За писмата до Кармичното Ръководство

АЗ СЪМ Гаутама Будда, дошъл отново при вас чрез нашия Посланик. АЗ СЪМ дойдох в това тъмно на годината време, когато в цялото северно полукълбо, където е съсредоточена основната маса от населението на Земята, достига много малко слънчева енергия. Това наистина е тъмно време на годината. И вие можете да усетите по вашето самочувствие, че дори и предстоящите празници не ви помагат да се чувствате добре.

Аз идвам при вас, за да дам още едно послание, в основата на което лежи тревогата, която изпитваме за планетата и за самото съществуване на живота на тази планета.

Колкото и да се стараеха Възнесените Същества през изтичащата година, не успяхме да достигнем това равновесие на планетата, което е необходимо за нейното устойчиво развитие. Сега ние с голямо внимание и съсредоточеност очакваме решението, което ще бъде огласено след започващото заседание на Кармичното Ръководство. Вие знаете, че всяка година в това тъмно време на годината започва заседанието на Кармичното Ръководство. На това заседание ще се приемат важни решения, в съответствие с които ще живее планетата през следващите шест месеца, до следващото заседание на Кармичното Ръководство, което ще се състои в периода на лятното слънцестоене.

Затова вие също можете да вземете участие в това заседание на Кармичното Ръководство и по този начин да окажете влияние върху хода на развитието на планетата през следващата половин година. Разбира се, вас никой няма да ви пусне в залата, където протича заседанието на Кармичното Ръководство и няма да можете да присъствате там, нито в своите физически тела, нито в по-фините си тела. Но можете да се обръщате с писма към Кармичното Ръководство и аз ви гарантирам, че всички ваши писма ще бъдат разгледани най-внимателно.

Понякога е достатъчно само едно писмо, написано от пламенна душа, за да бъде променено решението на Кармичното Ръководство. За това аз настоятелно ви препоръчвам да се възползвате от тази предоставена ви възможност и да напишете писма до Кармичното Ръководство.

Аз мога да ви кажа как конкретно може да окажете вашата помощ.

Ако достатъчен брой душѝ поемат върху себе си, в името на АЗ СЪМ, задължението да четат в определено време молитви, повели или Розарии през следващите шест месеца и да насочат енергията на своето молитвено бдение за стабилизиране на положението на Земята, това може да помогне на Кармичното Ръководство да вземе такова решение, което ще даде възможност да се използват космическите резерви за стабилизиране положението на Земята.

Ние трябва да бъдем сигурни, че енергийните загуби ще бъдат компенсирани от вашите молитвени усилия. Затова ви моля още веднъж да претеглите и прецените своите възможности.

Моля ви да използвате тази поредна възможност, която Небесата ви даряват.

В замяна вие можете да помолите в писмото си за снизхожденията за вас и вашите роднини, които могат да бъдат направени, ако бъде позволено от Закона за Кармата.

Например, можете да използвате предоставилата ви се възможност, за да освободите от част от кармичните причини онези ваши роднини, които страдат от хронически недъзи или вредни навици.

Но не забравяйте, че на първо място енергията ще бъде насочена за възстановяване на енергията, взета от космическия резерв за стабилизиране положението на Земята и едва след това тя ще бъде насочена за осъществяване на вашите молби.

Не поемайте върху себе си задължения, които не можете да изпълните. Нека задължението, което поемете, да е например четене на молитви в продължение на 15 минути. Но трябва да изпълнявате това задължение всекидневно. И това ще бъде много по-добре, отколкото да поемете задължение да четете молитви или Розарии в продължение на час или два, а да не изпълнявате това задължение дори и седмица. Направете правилна преценка и разчет на своите сили.

Заседанието на Кармичното Ръководство ще започне всеки момент. Но вие можете да насочвате писмата си  към Кармичното Ръководство в продължение на следващите две седмици.

Щастлив съм, че на мен се падна такова радостно задължение, да ви напомня за дарената ви възможност по време на дните, когато заседава Кармичното Ръководство на планетата Земя.

Пред вас е следващият космичен цикъл, който ще продължи до следващото заседание на Кармичното Ръководство и се надявам, че с общи усилия ще можем да запазим баланса на нашата планета.

Във всеки случай, от страна на Възнесените Същества се наблюдава решимост да положат всички необходими за това усилия. И ако поне една хилядна част от тази решимост е валидна дори само за няколко хиляди представители от човечеството на Земята, то аз бих бил напълно спокоен за състоянието на планетата Земя в близките месеци.

Може да ви се стори, че всеки път в продължение на много стотици години ви плашат с предстоящия край на света, а краят на света все не идва и не идва. И започвате да пренебрегвате нашите напомняния. В действителност, за запазването на баланса на планетата Земя са необходими много големи усилия и ситуацията се крепи около ръба на разрушаването на планетата от стотици и дори хиляди години.

Знаете, че планетата Земя се намира в най-ниската точка на своята материалност. Затова влиянието на духовния свят върху планетата в тази най-ниска точка е много ограничено. И тъй като тази най-ниска точка на материалността продължава хиляди години, то и състоянието на неопределеност продължава толкова дълго. Но вие, които се намирате във въплъщение на планетата Земя, можете да оказвате много по-голямо въздействие върху физическото състояние на планетата в тази най-ниска точка на материалността.

Това е причината за нашите непрестанни призиви към вас.

Още един път ви напомням, че не се изискват толкова много усилия от вас, за да се промени ситуацията на планетата, защото усилията, които ще приложите, оказват хиляди пъти по-силно въздействие върху ситуацията на Земята, отколкото усилията на Възнесените Същества.

Помислете над моите думи, още един път претеглете и напишете вашите писма-ангажименти към Кармичното Ръководство.

На вас ви се струва обременителна задачата, която ви поставяме, обаче замислете се, че върху едното блюдо на везните е поставено спасението на цялата планета, а на другото блюдо – вашите моментни егоистични интереси.

Ситуацията с избора, който понякога правите, не ви ли напомня ситуацията с онзи човек, който продължава да гледа телевизия, когато в къщата му бушува пожар.

Надяваме се, че във вашите умове Божествената разумност преобладава над чисто човешките ви привързаности и навици.

АЗ СЪМ Гаутама и бях с вас през този ден.