена част. Само от тази точка на съзвучие с Божествения свят ще можете да погледнете на това, което става във вашия свят от правилна гледна точка.

Когато правите почистване на дома си, отначало всичко има не съвсем спретнат вид. Но с течение на работата, когато полагате усилия, всичко придобива нов вид и нов порядък.

Така е и на границата на смяната на епохите. Отначало всичко изглежда разбъркано и ви се струва, че не можете да отделите това, което ще ви потрябва в новата епоха от онова, което принадлежи към старата епоха и от което вие трябва да се откажете. Но когато сте въоръжени със знания за протичащите процеси, вие по-лесно ще се ориентирате и по-леко ще преживеете съществуващия хаос, който скоро ще бъде сменен с нов порядък.

Аз дойдох в този ден, за да ви предам увереност в утрешния ден! Защото от това доколко ще бъдете уверени, че занапред ви чакат много по-радостни и светли времена, зависи продължителността на преходния период.

Предстои ви да промените своето съзнание, да промените подхода към всичко, което ви обкръжава. Защото новата епоха ще се основава върху съвършено различни принципи! И ако се вкопчвате в страха, в индивидуализма, в ограниченията, ще останете назад, ще изпуснете влака на еволюцията.

Защото за новата епоха ще бъде характерен колективизмът, свободата и отношенията, основани на дружбата и любовта!

Да се променя съзнанието и мисленето – ето какво е важно да се прави сега най-напред! И колкото по-бързо сте способни да преустроите своето съзнание, толкова с по-малко катаклизми и трудности ще се сблъска човечеството в най-близко време. Защото цялото външно неблагополучие е обусловено само от вашето нежелание да се пренастроите и да приемете енергиите на новата епоха.

Аз много ясно определих задачите, които стоят пред вас. И сега трябва да отделя още малко време, за да кажа какво ви готви настъпващата епоха.

Тогава, когато ви се стори, че сте заобиколени от непреодолим кръг от прегради, именно в този момент трябва да вдигнете глава нагоре и да се обърнете към Бога. Защото за новата епоха ще бъде характерно връщането от неверието към вярата, от атеизма към божествеността.

Предстои ви да прочетете отново нашите Послания всички до едно. Вие трябва да разберете, че тези Послания представляват за вас ръководство по преход в новата епоха – Епохата на Водолея. Можете да ги разглеждате като библия за новата епоха или просто като препоръки за времето на прехода. Във всеки случай онези от вас, които успеят, преодолявайки вътрешното си съпротивление, да се заемат сериозно с изучаването на нашите препоръки за новата епоха, ще имат предимство пред другите хора, които са толкова невежи, че се опитват към новата епоха да приложат мерките от предшестващите епохи.

Радвам се да ви протегна ръка за помощ и да окажа подкрепа на онези храбри първопроходци, които рискуваха да последват нашите съвети и се устремиха безстрашно в Новата епоха, подлагайки платната на своето същество на вятъра на промените.

Не се страхувайте от нищо! За онези, които са с Бога, нищо не е страшно!


АЗ СЪМ Сен Жермен!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)