Учение за изменение на съзнанието

АЗ СЪМ Гаутама Будда, дошъл при вас в този ден, за да дам моето послание на света.

„Нека светът да добрува” – казвате вие и всеки от вас влага в тези думи свой смисъл. Но от това доколко можем да координираме нашата представа за бъдещето на света, зависи какво ще е това бъдеще.

На мен ми се иска да мислите правилно за бъдещето на вашия свят, когато намирате време за уединение и произнасяте в своето сърце молитва.

Бъдещето на планетата Земя е неразривно свързано с духовното напредване. Затова всичко, което ви привързва към неправилни, небожествени прояви, трябва да бъде безжалостно отсечено от вас самите. Трябва да дадете в своето съзнание оценка на всяка неправилна, небожествена постъпка и едва след това ще можете да се устремите към Божествените образци и проявления. Границата между световете се намира вътре във вас. И вие сами местите тази граница в своето съзнание. Това е много фин, деликатен процес и, разбира се, голямата част от населението на Земята не се замисля по какъв начин става преобразуването на този свят и как Земята преминава на по-високо енергийно ниво. Но онези от вас, които постоянно четете посланията, които даваме чрез нашия Посланик, вие навярно започвате да се досещате по какъв начин се извършват промените в света и какво влияние всеки от вас конкретно може да оказва върху това.

Не смятайте, че постигате значителни резултати, когато усилено мислите как да усмирите едно или друго стихийно бедствие. Вие постигате много по-големи резултати, когато удържате победа над себе си, над своята нереална част, над своето его. Всяка такава победа, която постигате, струва много повече от усмиряването на най-свирепия ураган. Защото променяте своето съзнание и следователно преминавате в друг диапазон на вибрации и сте способни да оказвате влияние на всички, които са свързани с вас кармично: членовете на семейството, познатите, колегите. Вие всички сте свързани помежду си на финия план и всяка ваша победа става обща победа и се разпространява в най-отдалечените кътчета на земното кълбо.

Съществува информационно поле, колективното безсъзнателно на човечеството. И когато постигате определени резултати в духовното си развитие, тези резултати се отразяват на хората, които вибрират на честота, близка до вашата. По такъв начин вашето достижение се предава на тях.

Затова ви учим да се грижите само за развитието на вашето собствено съзнание. Затова казваме, че всеки от вас трябва да възпита само един човек – самия себе си.

Разбира се, аз малко пресилвам нещата. Ваше задължение на физическия план е да предавате знанията си на своите деца и познати в достъпна форма. Но нищо не може да се сравни по сила на въздействието с достиженията, които проявявате на финия план. Защото финият план е по-податлив и изменчив от физическия свят. И измененията, които стават във финия свят и засега още не се виждат във вашия физически свят, ето тези изменения ни вълнуват повече от всичко и привличат нашето внимание.

Ние зорко наблюдаваме вашето духовно развитие. И всяко ваше достижение предизвиква у нас радост и възторг. Така е и при вас, когато наблюдавате своето дете, което най-после е стъпило на крака и прави първите си стъпки.

Ние наблюдаваме вашите първи стъпки в правилната посока. И се радваме на вашите първи успехи и достижения. Има твърде много душѝ, които само благодарение на това, че периодично четат и препрочитат нашите послания, от първото до последното, са направили такъв гигантски скок в своето развитие, че ние не спираме да се удивляваме на техните достижения.

Вие сте способни за обучение и вашите достижения през последните няколко години не престават да ни радват!

Затова дойдох при вас в първия ден на новата година, за да ви напомня за работата, която няма да свърши никой друг вместо вас. Единствено вие самите сте в състояние да се издигнете на онова ниво на своето развитие, когато няма да имате нужда от никого извън вас, от никакъв съветник или учител, защото сте намерили учителя в своето сърце.

И колкото повече време прекарвате насаме със себе си, с учителя във вас, толкова повече ще расте вашата способност да оказвате влияние на хората около вас.

Защото хората имат нужда от пример, образец на физическия план, следвайки който ще могат да променят своето съзнание, своето поведение.

Всеки от вас след време ще може да стане учител на много заблудени душѝ. Не се стеснявайте да говорите на децата и младежта, че алкохолът, никотинът, рок музиката и другите проявления във вашия свят осакатяват техните душѝ. Младежта просто не вижда пред себе си правилни образци. Не трябва да подценявате влиянието, което можете да оказвате на хората около вас. И една ваша фраза, казана в присъствието на вашите познати, сред които се ползвате с авторитет: „Аз вече не пия алкохол и не пуша”, е достатъчна, за да се всели в съзнанието на тези хора съмнение в правилността на действията, които цял живот са вършили.

Вие сами формирате стереотипите във вашето общество. Променете стереотипите на поведение, внесете Божествените образци в живота си и само след няколко години ще видите какъв е резултатът.

Всеки от вас трябва да се стреми да оказва правилно въздействие на всеки човек, с когото се среща през деня. Но не забравяйте, че основно влияние оказват вашите вибрации, а след това вече и вашите думи, и вашите действия на физическия план.

Не се стремете да учите другите, учете само когато виждате пред себе си душа, зажадняла за духовност. Дайте ѝ чаша прясна вода, утолете жаждата ѝ.

Но никога не принуждавайте някого да пие насила. Дори идеално чистата, светената вода няма да бъде от полза, ако човекът не е жаден и не иска да пие.

Аз дойдох при вас в този ден. Колко жалко, че времето на нашата беседа изтече.

До нови срещи, АЗ СЪМ Гаутама Будда.


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.