Сега на Земята са създадени идеални условия, когато всеки може да прояви своята вътрешна същност

АЗ СЪМ Архангел Михаил! Аз дойдох отново!

Днес дойдох, за да дам необходимите разяснения за текущата ситуация. И трябва да ви уверя, че не всичко е толкова безнадеждно, както може би изглежда на някои от вас. Всичко върви по план, по Божествения план и всичко върви по своя ред.

И по друг начин просто не може да бъде, защото Законът на тази Вселена е такъв, че всичко, което стои на пътя на плана, лежащ в основата на тази Вселена, по който се развива тази Вселена, трябва да бъде пометено. И моята работа и работата на моите ангели на синия пламък се заключава точно в това, да се разчиства всичко, което пречи за изпълнението на замисъла на Твореца на тази Вселена. Във всеки организъм винаги има шлаки и токсини, които е необходимо навреме да се отстранят, за да съхрани организмът като цяло своята работоспособност. И на планетата Земя има същности, енергии и някои човешки индивиди, които са решили да си мерят силите с Твореца.

Има предел, до който се допуска проявата на горделивост и противопоставяне, а след този предел идва ред на мен и на моите ангели да действаме.

За вас, които се намирате във въплъщение, нашата работа протича незабелязано. На вашия план като че ли нищо не се случва или по-точно, всичко се случва много естествено. Вие дори не забелязвате нашата работа. Просто четете или слушате по новините за поредната авария, катаклизъм. Особено в края на годината, аз не зная забелязвате ли вие това или не, но количеството на различните аварии и катаклизми, а също и на болестите, се увеличава. Смъртта събира своята жътва. От физическия план си отива всичко, от което той трябва да бъде изчистен.

В много от вас моите думи ще предизвикат недоумение, защото сред жертвите на авариите и стихийните бедствия, според вас, има много напълно невинни душѝ, които са срещнали смъртта в самия разцвет на своите творчески възможности.

Има ваша гледна точка върху събитията, като на хора намиращи се във въплъщение, и има гледна точка от нашата страна. Действително има случаи, когато много светли душѝ преждевременно извършват преход. И понякога това е свързано с необходимостта да се развърже кармата с останалите във въплъщение роднини, тъй като преждевременната загуба ги заставя да се замислят по-внимателно за своя живот и да си спомнят за Бог. Понякога човек сам решава да напусне въплъщението, тъй като осъзнава, че житейският план, приет от него преди въплъщението, не може да бъде осъществен, поради много допуснати грешки и индивидът желае да обнови в обителите виждането си за Божествения план на своята душа и отново да дойде във въплъщение с този обновен възглед.

Както виждате, има различни причини, поради които хората извършват преждевременен преход и не винаги това е свързано с нашата работа.

Нашата работа протича на финия план. И това, което виждате проявено на физическия план, е резултат от нашата работа.

Има твърде много хора, намиращи се във въплъщение, които притежават определени магически способности още от времената на древната Атлантида. Тези способности дремят и самите хора до определено време не проявяват тези свои способности. Особено много хора, изпълнявали в миналото функцията на черни магове и магьосници, сега са в най-различни религиозни течения и секти. Там те намират почва за проявяване на остатъците от своите магически таланти и способности.

Същността на тези хора не се проявява до определено време. И има Космически Закон, който не ни позволява да се намесваме до определени граници, докато човекът, притежаващ черни магически способности, не започне да извършва действия на физическия план, които ще нанасят вреда на другите хора, истинските светлоносци, които нищо не подозират.

Именно в това се състои сложността на вашето време, защото бившите черни и бели магове на Атлантида ходят в едни и същи групи и участват в едни и същи религиозни направления. Много е трудно да се направи различаване, защото всички говорят за Бог, за Светлина, за Любов и Добро. Всички се молят, медитират и вършат благи дела.

Но има способност за различаване, която присъства вътре в човека. И това е онази негова вътрешна същност, която го заставя да служи или на силите на Светлината, или на Силите на илюзията. Така е било винаги и възлюбеният Иисус ви молеше да не съдите по действията, словата или делата. Възлюбеният Иисус ви молеше да съдите по плодовете[1] , по резултатите от действията.

Затова сега на Земята са създадени идеални условия, когато всеки може да прояви своята вътрешна същност.

Законът не ни позволява да се намесваме до определено време. Ние търпеливо чакаме своя час. И тогава, когато плодовете са проявени, ние имаме право да вдигнем ръката на Божественото правосъдие над такъв човек.

Вие навярно вече сте нарисували в своето въображение онези хора, към които по ваше мнение е необходимо да се приложи Божественото правосъдие. Обаче Иисус ви молеше да не съдите[2]. Защото едни и същи действия, които извършват хората, могат в крайна сметка или многократно да умножават илюзията, или да я свиват. И дори явните, както ви се струва некачествени плодове, по които Иисус молеше да съдите, може да са просто отработване на кармично бреме за онези хора, за които тези плодове изглеждат проявление на силите на смъртта и ада.

Аз отделих толкова много време, за да ви посветя в нашата работа, защото само от моето ниво са видими всички истински причини и истинските мотиви. А вие можете само да ме призовавате и или да молите за моята защита, или да призовете мен и моите ангели, за да се намеся в критичната ситуация и да помогна да се изпълни Божественото правосъдие. В никакъв случай не влагайте своите емоции и чувства във вашите призиви. Правете ги безстрастно и като страничен наблюдател. Би било идеално, ако успявате постоянно да запазвате ролята на наблюдател и да не се намесвате в борбата.

Колкото повече енергия изразходвате за емоционална оценка на възникналата ситуация, колкото повече я обсъждате, толкова все повече и повече енергия влагате в негативната ситуация и в крайна сметка, благодарение на вашите старания, ситуацията става все по-лоша и по-лоша.

Аз ви моля да не отнасяте моите препоръки еднозначно към всички ситуации, които възникват във вашия живот. Тъй като вече предвиждам как вместо да помогнете на старицата да премине оживената улица, ще намислите да заемете позицията на наблюдател!

Важно е във всеки момент от вашия живот постоянно да бъдете нащрек и постоянно да анализирате вашите реакции на всичко, което се случва около вас.

АЗ СЪМ Архангел Михаил!

 

 


 

[1]Матей 7: 15-20
15 Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.
16 От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?
17 Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.
18 Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове.
19 Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън.
20 И тъй, от плодовете им ще ги познаете.

[2]Матей 7:1

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)