Умейте да виждате корена на Истината

АЗ СЪМ Будда Гаутама. АЗ СЪМ дошлият отново. Времето е кратко и ще говоря по същество.

Нека не ви смущава словесната обвивка, в която са облечени нашите Послания.

Думите са дрехите на Истината, по същия начин, както листата са дрехите на дърветата.

Идва есента и листата падат, а през пролетта се появяват отново.

Същото е и с думите. Истината се облича с думи и вие се любувате на тази Истина. Но идва времето, когато тези думи остаряват, подобно на есенните листа, но само за да се появи новата Истина при следващия етап на космическия цикъл.

Затова няма смисъл да се привързвате към думите, в които е облечена Истината.

Умейте да разпознавате Единната Истина зад различните учения и религиозни системи.

Но не се привързвайте към думите.

Вашата привързаност към една или друга система е подобна на привързаност към миналогодишните листа.

Умейте да виждате корена на Истината.

Сега Истината се дава чрез този Посланик. Ние не знаем какво ще стане по-нататък.

Прекалено е непредсказуем светът, в който живеете. Затова ви се дава насока във вид на енергия, магнит, който ще ви позволи в бъдеще, ръководейки се от него, да намирате късчетата Истина, разхвърляни по разни Учения и вярвания.

Не забравяйте, че истината е една, но нейното пречупване в съзнанието на хората е различно и се определя от нивото на тяхното развитие.

Както дърветата губят листата си през есента, така и вие губите физическите си тела, но само за да дойдете отново в този свят, да се родите отново и да получите ново тяло. Мъдрият човек, живеейки този живот, мисли за бъдещия. Той разбира, че всеки негов избор, постъпка, действие, мисъл, чувство определят неговото бъдеще в този живот и обстоятелствата в неговия следващ живот.

Ще бъде много полезно за вашето развитие, ако във всеки момент от вашия живот се замисляте, как това, което правите днес, ще се отрази на вашия бъдещ живот. Не се стремете да получите награда за своите добри постъпки в този живот.

Стремете се да получите награда в следващия живот. Това е минималната задача, която стои пред вас.

Тези от вас, които имат по-разширено съзнание разбират, че вие сте неотделима част от Бог, вие съставлявате тялото на Бог, по същия начин, както и всички живи същества на Земята. Затова за вас престава да има значение получаването на награда и през следващия живот.

Вие виждате своята цел в оказването на помощ на всички живи същества, защото вие сте едновременно всяко едно от тези живи същества. И съставлявайки единен организъм с цялото Творение, не можете повече да твърдите, че този орган или система от организма, към който принадлежите вие, е най-главният.

Ако сърцето или бъбреците във вашия организъм кажат, че те са най-главните и заслужават специално внимание, това ще се отрази на целия организъм. Целият организъм ще се чувства болен.

Чувството ви за отделност от другите живи същества във Вселената съществува само във вашето съзнание и то е характерно само за дадения етап на еволюционното развитие.

Колкото е по-развито съзнанието на човека, толкова по-малко противоречия вижда той в различните религиозни системи, толкова повече единство усеща с всяко живо същество.

Опитайте се да търсите недостатъци и лоши неща във всичко, което ви заобикаля. Точно така действа така нареченото егоистично, съсредоточено в себе си съзнание. По този начин вие до такава степен снижавате своите вибрации, че започвате да привличате в живота си най-лошите проявления на външния свят. Ще бъдете нещастни. И хората около вас ще бъдат нещастни.

Ако се замислите ще установите, че повечето хора постъпват именно така. Те забелязват най-вече недостатъците във всичко, което е около тях. И това е естествено, тяхното съзнание е толкова несъвършено, че вижда наоколо само недостатъци. Затова такива хора са своеобразни генератори на несъвършенство, генератори на илюзии. Те са гигантски производители на илюзии. Просто рекордьори по производството на несъвършени мисли и чувства, несъвършени емоции и постъпки.

Но някога на всичко това трябва да бъде сложен край.

А тъй като във вашия свят действа Законът на свободната воля, единствено вие можете да пожелаете да промените тази ситуация. Само вие самите може да се опитате да промените себе си и своето отношение към околния свят.

Изхвърлете от главата и сърцето си всичко, което противопоставя, всичко, което ви кара да осъждате другите, да търсите несъвършенство и несъгласия във всичко. Изхвърлете от главата си стремежа постоянно да търсите онези извън вас, които от ваша гледна точка ви пречат. Това може да са ваши съседи, представители на друга мирогледна система, паднали ангели, световното зло.

Да, несъвършенството е в изобилие във вашия свят. Но когато постоянно сте концентрирали вниманието си върху несъвършенството, вие доброволно поливате със своята Божествена енергия бурените на несъвършеното човешко съзнание.

Внимавайте какво поливате, къде изразходвате дадената от Бог енергия.

Постоянно поддържайте своите вибрации на максимално възможното за вас ниво. Действително, много е трудно да пазите постоянно чисто своето съзнание, намирайки се сред несъвършенство. Но е необходимо да го правите. Използвайте всичко, което ви помага да извисявате своето съзнание. Стихове. Музика. Природа. Игра с деца. Цветя.

Поливайте с енергията на вашето внимание само качествени образци.

Това не означава, че трябва да се изолирате от света. Бъдете в света, бъдете в несъвършеното проявление, но не позволявайте на това несъвършенство да ви завладее, да завладее вашето съзнание, вашата душа.

Когато започнете да се концентрирате върху съвършените Божествени проявления, вие повишавате своите вибрации. Вие ставате щастлив човек. Но не забравяйте, че  ваше задължение е да помагате на всички живи същества.

Законът на тази Вселена е такъв, че висшето служи на низшето.

Този, който има достатъчно разширено съзнание, е длъжен да помага на своите по-малки братя и сестри.

И ние ви даваме пример за това. Вижте колко усилия и енергия влагаме, за да ви помогнем да разтворите лотоса на вашето разбиране на Божествената Истина.

Аз не ви казвам нищо, което по-рано да не сте знаели. На вас ви остава съвсем малко – да постъпвате в живота си в съответствие с получените знания.

АЗ СЪМ вашият брат Гаутама.

 

Аудиозапис на диктовката. Текста чите Т.Н. Микушина.