Пред нас има огромни възможности за осъществяване плановете на Бога за планетата Земя

АЗ СЪМ Циклопей. АЗ СЪМ дошлият сега чрез този Посланик.

АЗ СЪМ Елохим Циклопей. АЗ СЪМ дойдох, за да ви дам Божествено Виждане за ситуацията на планетата в най-близко време.

Аз съм създател на света на формите и бях този, който осъществяваше Божественото Виждане при създаването на проявения свят на формите.

Цялото проявление бе създадено с моето участие. Участвах във всички стадии на проявлението на материалната вселена. Аз съм този, който пази в своето съзнание Божественото Виждане за тази Вселена и плана на Бог за нея.

Пристъпвам към изложението на своето Виждане.

Проявеният свят на формите в цялото си многообразие става необходима част от творението, щом вибрациите на Божествената изначална Енергия, която е в основата на Вселената, се понижат до минималния предел, до най-ниската честота на спектъра, която е допустима за тази Вселена.

Сега се намирате в най-ниската точка на проявения свят. Вашите вибрации се намират в най-ниската точка. На тази точка съответства вашият проявен свят.

Вие се намирате в този свят, защото съответствате по своите вибрации на заобикалящия ви свят. Затова всичко около вас ви изглежда реално. Можете да го видите, можете да го пипнете. Това е вашият свят.

Но този свят, който ви обкръжава, е подобен на онази част от айсберга, която се намира над повърхността на водата. Вашето физическо тяло представлява само незначителна част от вас, тази част, чиито вибрации са в най-ниската честота на проявената Божествена Енергия.

Но вашите по-фини тела, които обгръщат физическото тяло и не са достъпни за вашето физическо зрение, имат по-висока честота на вибрации. Тези фини структури определят в значителна степен вашето проявление във физическия свят.

Тези фини тела, фини енергийни структури са свързани помежду си и с вашето физическо тяло чрез система от енергийни центрове или чакри.

Знаете, че по протежението на гръбначния стълб са разположени седем основни енергийни центъра, свързани с вашите емоционално, ментално и ефирно тела. В действителност броят на енергийните центрове, разположени покрай гръбначния стълб, е значително по-голям. Има и други енергийни центрове, разположени по други части на вашето тяло. Чрез тези центрове се осъществява храненето на физическото ви тяло с Божествена Енергия.

Няма да ви разкрия никаква тайна ако кажа, че в по-голямата част от въплътеното човечество липсва връзка между фините тела и физическото тяло, защото техните енергийни центрове не функционират. Основната причина, поради която енергийните ви центрове не функционират, е вашата карма, плътната като петмез енергия, която е облепила вашите енергийни центрове и им пречи да пропускат Божествената Енергия. В най-добрия случай в хората са отворени или са частично отворени само долните чакри, които им позволяват понякога да усещат вибрациите на Божествената Енергия, когато преживяват моменти на наслаждение от общуване с природата, от хубава музика или от църковна служба.

Но при по-голямата част от хората въобще липсва възможността да получават Божествена енергия директно през своите чакри .

Знаете, че целият този свят представлява само Божествена Енергия, вибрираща на различни честоти. В действителност в тази Вселена не съществува нищо друго, освен Божествена Енергия.

Затова, когато човек не може да получава Божествена Енергия през своите чакри, той фактически се отделя от Бог и от Божествената Реалност. Той се обрича на смърт, защото губи връзка с Божествената Реалност.

Затова, възлюбени, съществуването на физическо тяло без връзка с по-фините планове на проявление на Божествена Реалност ви обрича на смърт в края на цикъла на вашия физически живот.

Действително е въпрос на живот и смърт изборът, който прави всеки от вас в това сложно за планетата време.

Надявам се, че достатъчно разбираемо ви обясних същността на ставащите процеси.

Ако отхвърляте Божествената Реалност, ако избирате откъснатото съществуване във физическия, в илюзорния свят, вие в буквалния смисъл се обричате на смърт.

Ето защо сега за вас на първо място излиза въпросът за избора: кой свят избирате? Илюзорния свят около вас или Божествения свят. Тленното или нетленното.

Душите, които избират съществуване във физическия свят, избират този свят, обричат на небитието своята безплътна част, своята безсмъртна част.

Не може да съществува само тази част от айсберга, която се намира над водата.

Съществува целият айсберг или няма айсберг изобщо. Надявам се, че изложих много ясно своята мисъл.

Ако не давате възможност на Бог да се проявява чрез вас, то какво значение имате вие за Бог?

Вие всички сте съставни части от единния организъм на Бог и ако здравият организъм не се освобождава от мъртвите, отживелите клетки, то този организъм се обрича на смърт.

Вие дори не забелязвате как организмът ви ежеминутно се освобождава от умрелите клетки, от всичко, което не е жизнеспособно в него.

Аналогията между вашия организъм и Вселената в този случай е пълна.

Вие сами правите избор - устремявате вектора на вашето внимание към илюзията или го устремявате към реалния Божествен Свят.

Много пъти ви се повтаряше в диктовките, дадени чрез този Посланик, че стана смяна на циклите. Започна цикъл на свиване на илюзорния свят. Започна цикъл на повишаване на вибрациите на физическия свят, започна цикъл на преход на Божественото проявление на по-фин план.

Не можете да кажете, че не сте чули това. Имахте възможност напълно осъзнато да направите избор със своето външно съзнание. И по-голямата част от населението на Земята вече е направило този избор до момента.

Затова в близко време ще става усилена диференциация между хората, избрали Бог, и хората, избрали илюзорния свят.

Ще наблюдавате проява на скрити по-рано способности и духовни дарове при едните и явна деградация при другите.

Хората, които са се обрекли на откъсване от Божествената Енергия, няма да могат в близко време да се проявяват в този свят. Защото те ще бъдат лишени от източници на енергии. Те няма да могат повече да вземат тази енергия от другите, а собствена енергия те нямат.

Хората, които са направили избор в полза на Бог, напротив, ще получат достъп до Божествената Енергия и ще могат да проявяват тази енергия чрез своето същество и да вършат делата на Бог в плътният свят.

Възлюбени, не можете да се пазарите с Бог. Не можете повече да влагате енергията на молитвата за получаване на блага във физическия свят. Търгът завърши.

Аз препоръчвам на онези от вас, които не са направили още осъзнат избор в полза на Бог, да побързат с избора.

Нека мъртъвците да погребват мъртвите. Пред нас са огромни възможности за осъществяване плановете на Бог за планетата Земя. И нека да не ви смущава явната несправедливост и всевъзможните злоупотреби, които виждате около себе си. Нощта е тъмна преди разсъмване.

А разсъмването съвсем скоро ще настъпи и след няколко поколения ще почувствате как ще се измени планетата.

Не ви дадох никакви нови знания. Всичко това вече сте го чували много пъти от други източници. Възможно е просто да съм дал малко по-различна гледна точка на вашето виждане. И ще се радвам, ако тази нова гледна точка ви помогне да придобиете Божествено Виждане за ставащото около вас сега във физическия свят и ви даде Божествено Виждане за тези грандиозни перспективи, които очакват вашата планета в бъдеще.

АЗ СЪМ Циклопей.