Учение за Прехода

АЗ СЪМ Шива, отново дошъл при вас!

Шива АЗ СЪМ!

Аз дойдох при вас в този ден! Аз дойдох!

Днес съм щастлив, че имам възможност отново да говоря чрез моя Посланик!

Всеки път аз идвам, за да поддържам връзката между нашите светове и да продължа вашето обучение. Вие знаете, че сега идва времето, когато трябва да се разделите с илюзиите във вашето съзнание. Знаете, че победата ви над смъртта е неминуема, ако успеете да възвисите съзнаниетo си до нивото на вашата безсмъртна част.

Вие приличате на матрьошка. Всеки път, когато отворите поредната матрьошка, виждате нова. Точно такъв е принципът на вашето развитие. Когато се разделяте с физическото си тяло, вие просто преминавате в съзнанието си на по-високо вибрационно ниво. И ще идвате във въплъщение и ще се обличате във физически тела дотогава, докато не се научите постоянно да пребивавате на по-високо енергийно ниво.

Затова нашата задача е да подтикнем вашето съзнание да премине на по-високо енергийно ниво. Този постепенен процес сега просто ще се ускори. Вие сте изостанали малко от космическите срокове и затова ние сме принудени да ви подканяме.

Вие ни следвате дотогава, докато сте способни да променяте своето съзнание. Когато започнете, както ви се струва, по-добре от нас да разбирате много неща и предпочитате да търсите нови модерни учения и практики, ние не ви пречим. Много е забавно да се наблюдава как си въобразявате, че сте много велики космически същества. Вие си мислите, че сте велики космически същества. Но преди действително да станете такива велики космически същества, трябва да завършите земното училище и последователно да преминете всички етапи на Пътя.

Когато ви призовават към светкавично извисяване на съзнанието и преход на друго енергийно ниво, аз на ваше място сериозно бих се замислил над реалността на това, което се предлага.

Милиони години ние следим еволюционното развитие на човечеството. И вашето съзнание от гледна точка на постигане на Божествената Истина не се е придвижило твърде много за последните хилядолетия. Не трябва да бъркате развитието на вашия интелект и развитието на Божествено съзнание. На вас както и преди трудно ви се удава постигането на простите Божествени Истини, отнасящи се до прераждането и Закона за карма. За вас представлява огромна трудност да преодолеете малка привързаност или незначителен навик. Това се случва, защото най-голямата трудност е преодоляването на привързаностите към физическия план.

Изглежда странно, когато ви предлагат светкавично да получите големи посвещения и да направите значителен напредък по пътя. Аз на ваше място бих се замислил за сметка на какво ще стане този голям напредък? Кой ще ви даде енергия, за да преобразувате кармичните си натрупвания? И при какви условия вашите благодетели се занимават с бързото ви напредване? Не прилича ли всичко това на продаване на душата ви, на вашите жизнени енергии на дявола?

Опитайте се да разберете действието на Космическия Закон.

Вие слизате в материята, когато благодарение на Закона за свободната воля правите своя избор и понижавате вибрациите си, потапяйки се отново и отново в нея. След това ще ви е необходимо голямо количество енергия, която трябва да бъде равна на цялата неправилно използвана някога от вас Божествена енергия. И тази енергия трябва да дойде при вас при определени условия.

Представете си, че чудото се е случило и цялата неправилно използвана от вас енергия за милиони години се връща при вас мигновено. Как при плътността на вашето физическо тяло и при вашите вибрации ще можете да издържите на тази енергия? За вашето същество това ще бъде като взрив на свръхнова звезда. Съзнанието ви няма да успее да се пренастрои мигновено на новото енергийно ниво. Затова ние ви учим на постепенен еволюционен път. В хода на ускорена еволюция ще загине почти цялото човечество. Ние нямаме желание да спомагаме за вашата гибел. Ние имаме желание да продължите еволюцията си на по-високо енергийно ниво.

Помислете внимателно и сравнете това, което казвам, с многото срещани от вас учения и теории, свързани с мигновен скок. Кой ще даде енергия за този скок?

Аз ви говоря като същество, облечено във власт и призвано да свива илюзията. И аз ви казвам, че не е възможен светкавичен преход на по-качествено ниво на съзнанието, без да загинат почти всички човешки индивиди, които населяват планетата Земя. Ние учим на еволюционен път и даваме знание, благодарение на което вие ще успеете да извисите естествено своето съзнание до по-високо енергийно ниво. По такъв начин по-голямата част от съществата, населяващи Земята, ще могат да продължат еволюцията си. Всяка революционна промяна на вибрациите може да стане само когато усилията, които ние полагаме, се увенчаят с успех в близко време.

Ние смятаме, че повечето от вас са готови да продължат еволюцията и да променят вибрациите на телата си дотолкова, че да оцелеят в новите условия. Но вие също трябва да полагате усилия, за да продължите еволюцията и да не попаднете в неблагоприятните условия, които съществуват на планетите, пожелали да се откъснат от Бог.

Всичко, което спазва Божествения Закон за тази Вселена, трябва да бъде обезпечено със всичко необходимо за своето еволюционно развитие. Всичко, което не желае да спазва Божествения Закон, ще се сблъсква с все по-големи и по-големи трудности, докато не настъпи пълно спиране на развитието и ангелите на смъртта не съпроводят остатъка от душата за преполяризация.

Дава ви се точно толкова, колкото ви необходимо, за да направите осъзнат избор на пътя и продължаване на еволюцията ви. Толкова подробно и толкова ясно не сме говорили чрез нито един Посланик от миналото и настоящето.

АЗ СЪМ Шива! Аз дойдох днес, за да подхраня вашето съзнание с важна информация, която да обмислите в тишината на своето сърце и да вземете решение.

АЗ СЪМ Шива.