Пътят се намира вътре във вас

АЗ СЪМ Сурия, дошъл отново.

Днес ще се постарая да компенсирам дългото очакване на нашата среща от времето на зимния цикъл диктовки, с помощта на това мое послание, изпълнено с Любов и грижа за човечеството на Земята.

Както знаете, в периода на лятното слънцестоене се предоставя възможност на всеки от вас да се обърне с писмо към Кармичното ръководство. И днес е денят, когато вие всички можете да направите това. Навярно ви се струва, че това е незначително и не може да ви помогне. Все пак не пренебрегвайте тази от Бог дадена възможност, моля ви.

Днес както винаги дойдох при вас, за да се възползвам от още една космическа възможност и да дам послание. В това мое послание аз искам да ви предам някои знания и да дам разбиране за още един космически Закон, който действа във Вселената. Ние говорихме за Закона за кармата или въздаянието. И този Закон наистина е главният и основополагащ закон на тази вселена. Но има още един важен Закон. Това е Законът за Милосърдието и Състраданието, който действа във Вселената. И този Закон позволява на Великите космически същества да оказват помощ на онези животопотоци, които са се оплели в мрежите на илюзията и не виждат вече нито смисъла на своето съществуване, нито целта на своето пътешествие из илюзорния свят. Този Закон позволява, в това число и на мен, да идвам при вас с моите послания два пъти в годината. Затова тогава, когато вашите сърца са отворени за среща с мен и вашето съзнание е готово за възприемане на Учението, аз мога да направя това. И степента на успеха в усвояването на Учението ще бъде правопропорционална на вашата искреност и на вашия устрем към познаването на Истината.

И така, съгласно Закона за Милосърдието и Състраданието, на вас може да ви бъде оказана помощ и тя се оказва постоянно. Единственото препятствие, което ви пречи да възприемете нашата помощ, е вашето съзнание. И ако във вашето същество няма достатъчно вяра, любов и искреност, всички наши благи намерения и цялата ни грижа ще бъдат посрещани от леда на неразбирането и от преградите, които стоят във вашето съзнание.

Аз много добре разбирам, че стилът на живот на съвременното човечество и условията на съществуване на планетата са такива, че има много малка вероятност някой от въплътените хора да успее така да извиси своето съзнание, че да може да преодолее притеглянето на илюзорните сили и да се издигне в своето съзнание до нивото на осъзнаване на Божествената реалност. Обаче аз твърдя, че има вероятност дори в продължение на един живот да успеете да се издигнете в своето съзнание до нивото, на което вече няма да е необходимо по-нататъшно въплъщение във физическия свят.

И днес ще ви дам указание как може да постигнете това. Необходимо е да използвате целия си живот, всяка минута от пребиваването си на Земята само за концентриране върху Висшето. Трябва всеки ден да посвещавате всички свои мисли, чувства и дела на Бог. Трябва постоянно да се грижите никакви низки помисли и желания да не завладеят вашето съзнание нито за секунда. Трябва да издигнете крепост около себе си, непристъпна крепост за всичко низко и небожествено, което съществува във вашия свят, на вашата планета.

Това е много трудна задача, но тя е достижима. Има вероятност, с помощта на силата на вашата воля, устременост и концентрация, да успеете да си пробиете път през всички низши слоеве на физическия и астралния и дори на менталния план, и да се окажете в ефирните октави на Светлината.

Дерзайте! Казвам ви, че само от вас самите зависи дали ще можете за едно въплъщение да си пробиете път до ефирните октави на Светлината. Именно затова ние идваме при вас, за да поддържаме вашия устрем, и отново и отново указваме Пътя, по който вече са минали най-добрите представители на човечеството в миналото. Тази отъпкана пътека вече съществува и вие можете да тръгнете по нея още сега!

И колкото и странно да ви се струва, не е нужно да ходите никъде и да се стремите към това, което се намира извън вас. Този Път се намира вътре във вас. И тогава, когато се устремявате и се отказвате от небожествените качества в себе си и придобивате Божествени качества, вие се придвижвате по този Път, който ви води по обратната пътека към Бог, в този свят, откъдето са дошли вашите души и където трябва да се върнат.

Вратата към този свят се намира вътре във вашето същество. Затова няма смисъл да спасявате света, няма смисъл да обикаляте по света в търсене на панацея за спасение на човечеството. В крайна сметка можете да спасите само себе си, ставайки Път, по който може да върви останалото човечество.

Достатъчен е един човек на столетие, който преодолява себе си и достига ефирните октави на Светлината в ритуала на възнесение в Светлината, за да получи цялото останало човечество достатъчен енергиен импулс за по-нататъшно придвижване.

Обърнете внимание, вие намирате Пътя и се движите по този Път, и настъпва момент, когато вие самите ставате този Път, по който ще могат да вървят хиляди и милиони същества.

Но отначало, още на първия етап, ще ви е необходима дисциплината на ученика, ще ви трябва устременост, постоянство, преданост.

И едва след това ще ви бъде оказана помощ и подкрепа. Отначало проявявате необходимите качества и едва след това ви се оказва помощ и подкрепа.

Когато сте готови и когато демонстрирате своята готовност в продължение на значителен промеждутък от време, не по-малък от седем години, тогава ви се указва Пътя.

Възлюбени, само седем години устременост, преданост и послушание. Много ли ви се струва това? Но какво са тези седем години в сравнение с онези хиляди въплъщения, когато душата ви се е лутала в тъмнината без никаква надежда за спасение? И ето вие сте усетили нашите вибрации, почувствали сте родството им с вашата вътрешна същност и какво, ще Ни изоставите и ще хукнете след поредната илюзия на вашия свят?

И твърде много са онези, които напускат заповядания от нас Път и търсят други, по-леки пътища. Отначало в главата се появява мисъл, тя е мимолетна, но концентрацията в целта на вашето пътешествие вече е нарушена. После се появява желание просто да опитате, да видите, да почетете… И вие вече се движите в друго направление и когато се опитвате отново да се върнете на нашия Път, не можете да го различите. И минават много, много въплъщения, докато отново намерите Пътя. Душата ви ликува! Намирате това, което сте търсили в течение на много, много въплъщения! Но минават само няколко години – какво е това в сравнение с милионите години въплъщение на Земята? – и вие вече сте разочаровани, губите плам и устременост и започвате да се отклонявате от отъпкания Път.

Замислете се: само един човек за столетие е способен да извърши своето изкачване на върха на Божественото съзнание.

И дори ако само един човек достига това, ние сме готови да изразходим огромно количество безценна Божествена енергия, за да му посочим Пътя и да го подкрепяме по Пътя.

Затова аз много се надявам, че поне един човек, който е намерил това Учение и чете нашите послания, ще бъде способен в този живот да завърши земния път и да посочи Пътя на другите. Точно така, както в своето време посочиха Пътя Будда и Христос.

АЗ СЪМ Сурия.

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)