Учение за изменение на вибрациите

АЗ СЪМ Кутхуми, дошъл при вас в този ден, за да дам Учение, което може да ви се стори ново, но ние обучавахме на този предмет нашите ученици още в храмовете на древна Лемурия.

Това Учение се отнася за начина, по който вие в своя живот губите съзвучие с Божествеността и как можете отново да постигнете съзвучие с Божествения свят.

Целият механизъм как става това е скрит във вас самите. И затова не е нужно да се обръщате към никакви служители на култа, знахари, лечители и най-вече към лекари, за да откриете в себе си този механизъм, тази способност мигновено, за броени минути да повишавате нивото на своите вибрации и да се издигате до нивото на ефирните октави. Аз навярно много силно ви заинтригувах.

И все пак, аз настоявам на това, че всеки от вас е способен самостоятелно, без странична помощ да извисява своето съзнание по всяко време на деня, дори когато се намирате в неблагоприятна за вас обстановка в града или в малко населено място.

Във всички времена са съществували храмове, отделни помещения, в които човек да се откъсне от суетата и да се проникне от Вечността.

Днес дори в храмовете цари същата суета, както и на улицата. Ето защо единственото място, където можете да се чувствате комфортно и където можете да се докоснете до Вечността, се намира във вашето сърце.

Там, вътре във вас, се съединяват световете. И там, вътре във вас, вие сте способни да намерите покой, дори когато ви отнасят бурите на вашето време.

Трябва да придобиете тази способност. Тази способност се изработва. Преди всичко трябва да разберете, че вашето същество е многоизмерно и многопланово същество. Вие сте дошли във физическия свят, за да придобиете опит. За тази цел ви е даден скафандър – вашето физическо тяло. Когато разбирате, че физическото ви тяло не е вашата реална част, вие мигновено се издигате в своето съзнание на нивото на висшите ефирни октави.

Това е много проста практика, която не изисква от вас никакви допълнителни мерки и приготовления. Всичко, което ви е необходимо, за да се научите да я прилагате, е постоянно да се упражнявате. Ако сте спортист и искате да постигнете рекорд, дори световен резултат в спорта, който практикувате, вие подчинявате целия си живот на това да постигнете тази цел.

Ето защо, за да се научите да издигате своето съзнание за броени минути, вие също трябва да практикувате тази наука и резултатът няма да закъснее.

Може да ви стори, че това е много абстрактна практика и тя по-скоро по никакъв начин няма да ви послужи във вашия реален живот.

Не бързайте с изводите. Представете си, че попаднете в обстановка, нажежена от хорските страсти и вие също се въвлечете в този процес. И докато все още се владеете, вие си спомняте за практиката за бързо повишаване на вибрациите и се съсредоточавате върху вашата реална част. Какво става извън вас? Всички бури и отрицателни енергии остават под нивото на вашето съзнание и не ви засягат. Вие ставате невидим за хората, които току-що са мятали върху вас гръм и мълнии. На тях им става безинтересно да продължават своите упражнения и те или стихват, или превключват своето внимание върху друг предмет.

Разбира се аз малко преувеличих описанието на ситуацията със скока на съзнанието. В действителност, за да променяте мигновено нивото на вашето съзнание, е необходима много сериозна подготовка на всичките ви тела. Всички ваши тела трябва да издържат натоварване в много голям диапазон на вибрациите. Тогава скокът ще стане реалност за вас. Повечето хора вибрират в много ограничен диапазон от честоти. И много от тях дори не забелязват това, което става буквално под носа им, но се отнася към по-високите вибрации.

За човек, който е способен да разшири своето съзнание и да обхване няколко съседни вибрационни октави, стават достъпни и физическият свят, и финият свят. Практиката за усвояване на пространствените вибрации е била една от основните практики в школите на посвещенията в миналото. И тогава, когато учениците са могли да понасят диаметрално противоположни вибрации за малък интервал от време, се смятало, че те са достигнали това ниво на посвещенията, когато могат сами да обучават другите на подобна методика.

Работата е там, че за да се постигне мигновено превключване на вибрациите на всички тела от най-ниското ниво до най-високото и обратно, се изисква всички тела да бъдат готови за това. Никое от телата не трябва да бъде обременено с излишен товар. Тогава всички тела ще се спускат за броени секунди и ще се издигат за броени секунди. Говоря за това, че което и да е от телата – физическо, астрално, ментално и етерно – не трябва да бъде обременено с карма.

Никакви странични мисли, никакви ниски чувства, никакви шлаки във физическото тяло.

Тогава, когато телата са готови за подобно претоварване, човек става посветен.

Разбира се, необходимо е продължително време, за да съумеят хората да се владеят на различни вибрационни нива и осъзнато да се превключват между тези нива.

Времето, в което живеете, ви дава възможност без да се откъсвате от обичайния живот, да усвоите практиката за мигновена промяна на вибрациите.

Само не забравяйте, че за да овладеете тази методика, ще ви се наложи да промените целия си начин на живот и да подчините своя живот само на една задача – Служение на всички живи същества. Защото ако вашият мотив при усвояването на тази методика бъде например да добиете лично превъзходство, тогава във вашето ментално тяло или в тялото на желанията ще се получи блокиране, което няма да ви позволи да се пренасяте в различните вибрационни нива.

Следващият етап – това е етапът на мигновените пространствени премествания. Но ми се струва, че е достатъчно засега да усвоите по-лесната методика, изложена от мен в днешната беседа.

Ще бъда щастлив да се срещна в ефирните октави на Светлината с онези, които постигнат успехи.

АЗ СЪМ Кутхуми.