Новият етап ще ви даде възможност да се почувствате като пребиваващи се едновременно в два свята

АЗ СЪМ Сурия, дошъл от Великото Централно Слънце!

Възлюбени, настъпи моментът, който Възнесените Учители очакваха и който ще стане повратен момент за еволюцията на тази планета. Подобни моменти не са еднократни и всеки такъв момент служи като отправна точка за по-нататъшно развитие. Това прилича на движението на платноход – всеки нов порив на вятъра дава нов импулс на движение. Ето и сега, мощен порив на вятъра е издул платната на вашите възможности. И само ако сте очаквали този порив и навреме сте вдигнали платната и сте се подготвили за плаването, ще можете да се възползвате от предоставената ви Космическа възможност.

Очаква ви нелек Път. Очакват ви бури и урагани. Но най-главното е, че сте готови за Път и сте вдигнали платната на вашето същество.

Вълните и ураганите са неизбежен ваш спътник в илюзорния свят. Постоянното съпротивление на материята създава необходимото напрежение, което ви дава възможност да развивате вашите мисли, да укрепвате волята си и да се стремите към победа, преодолявайки всички препятствия.

Платноходът на вашето същество никога няма да претърпи корабокрушение, ако пазите в своето съзнание верния образ. Вашето съзнание е главното за вас и всичко, което се случва с вас, и различните обстоятелства във вашия живот, се определят само от нивото на вашето съзнание. И само вие определяте, дали във вашето съзнание да се стремите към Висшето, да се движите по Висшия Път или да водите жалко съществуване в уютния ъгъл.

Но онези, които избират приятното живуркане, рано или късно ще усетят принуждаващ ги към движение тласък. А мнозина особено безгрижни просто ще бъдат изблъскани от техните уютни кътчета, ще бъдат разбудени и насочени по Пътя. Вие сте пътници и постоянно трябва да се движите, никога да не се спирате.

Затова тези от вас, които са настроили съзнанието си към това, че са постигнали всичко и могат вече да почиват, трябва срочно да внесат необходимите корекции.

Състоянието на покой в действителност е илюзия. Вие никога не сте в покой. И по време на медитация, когато спират човешките мисли и чувства, вие извършвате грандиозни придвижвания в световете, където няма време и пространство.

Целият механизъм за придвожване в далечните светове, във фините светове, в огнените светове е скрит вътре във вас. Вие извършвате придвижването във вашето съзнание. Затова единствената ви грижа трябва да бъде нивото на вашето съзнание.

Всичко във вашия свят има начало и край. И само вашето съзнание ще продължи да живее след смъртта ви.

Има значение получаваният от вас опит. Затова, колкото повече действате във вашия свят, толкова повече опит трупате. Физическият свят предоставя огромни възможности за развитие. Физическият свят буквално е натъпкан с предмети, към които можете да приложите вашите усилия. Вие въздействате на физическия свят и го преобразувате.

Всяко ваше действие може да извисява съзнанието ви, да води до растеж на безсмъртната ви част. И всяко ваше действие може да води до увелиаване на илюзията. Всичко зависи от насоката на вашите усилия. Вие приличате на вентил, през който протича Божествената Енергия. И можете да насочите потока Енергия за растеж на вашето съзнание, а можете да изразходвате тази Енергия за умножаване на илюзията.

Целият проявен свят представлява сцена, която е необходима за вашето развитие и която се създава от вас, когато насочвате Божествената Енергия за умножаване на илюзията.

Когато достигате до определена степен на чистота на вашите чакри и тела, вие преодолявате нереалната част от вас самите във вашето съзнание. И колкото повече издигате вашето съзнание, толкова повече и повече можете да придобивате качества, свойствени на Божествения свят.

Вашият и нашият светове не са враждебни. Вашият и нашият свят взаимно се допълват. Затова всякакви дисхармонични прояви, които са налице във вашия свят, с времето трябва да се преобразуват. А преобразуването на вашия свят може да става единствено чрез вашето съзнание, което управлява поток Божествена Енергия, постъпваща във вашето същество от единствения Източник, единен за цялата Вселена.

Ако сте съсредоточени върху вашия илюзорен свят, рано или късно ще се сблъскате с простата истина, че във физическия свят го няма това, което би могло да ви удовлетвори. Можете да загубите целия си живот точно по същия начин, както сте загубили хиляди животи във вашите предишни прераждания, в търсене смисъла на живота. И винаги, за всяко същество пребиваващо във физическия свят, настъпва момент, когато осъзнава, че това, към което всъщност се стреми, се намира извън пределите на физическия свят.

Отначало започвате да възприемате двойствеността във вашия свят. Започвате да различавате явленията, които принадлежат на физическия свят, от явленията, които принадлежат на по-фините светове. След това започвате да виждате причините за това, което става във физическия свят. Започвате да виждате следствията от постъпките и започвате да осъзнавате, че изменението на вашето отношение към обкръжаващия ви свят променя вашите мисли, вашите постъпки, вашите чувства.

И в един прекрасен момент започвате да осъзнавате, че наравно с вашите физически чувства възприемате и фините светове.

И щом получите това възприятие, вие придобивате все по-голяма и по-голяма представа за фините светове. И тези светове толкова се различават от това, което ви обкръжава на физическия план, че вие започвате да прекарвате все повече и повече време в общуване с финия свят.

И настъпва момент, когато пребивавате едновременно в два свята. Ставате обща точка между двата свята. И осъзнавате много ясно, че вътре във вас се съединяват световете. И разбирате, че именно така Бог може да действа чрез вас. И ви е приятно да усещате своето единство с Бог, с цялата Вселена. Разбирате, че няма никаква граница между вас и другите живи същества. Получавате безкрайно състрадание към всички живи същества, които се намират на такова ниво на развитие на своето съзнание, което не им позволява да усещат това единство на Живота.

И ето, намирайки се на този стадий на възприемане на света, вие най-после започвате да ни разбирате нас, Съществата зад завесата. Ние имаме разбиране, но нямаме възможност да действаме във вашият свят. Вие нямате разбиране, но имате възможност да действате във вашия свят.

Затова следващият етап, който вече настъпва, ще ви позволи да получавате нашето разбиране, прониквайки зад завесата и ще ни позволи да действаме чрез вас, когато ни разрешите да присъстваме във вашите същества.

Така се твори развитието на света. Така световете проникват един в друг.

И новият етап, който вече настъпи, ще ви даде възможност да се усещате присъстващи едновременно в два свята. Отначало това ще го могат единици. След това все повече и повече хора ще достигнат до това състояние на съзнанието. Винаги е трудно на първия да се изкачи на най-високия връх. На този, който върви след него, винаги му е по-лесно. И много скоро това, което е изглеждало фантастично, ще ви се струва съвсем обикновено.

На добър път! И издигнете знамената на пилоните си. За да се виждате отдалеч. И за да може всеки, който желае да се присъедини към вас и да застане под вашите знамена, да има възможност да го направи всеки момент.

Бог няма никакви ограничения. Всички ограничения присъстват само във вашето съзнание и във вашето възприятие на заобикалящия ви свят.

АЗ СЪМ Сурия, дошъл при вас от Великото Централно Слънцe.