Учение за медитативната практика

АЗ СЪМ Амитабха Будда, дошъл при вас чрез този Посланик.

Много хора на запад не са чували за мен. Известен съм на изток като един от петте Дхиани Будди.

Аз съм призван да служа на един от тайните лъчи. Можете да ме повикате, когато ви завладяват човешките страсти. Всяка човешка страст може да бъде преодоляна. Вие идвате във въплъщение, за да преодолеете страстите си и да се избавите от тях. Като правило, всички страсти са тясно свързани  със злоупотребата с вашата сексуална енергия. Всички изкривявания, които правите върху моя лъч, са свързани или с неудовлетворените ви желания, или с излишните ви желания.

Моята чакра е разположена между чакрата в основата на гръбнака и чакрата на седалището на душата. Тази чакра е свързана с вашето Христово Аз.

Аз обучавам на медитативна практика като нещо, което може да ви освободи от човешките желания и страсти.

Затова ще приема, че задачата на днешната ни беседа е изпълнена, ако усвоите някои разбирания за значението на медитирането и вземете решение да осъществите тази практика в живота си.

Задача и цел на всяка медитация е да се достигне състояние на безмислие. Пълен покой на ума.

Когато успеете да успокоите ума си, вие привеждате в хармонично състояние своите вътрешни чувства. Балансирате вашата вътрешна природа и успокоявате своите желания.

Докато съзнанието ви е заето с предметите, които ви заобикалят във физическия свят, вие няма да можете да извисите своето съзнание до тези висоти, които ще ви позволят да влезете в другия, реалния свят и да пребивавате в него.

Всяка медитативна практика е насочена към това да достигнете до такова ниво на своето съзнание, което ще ви позволи да излезете извън границите на вашия свят.

Когато придобиете медитативна способност, вие получавате достъп до енергиите и знанията на Висшите светове.

Достиженията в областта на медитацията могат да са различни за всеки от вас. Вие може да достигнете различни сфери и да получите различни представи за Висшите светове, но основно във вашата практика ще бъде въздействието на енергиите на финия свят върху вашето съзнание . Това става незабелязано за външното ви съзнание. Вие просто получавате възможност да пребивавате в световете с по-високи вибрации и се изпълвате с енергиите на тези светове. Съзнанието ви се изменя плавно под въздействието на високите вибрации на Висшите светове. Не е нужно да знаете целия механизъм за това как става всичко.

Действието на енергиите на Висшите светове върху вашето съзнание може да се сравни със въздействието на слънцето върху вашата кожа. Вие просто се подлагате на ласкавите слънчеви лъчи и кожата ви получава гладкост и загар.

По същия начин под въздействието на фините енергии съзнанието ви се изглажда, лишава се от своите недостатъци и придобива изтънченост, необходима за възприемане на новата информация. Съзнанието ви се разширява и бариерите, които по-рано са ви пречили да възприемате очевидните истини, изчезват.

Разбира се, медитативната практика изисква значително време и опитен наставник до вас.

Много учители на изток, които са овладели практикуването на медитацията, набират ученици и ги обучават на похватите, които те самите са овладели.

Необходими са много години, докато се овладее практиката на медитацията. Но това е най-краткият път, който може да доведе до разширение на съзнанието ви. Аз не зная друг път, който да е толкова ефективен.

Исторически се е получило така, че западната част от човечеството не е получила достъп до медитативната практика. На запад се акцентира повече върху молитвата.

Най-добрите молитвени практики водят точно до това, че човек изключва своето външно съзнание, повдига вибрациите си и влиза в пряк контакт с висшите сфери. При това се получава пряк обмен на енергии с вашата Висша част и с Висшите светове.

Но молитвата, носейки смислово натоварване, често не позволява на ума ви да се откъсне от заобикалящия ви свят.

Има практика на многократно повтаряне на кратки молитви. Доведеното до безмислие и автоматизъм повтаряне на молитвите има същото въздействие, както четенето на мантри. Сама по себе си тази практика е много ценна. Но тя може да се разглежда само като подготвителен етап за медитация.

Защо ви е необходим опитен наставник или учител по време на медитативните упражнения?

