Пребивавайте постоянно в Любовта и всичко около вас ще започне да се променя

АЗ СЪМ Майка Мария, дошла при вас.

Днес бих искала да поговорим с вас за вашите нужди и потребности в момента. Мнозина от вас се обръщат към мен за помощ. На много от вас аз мога да помогна.

Обаче има някои душѝ, които са така обременени с ненужен товар от минали грехове, че при цялото ми желание аз не мога да им окажа помощ. Аз и моите ангели постоянно се намираме в състояние на служение и повишено внимание към вашите молби и искания. И трябва да ви кажа, че дори в случай, когато помощта не може да бъде оказана изцяло, ние правим всичко възможно да облекчим вашите страдания.

Сълзите на разкаянието, които често виждам във вашите очи по време на нашето общуване, ми говорят много повече от вашите слова и дори молитви.

Вие не можете да си представите каква работа се налага да вършат Възнесените Учители, за да могат вашите души да осъзнаят много свои грехове и да се покаят за тях.

Когато разкаянието влиза във вашето сърце, кармичното ви бреме се облекчава наполовина. Оставащата половина можете да разтворите с вашите всекидневни молитви и усилия, насочени към облекчаване на участта на другите страдащи душѝ.

Повярвайте ми, помощта ви за страдащите души е неоценима в този момент.

Твърде много хора дори не разбират, че страдат. Те не могат да разберат това, защото няма с какво да сравнят своето състояние. Те са така обременени с проблемите и грижите си, че не виждат светъл лъч в непрогледната тъмнина на живота около тях.

Затова дайте на тези душѝ лъч надежда. Открийте своите сърца за Любовта и изпратете на всяко страдащо сърце във вашия свят частица от своята Любов.

Това няма да ви затрудни, нали? Нали няма да ви бъде трудно да сгреете с вашата Любов ожесточените сърца на политиците, икономистите, представителите на властта и търговските структури? Нали можете да преодолеете в себе си стереотипите и в най-злобните и закостенели според вас представители на властта и бизнеса да видите сърцата на хора, които просто не познават Любовта.

Твърде много хора се намират под магията на илюзорните сили.

Те спят и в съня си виждат страшни сънища и се опитват да ги пресъздадат в живота си.

А всичко това се случва, защото в сърцата на тези хора отсъства Бог и неговото проявление – Любовта. Именно отсъствието на Бога в сърцата им принуждава твърде много политици да извършват страшни постъпки. И ако нечия Любов сгрее техните сърца макар и с кратък импулс на Доброта и Светлина, може да се предположи, че твърде много страшни последствия от техните действия ще бъдат предотвратени. Защото те ще се променят. Един импулс от Божествена енергия е способен да разтвори страха и агресията в сърцата на най-закоравелите престъпници и богомразци.

Случва се така, че човек в един момент сякаш се пробужда от сън и сълзите на разкаянието сами потичат по неговите бузи. И разкаялият се човек вече не е способен да нанесе вреда на другите хора, децата и старците.

Ето защо в това трудно време не си пестете труда да отгледате в своето сърце Любовта и да насочите тази Любов към онези, които според вас се нуждаят от Любов, за да се променят сърцата на тези хора. Така със съвместни усилия ние ще можем да променим бъдещето на цялата планета, колкото тъжно и безрадостно да изглежда то.

Ние можем с нашите съвместни усилия да променим всяка ситуация на планетата Земя.

Аз ви призовавам да не мързелувате, а да работите над себе си, над онези свои недостатъци, които понякога все още блокират Божествената Любов във вашите сърца.

Помислете над това какво пречи на сърцата ви да проявяват Любовта?

Помислете над това как да разтопите леда от страха, агресията, неверието, който буквално е сковал сърцата ви.

Помислете какво можете да направите за другите хора. Не само за вашите близки, но и за всички онези хора, от които зависи общественото мнение.

Понякога един човек, който има достатъчно влияние в обществото, е способен да промени общественото мнение и да пречупи негативната тенденция в света.

Нужно ви е да укрепите вярата си и чрез вашата вяра ще можете да прокарате толкова много Любов във вашия свят, че сърцата на твърде много хора ще се променят.

Всичко може да се промени, възлюбени.

С Божията помощ всичко е възможно.

Абсолютно всичко. Необходимо е само да съсредоточите всичките си усилия върху това да дадете възможност на Бога да влезе в живота ви и да ръководи всички ваши дела и постъпки.

Всеки ден и ден след ден.

Не мислете за тези, които са забравили за Бога и проявяват не най-добрите човешки качества. Мислете за Божествената Любов, която всеки ден все повече и повече расте във вашето сърце.

Пребивавайте постоянно в Любовта и всичко около вас ще започне да се променя.

И ако не ви достигат вяра и преданост, спомнете си за мен. Спомнете си за тихите минути, когато сте успявали да уловите Моя поглед от Моя образ и да получите отговор на своя въпрос.

Спомнете си онези минути на тиха радост от нашето непосредствено общуване, които макар и рядко сте изпитвали в живота си.

Възлюбени, аз съм винаги с вас!

Ние сме заедно!

И аз напълно споделям всичките ви теглила и страдания и правя всичко възможно, за да ги облекча.

Нека мирът, покоят и добротата постоянно да пребъдват с вас.


АЗ СЪМ Майка Мария, която ви обича и се грижи за вас.