Учение за духовните практики

АЗ СЪМ Великият Божествен Управител.

Аз дойдох в този ден включително и за това, да ви дам информация, отнасяща се до работата на Кармичното Ръководство. Ние завършихме нашата работа. И резултатът от тази работа, и приетите от нас решения обхващат периода до следващото слънцестоене, зимното.

Няма да скрия, че нашата работа не беше лека. И както винаги, ние балансирахме на ръба. И нашето желание да дадем възможност на колкото е възможно повече душѝ да получат още един шанс и време за избор и определяне беше отчетено от Великото Централно Слънце. Затова аз съм удовлетворен от хода на работата и приетите решения.

Що се отнася до вашата духовна работа и насоките за вашата работа, то аз бих ви посъветвал повече да се замисляте над това, че оставащото време не е чак толкова много. И усилията на всеки човек сега са нужни както никога. Защото понякога ситуацията се стича по такъв начин, че е достатъчна съгласуваната работа само на няколко светлоносци, за да се получи превес на силите в полза на продължаване на еволюционната възможност.

Много от вас, твърде много, се замислят над това, какво биха могли да направят, за да принесат полза на планетата и на всички живи същества, които я обитават. Понякога вие се занимавате с медитативни практики, понякога с молитвени, съвсем рядко се опитвате да направите нещо на физическия план. И аз съм длъжен да ви кажа, че всяко ваше действие и всяка ваша практика в дуалния свят може да носи двойствен характер. И двама души, изпълняващи една и съща работа, едни и същи действия, работят за различни сили.

Как е възможно това? – ще попитате вие. И аз ще ви отговоря. Векторът, устремеността, мотивът, който лежи в основата на вашата работа или практика, определя в полза на какви сили ще бъдат насочени всички ваши действия и усилия.

Ще приведа конкретен пример от вашия живот. Вие се опитвате да се занимавате с медитация. Знаете или сте чели, че това е много полезна работа. И вие се опитвате да медитирате. Има съвсем различни видове медитации. И част от медитациите засягат само областта на менталния план. И това са този вид медитации, които трябва да се изпълняват с изключителна предпазливост. Защото менталният план е близък до земния план. И всяко отклоняване на вашите мисли в отрицателна посока по време на медитация или преди началото на медитацията създава точно противоположния ефект.

Например вие желаете да работите с мисълта си за благото на всички живи същества и се стремите да приповдигнете вашата мисъл и да я насочите към добро. Но в този момент си спомняте за някакъв ваш проблем в семейството или на работа. Вашата мисъл за част от секундата се отвлича от зададената тема на медитацията. Вие дори не забелязвате това. Обаче вие внасяте своето негативно състояние в хода на медитацията. И ако в тази медитация участват много хора, десетки, стотици или може би дори хиляди и всеки от тях привнесе своя отрицателен момент в общия ход на медитацията, то може да се случи така, че целият ход на медитацията да бъде насочен в точно обратната посока и ефектът ще бъде напълно противоположен на този, който очаквате.

Ние знаем, че това е възможно и то често се случва. Затова подхождаме с изключителна предпазливост към колективните медитации и много рядко ви молим да ги правите. Силата на мисълта и устремеността на мисълта при повечето хора не са тяхната силна страна. Затова медитациите, дори ако те се провеждат в несъответстващо състояние на съзнанието, не могат да окажат голямо отрицателно въздействие, обаче вие трябва да се учите да подхождате осъзнато към всичко. Особено сега, когато световете се приближават един към друг.

Вашите духовни практики могат да донесат както вреда, така и полза. Всичко зависи от състоянието, в което пристъпвате към тях.

И аз трябва още да отбележа, че при неправилно насочване на енергията по време на духовна практика вие създавате точно такава карма, както при всяко неправилно действие на физическия план.

Да, възлюбени, настъпи времето да се замислите, преди да отправите молитва: не създавате ли карма с тази молитва.

Правилното състояние по време на молитва и правилната настройка по време на молитва са много важни елементи. Много важни са също така думите на молитвата, която използвате. Отнасяйте се внимателно към думите на молитвата. И ако не разбирате за какво се отнася молитвата, вие не можете да насочите точно енергията на тази молитва.

Съществува практика за четене на мантри. Това е специална практика. И като правило, вие не разбирате смисъла и значението на мантрите. Действие оказва самото звучене на сричките на мантрата. Обаче и тук ви дебне опасност. Защото при неправилното произнасяне на мантрите, ефектът от вашата практика на четене на мантри също може да бъде отрицателен.

Това Учение ви се дава сега с надеждата, че ще прилагате по-внимателно духовните практики и духовните методики. И щом дори проверените духовни практики могат да оказват отрицателно въздействие, то какво въздействие могат да оказват практиките, които вие сами измисляте и разпространявате? Ако предложената от вас духовна практика е неправилна от Божествена гледна точка и вие сте разпространили тази практика сред достатъчно на брой хора, то кармата от използването на вашата практика от тези хора ляга изцяло на вашите плещи.

Затова аз бих ви предпазил от широка инициатива, особено в средствата за масова информация, по отношение на внедряването на нови практики и методики. Не случайно в древността всички духовни практики и методики са се разпространявали по веригата на ученическата приемственост и Учителят грижливо е следил как се прилага духовната практика от неговите ученици.

Вие смятате, че сте достигнали значителни висоти в духовното развитие и можете сами да учите и да давате наставления. Е, никой, включително и аз, не може да ви забрани това. Но ние сме длъжни да даваме Учение за духовните практики. Вие може да използвате това Учение в своя живот или да не го използвате. Обаче аз силно се надявам, че много от вас ще бъдат изключително внимателни при провеждането на духовни практики, особено от тези, които сега са на мода.

Аз ви предупредих и ви посочих вярното направление по вашия Път.

АЗ СЪМ Великият Божествен Управител.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)