Вашият свят неизбежно трябва да се промени, за да се развива по-нататък по Божествения образец

АЗ СЪМ Санат Кумара.

Аз отново дойдох при вас, деца на Земята.

Всеки път по време на нашето идване ви се предоставя възможност да се докоснете до Древното знание, отнасящо се до строежа на Вселената и до вашето предназначение като част от това мироздание.

Да, възлюбени, на всеки от вас се възлага специална мисия в рамките на единния еволюционен процес на тази вселена.

И е много трудно понякога да понасяме заблужденията, които ви обземат и да се примирим с тях.

Законът за свободната воля е непоклатим във вашия свят. Обаче има космически срокове и има коридор на Божествената възможност. Аз дойдох да ви напомня, че Божествената възможност се свива. И вашия свят неизбежно трябва да се промени, за да се развива по-нататък по Божествения образец. Това е аксиома. Но аз съм принуден да ви напомня за нея.

Аз често идвам във вашия свят, за да си създам впечатление за хода на протичащите процеси и навреме да ги коригирам. Обаче вие трябва да осъзнавате, че има еволюционен път, прокаран за вашите души от Твореца на тази вселена, и има път, по който в сегашния момент се е устремила по-голямата част от човечеството. Това е път за никъде. Това е път на следване на низките, животинските инстинкти и плътския ум.

Ние не можем да ви заставим да се откажете от вашия избор. И вие трябва да разбирате, че нито аз, нито някой друг от Владиците ще дойде при вас и ще ви влачи насила за ръка, като непослушни деца, по Божествения Път на развитие.

В това и се състои мисията на вашето време – да се отделят тези души, които са способни на по-нататъшна еволюция, от душите, които трябва да бъдат изгорени в космическата пещ като плевели.

Аз и другите Владици идваме при вас чрез нашия посланик, именно за да ви дадем разбиране за протичащите процеси и да ви посочим Пътя.

На вашия етап на еволюционно развитие вие трябва да имате по-голяма самопожертвователност, по-голямо Служение на Живота. И това забавяне на вашето развитие, което наблюдаваме, е провокирано от влиянието на противоположните на нас сили. Вие трябва да осъзнавате, че във вашия свят действат две противоположни сили – едната сила е насочена към Общото Благо и Добро, а другата сила е насочена към разделението, индивидуализма, егоизма и разпалването на низките инстинкти.

Зад всички ставащи във вашия свят явления вие трябва да различавате действието на тези две сили. За начало това ще бъде напълно достатъчно. Вие наблюдавате всичко, което се случва около вас и си задавате само един въпрос – на кои сили е изгодно това, което се случва?

И ако наблюдавате неудържимо раздуване на потребностите или склонности към разюздано поведение, трябва да осъзнавате, че всяко внимание от ваша страна към тези процеси, както позитивно, така и негативно, ги захранва с вашата Божествена енергия.

Ето защо ние даваме учението за ненасилието. Защото е безполезно да се води борба със злото. То започва да се храни от вашата енергия и да се приумножава.

В същото време трябва да осъзнавате, че всеки от вас се намира на своето стъпало на еволюционното развитие. И всеки от вас е способен да пропуска Божествената енергия в различна степен.

Ако сте развит индивид, чакрите ви са отворени и вие пропускате във вашия свят Божествена енергия с високо качество. Затова всяко некачествено използване на енергията от вас ви носи голяма карма – дори мисленото осъждане на некачествените проявления в света.

Но по-голямата част от тези, които четат нашите послания, не е способна засега да пропуска значително количество чиста енергия. Чакрите ви са замърсени и не могат да се справят с голям поток енергия. Вашият етап на развитие предполага активна намеса в процесите на взаимодействие на двете противоположни сили, действащи във вашия свят. Със своите активни действия срещу злото и отстояване на Доброто, както в мислите, така и в действията, вие спомагате за своето собствено развитие и разкриване на чакрите ви.

Затова Учението за ненасилието, което ние даваме, ще бъде приложимо по различен начин от индивидите, намиращи се на различни стъпала на еволюцията.

Отстояването на принципите на Общото Благо и Доброто изисква от вас активни действия на физическия план. Но за едни тази активност е свързана с реални действия на физическия план във вид на постъпки и физически действия, а за други, по-развити индивиди, ще се изисква работа на вътрешните, духовните мускули.

Смея да ви уверя, че на сегашния етап на развитие на човечеството е много малко количеството на индивидите с високо духовно ниво на развитие. Затова вашата основна задача е да помагате на тези индивиди да поддържат Божествените образци.

Рано или късно ние ще успеем от този хаос, който съществува сега в света, да създадем общество, удовлетворяващо критериите на Златния век.

Но за да се състои колкото е възможно по-бързо пришествието на Златния Век и с колкото е възможно по-малко човешки загуби, от ваша страна е необходимо осъзнато отношение към протичащите процеси и тяхното разбиране.

По време на циклите на нашите беседи и при всяко ежедневно четене на нашите послания в останалото време, вашето съзнание се шлифова и се променя. И хората, които четат нашите послания ежедневно в продължение на седем и повече години, автоматично влизат в златния фонд на човечеството.

Затова цялата тайна за по-нататъшното успешно движение по Пътя на еволюцията е заложена в нашите послания и вече ви е дадена.

Всичко зависи единствено от вашия устрем и от мотива, от който се ръководите в живота.


АЗ СЪМ Санат Кумара. Ом.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)