Знаете, че невидимият свят има различни честоти на вибрациите. Той е разделен на слоеве, подобно на бутерка. Опасността се състои в това, че можете да попаднете под въздействието на не много високи енергии и да влезете в контакт с недобронамерени същности. Те могат да ви научат на не най-добрите неща и да ви захранят с не най-добрите енергии.

Всичко зависи от началното, вече достигнато от вас ниво на съзнание. Ако влезете в медитация в много добро, равновесно състояние, изпълнени с Божественост и настроени на Божествена вълна, вие най-вероятно ще попаднете под въздействието на високите вибрации и чистите енергии.

Но ако пристъпвате към медитация изпълнени с егоистични желания и наклонности, в хода на медитацията само ще получите усилване на своите негативни черти.

В крайна сметка всичко се определя от това, доколко сте в състояние да преодолеете и да смирите своето его преди започване на медитацията.

Затова всяка медитативна практика, както всичко във вашия свят, има двойствен характер и ефектът, който получавате, зависи изцяло от вашите мотиви, от вътрешния ви стремеж. Ако пристъпвате към медитация с цел да овладеете похвати, които ще ви позволят да контролирате хората или да получите способности, които ще ви позволят да заемете привилегировано положение във вашия свят, тогава в хода на медитацията си ще трупате карма. Защото ще използвате Божествената енергия за прослава на своето его.

Към всяка медитация трябва да се пристъпва само с пълно смирение пред Божията Воля и с трепет пред Неговото могъщество.

Само когато мотивите и желанията ви са чисти, ще можете да извисите своето съзнание до такива високи вибрации, че да получите достъп до съвършените Божествени енергии, които ще ваят от вас новия човек, Божествен по своята същност.

В този случай колкото повече време прекарвате в медитация, толкова все повече и повече вашите вибрации ще се доближават до съвършените Божествени образци.

Не се страхувайте в такъв случай да се откъснете от вашата действителност. Защото веднага щом излезете от медитативното състояние, съзнанието ви ще се спусне във вашия план с бързината на скоростен лифт. Ще ви е необходимо още известно време, докато се възвърне способността ви да разбирате къде се намирате.

Първоначално ще ви бъде трудно да понасяте такава смяна на вибрациите. Вие напълно усещате върху себе си това състояние на потапяне. Отначало отхвърляте своите мисли и чувства и се потапяте във висшата реалност. След това постепенно се връщате от тази реалност в своя свят, обличайки се отново във вашите земни мисли и чувства.

Подобна практика ще ви позволи постепенно да се осъзнавате като присъстващи едновременно в два свята. Както и всяка друга практика, медитативната практика изисква от вас постоянство и редовност на заниманията. Идеално би било, ако отделяте за тази практика 1,5 - 2 часа ежедневно.

Обаче ако условията, в които се намирате във физическия свят засега не ви позволяват това, тогава можете да започнете своите медитативни занимания ежеседмично. Но е необходима регулярност и устременост на заниманията.

Аз зная, че много от вас прекарват в молитви повече от един час на ден. Може би ще има смисъл за вас, ако посветите част от времето, което отделяте за молитви, на медитативна практика. Да речем 15 - 20 минути на ден.

Вашето Висше Аз винаги знае кое е най-важно и необходимо за развитие на душата ви в дадения момент. Затова се вслушвайте в своите вътрешни усещания. За да не се получи така, че да се лишите от тъй необходимата ви молитвена практика и да не сте в състояние да получите качествена медитация заради своите вътрешни ограничения.

Днес засегнах много важни въпроси, свързани с практикуването на медитация. И ще се радвам, ако моите наставления помогнат на някого от вас. В действителност има много хора, които са се преродили на запад, но в миналото са имали много въплъщения на изток, където вече са владеели в пълна степен медитативните практики. В този случай ви е необходимо просто малко да подбутнете своето съзнание, за да си спомни за тези навици, които сте имали в миналото. Ето предимно към тези хора се обърнах днес.


АЗ СЪМ Амитабха.

 

Звукозапис на диктовката. Текста чите Т.Н. Микушина.