Новият ден настъпи

АЗ СЪМ Санат Кумара. Аз дойдох отново, за да утвърдя съзнанието на Победата във вашите сърца! Дойдох, за да чуете от мен радостната вест! Дойдох да провъзглася вашата лична Победа, която постигнахте на физическия план на планетата Земя!

Възможно е да не сте очаквали от мен такава проява на чувства. Какво пък, аз дълго и мълчаливо наблюдавах всичко, което се случва на планетата и в Ашрама на нашия Посланик. И знаете ли какъв контраст предизвиква това съпоставяне. В нашия Ашрам всичко е изпълнено с вятъра на промените. В нашия Ашрам от всичко лъха на пролет и всичко е изпълнено с пролетен аромат дори посред зима. Защото там покълва новото съзнание и там ние утвърждаваме нашата Победа и вашата Победа, защото много от вас, които взеха участие в строителството на Ашрама, навярно разглеждат тази Победа като своя лична Победа. И това е правилно! И това е, което очакват от вас Небесата: кога ще започнете да разглеждате нашите дела и нашите планове като свои лични дела и свои лични планове. И по друг начин не би и могло да бъде. Вие сте нашите ръце и крака на физическия план и нашето сътрудничество едва започна.

А сега бих искал да ви кажа главното. И то се отнася до това, че ние ще продължим работата си чрез нашия Посланик с удвоена енергия. Вие издържахте изпита. Имам предвид това, че с неимоверни усилия и съсредоточаване на всички сили е построена сградата на Учебния Център и ние получихме точка на земното кълбо, където можем да даваме нашето Учение на своя територия.

Ние вече поставихме няколко фокуса на Светлината на земята на Ашрама. И трябва да ви кажа, че това е само началото. И ако продължим да прилагаме съвместно нашите усилия в нужната посока без умора всеки ден, много скоро резултатите, които ще получим, ще надминат и най-смелите очаквания и най-смелите фантазии.

Защото сега, както никога преди това, на хората на планетата Земя им е необходим Маяк на Светлината, указващ вярно Пътя сред ураганите и бурите, в които се намира планетата. И вие знаете, че когато имаме възможност да присъстваме на планетата в нашите учебни класове, тогава нищо не може да застраши страната, която ни е приютила.

Ние гледаме смело в бъдещето и се надяваме на вашата по-нататъшна помощ и подкрепа.

Тази малка стъпка в действителност се явява най-важната и най-трудната, защото в началото винаги е много трудно да се преодолява съпротивлението на материята, тя не иска да се разделя с предишните вибрации и да премине на следващото вибрационно ниво. Материята се бави и не бърза да излезе от многовековния сън. Но зората на новия ден вече изгрява.

Ние ви казваме, че настъпва Новият Ден на планетата Земя. И този ден ще бъде много по-щастлив от всичко онова, което е познато на човешката история за целия обозрим исторически период.

Не се бойте от трудностите, които ви обещават промените. Ще се наложи всичко старо и ненужно да се изхвърли на сметището на историята. Всичко онова, което пречи, ще трябва да се отстрани от Пътя и да се изгори в космическата пещ.

Но ние отваряме широко вратата на космическата възможност пред онези индивиди, които са готови за промените, които са уморени да живеят в условията на клоаката на съществуващата цивилизация.

Добре дошли в светлото утре! Но не забравяйте, че това светло утре ще бъде построено с вашата помощ, с вашите ръце и крака, с устрема на вашите сърца!

Ние само показваме Пътя и посоката, в която трябва да се развива човечеството по-нататък. Вие трябва да приемете в сърцата си нашето Учение, принципите на изграждане на Новия Свят. И тогава с колективни усилия цялата планета ще премине в Новия Ден.

И от стария свят в близко бъдеще няма да остане и следа. Вратата на космическата възможност е широко отворена. Но се постарайте да минете през тази врата с високо вдигната глава, с изправени рамене и да придружите своето шествие с радостни усмивки.

Трябва да разбирате, че когато се открива нова Божествена възможност, настъпва период, когато всички стари институции, създадени от човечеството през последните векове, трябва да бъдат или преобразувани, за да съответстват на новите принципи, или ще бъдат пометени като ненужни вехтории и на тяхно място ще възникнат нови начини за управление на обществото. Не трябва никога да се вкопчвате в старото и отживялото. Ние ви учим да бъдете готови за постоянни промени, постоянно съзвучие с Висшите светове. Само онези от вас, които не се страхуват от промените и измененията, ще могат да се приспособят безболезнено към новите условия, които настъпват в света сега. На онези от вас, които се вкопчват в старите навици, старите привързаности и не са готови за промени, ще им се наложи да изживеят много трудни времена. За съжаление няма повече време да се чакат изоставащите. Ние повишаваме темповете на нашите преобразувания на планетата Земя.

Ако внимателно прочетете отново всички наши диктовки до една, ще намерите в тях твърде много ключове и полезна информация как трябва да постъпвате в това сложно преходно време.

Не мързелувайте. Разберете, че не е достатъчно просто да четете нашите послания, необходимо е много старателно да изпълнявате в своя живот всички препоръки и съвети, които ви даваме. И тогава ще ви бъде много по-лесно да устоите и да издържите на всички тези изпитания, които предстоят и които едва сега започнаха.

Остава ви много малко време. Затова трябва да приемете като правило, всеки ден да прилагате в живота си поне една наша препоръка, да отправяте поне един даден от нас призив.

Ако не правите поне една мъничка стъпка напред, вие изоставате все повече и повече и рискувате никога да не се възползвате от открилата се Божествена възможност.

Ние работим с всички сили! Ние сме готови за ставащите промени! Сега е ваш ред!

Разбудете онези, които още спят. Време е за ставане, Новият ден дойде!

АЗ СЪМ Санат Кумара, бях с вас.