Сериозен разговор с хората на Русия

АЗ СЪМ Николай Рьорих.

Аз дойдох чрез този Посланик за сериозен разговор, който днес ни предстои.

Времето, което остава, не е толкова много. Времето на Божествената възможност, която е отворена за света.

И главната роля в тази възможност е длъжна да изиграе Русия.

Вие знаете как моето сърце винаги страдаше за Русия, когато се намирах във въплъщение. И сега моето сърце постоянно е загрижено за Русия. Аз и досега с всички мои помисли съм привързан към Русия. И чувствам товара на отговорността, който лежи върху мен.

Колко много бих могъл да направя, ако се намирах във въплъщение в Русия сега. Колко много възможности се откриха пред вас. Тези възможности не съществуваха по времето, когато аз бях във въплъщение. Аз не можех дори да бъда на територията на Русия и живях през по-голямата част от живота си извън нейните граници.

Сега вие живеете в Русия. Вие имате на свое разположение колосални възможности. Чудя се защо не правите нищо? Къде са онези мъже, които спасяваха Русия в страшните времена на нашествия от пълчищата чуждоземци през миналите векове.

Нима руската земя е обедняла до такава степен, че няма възможност да се обедини в името на великата идея за обединяване на всички светли сили, всички светлоносци на Русия, за да противопостави на чуждоземната култура и ценности руските ценности и руската култура? Руската култура винаги е била една от най-човечните и най-хуманните в света. В не толкова далечни времена руските художници и композитори прославиха тази велика страна. Защо обедня руската земя?

Защо парите и материалните ценности са начело на парада? Докога ще се наслаждавате на чуждия начин на живот? Не е ли време да се върнете към истинските ценности?

Не настъпи ли времето да си спомните за достойнството и честта?

Не настъпи ли и времето да възпитавате децата в преданост към непреходните общочовешки ценности? Вижте с какво се занимава вашата младеж. Така ли трябва да бъде?

Тъжно ми е да наблюдавам тази картина на всеобщо разложение и тлен.

Аз се опитвам да работя заедно с другите Възнесени Владици за пробуждане душите на светлоносците на Русия от сън. Опитвам се да намеря онези представители на интелигенцията, за които още не е обезценена същността на понятието за чест, достойнство, родолюбие. Аз се опитвам да намеря тези душѝ...

Обаче все повече и повече се отчайвам. Дори тогава, когато успея да намеря душа, пробуждаща се за Истината, и Вярата и Бог застанат за нея на първо място, минава известно време и тази душа постепенно се отклонява от Божествения Път и започва да търси някакви митични ценности, някакви сурогати на културата.

Колко малко останаха душите, действително предани на висшите идеали на духовността. Колко малко сред тях са онези, които не са се обременили с карма и са способни да вършат работата на Владиците на физическия план.

С ужас си мисля за това, колко малко действително предани сътрудници, които не са изгубили ориентирите и не са се отклонили от курса, се намират във въплъщение.

Аз се обръщам днес най-вече към вас. Винаги сте побеждавали с умението, а не с числеността си. Затова е необходимо създаването на единен фронт срещу тази пошлост, която е завладяла понастоящем живота в Русия.

Колко много прекрасни душѝ, дошли във въплъщение, за да изпълнят мисиите на Светлината, са уловени в паяжината на тази пошлост и всепозволеност.

Време е да се свика народното опълчение, както по времето на Минин и Пожарски, за противодействие на врага, който е притиснал Русия откъм финия план на мислите и чувствата. Време е на цялото небожествено проявление, което сега води парада, да се противопоставят Божествените образци във всичко.

Всяка рубла вложена днес в правилното възпитание на подрастващото поколение, ще се върне стократно, и духовните богатства на Русия ще бъдат многократно умножени в бъдещето.

И работата дори не е в материалните разходи, а понякога е достатъчно просто да се проявят най-добрите качества на душата, за да бъдат посети добри семена в душите на децата.

Вашата усмивка е безценна, вашата любов е безценна, вашата доброжелателност е безценна. Всичко това ви го дава Бог. И всичко това сте длъжни да го дадете на света.

Целият проблем е в това, че вие сте забравили Бог, забравили сте, че сте дошли в този свят да вършите работата на Бог, а не да изпълнявате прищевките на своето его, на своя плътски ум.

Аз дълго не идвах, за да дам послание, защото сдържах своето негодувание. Не бива така да се вълнувам.

Обидно ми е за страната, обидно ми е за нацията, обидно ми е за хората, седящи безцелно пред телевизорите и зад чашката с водка.

Засрамете се, мъже!

Аз искам всеки ден в своите молитви Божествената възможност за Русия да бъде продължена за още известно време. За да може страната най-после да се отърси от безцелното съществуване и от увлечението по лова на пари и нечестни печалби. Има истински ценности! Съществува това, за което сте дошли във въплъщение и към което сте длъжни да насочвате своите усилия всеки ден.

Аз дойдох за сериозен разговор с жителите на Русия и с онези нейни граждани, които заминаха зад граница, търсейки добър и лек живот.

Повярвайте ми, когато направите прехода, вие с учудване ще си спомняте за безсмислено прекараните във въплъщение дни и ще се срамувате за взетите от вас решения, които ви дават блага във физическия свят, но които понякога завинаги затварят за вас Небесното Царство.

АЗ СЪМ Николай Рьорих.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)