Ние търсим онези, които са способни в своето съзнание да излязат извън рамките на заобикалящата ви илюзия

АЗ СЪМ Шива, дошъл отново при вас чрез моя Посланик.

Съхранявайте загрижеността си за мира във вашите сърца. Замислете се за смисъла на тази фраза. Тази фраза говори за мира или спокойствието вътре във вашите сърца и загрижеността за всичко, което ви заобикаля. И наистина всичко, което ви заобикаля зависи от това, което става вътре във вас. Зависимостта ви от вашето вътрешно състояние е абсолютна. И няма нищо извън вас, което би могло да наложи своя отпечатък на вашето вътрешно състояние, ако достигате съвършенство в управляването на вашите мисли и чувства.

Каква голяма разлика в нивата на съзнание съществува на Земята. Вие знаете, че за много хора, които живеят на планетата Земя, това което казах по-горе е лишено от всякакъв смисъл. И дълбоката информация, която се съдържа в тези фрази, ще премине през тяхното съзнание, без да остави ни най-малка следа.

Защо? Защото нивото на тяхното съзнание и нивото на техните вибрации не им дава възможност да уловят смисъла на тези думи. Само хората, чиито вибрации се намират в най-високия диапазон, допустим за вашата октава, могат да откликнат на тези думи и да вникнат в техния смисъл.

В действителност, всичко което ви заобикаля, представлява огромна илюзия, която съществува и се поддържа само благодарение на вашето съзнание, само благодарение на това, че вие се намирате във вашия свят и че това, което ви заобикаля, предизвиква у вас интерес. Накъдето е насочено вашето внимание, натам тече вашата енергия. Вашата енергия тече към това, за което мислите, към това, което предизвиква интерес у вас.

Представете си, че всички хора едновременно изгубят интерес към заобикалящата ги действителност. Че у всички вас едновременно е изчезнало желанието да притежавате вещите от вашия свят, да имате тези вещи. Вие бихте изгубили интерес към получаването на наслаждение във вашия свят. Това не означава, че бихте изгубили смисъла на вашето съществуване. Просто смисълът на вашето съществуване би се преместил в други октави, по-фини и по-изящни.

Какво би станало със света, който ви заобикаля в този случай?

Този свят би престанал да съществува и постепенно ще изчезне като мираж.

АЗ СЪМ Шива и идвам при вас, защото една от функциите, които изпълнявам в тази Вселена, е свиването на световете. Аз се явявам разрушителят на илюзията. И аз управлявам процеса на свиване на илюзията.

Настъпи моментът, когато вашето съзнание трябва да се обърне с лице към реалността, за да престане илюзията да съществува.

Вие мислите, че са случайни моето посещение при вас и беседите ми с вас чрез моя Посланик. Не, просто дойде моментът, когато отначало малко на брой от индивидите, намиращи се във въплъщение, а след това все повече и повече индивиди ще могат да възприемат тази нова, давана от нас информация.

Вашият свят прилича на купчина дърва. Достатъчно е да се поднесе клечка кибрит и да се запалят няколко сухи дърва, за да обхване огънят целия куп. Сега ние търсим онези от вас, които са способни да горят. Защото не всички дърва в купа са още готови. Много от тях още са сурови. Но когато все повече и повече хора ще могат да усвояват нашите вибрации и новата информация, която даваме, целият ваш свят ще бъде обхванат от огъня и от целия ви илюзорен свят няма да остане и следа. Според космическите мерки, този процес няма да заеме много време.

Затова ние търсим сред вас и търсим онези, които са способни да носят огъня, светлината, енергията, нашите вибрации.

Затова казваме, че тези, които продължават да се вкопчват със своето съзнание в света, който ви заобикаля, принадлежат на миналото.

Винаги има хора, които предпочитат да бранят старото, по силата на своето консервативно мислене и своето изостанало съзнание. И винаги има хора, които се стремят към новото. Ние търсим такива хора. Търсим сред вас онези, които са способни да възприемат новото мислене и новото съзнание. Ние търсим онези, които са способни в своето съзнание да излязат от рамките на заобикалящата ви илюзия.

Издигнете се нагоре. Към фините светове. Към звездните светове.

Напуснете ограничения свят на родната планета и излетете от гнездата в просторите на Вселената.

Ние търсим смелите и устремените. Онези, които не се боят от новото и неизвестното.

Кой от вас е готов да прекрачи в неизвестното? Вие знаете, че само хората, които в своето съзнание са способни да преодолеят ограничеността на триизмерният свят, който ви заобикаля, са способни да се издигнат за опознаване на Висшите Светове.

Животът не свършва. Животът е безкраен. Животът просто преминава в нови форми.

И този процес е като вечно движение и вечно въртене, което никога не свършва и никога не спира.

Само този, който не е преживял нито една зима, не може да повярва, че след зимата настъпва пролет, а след това - лято.

Сега вашето съществуване на планетата Земя напомня на съществуване в условията на много сурова зима, която сте породили с вашето съзнание.

И трябва да разберете, че това ваше състояние е преходно. То ще се промени.

Затова ние ви зовем към изменение на вашето съзнание. Към готовност за промени. Към устременост към по-възвишени състояния.

Това не означава, че ще се лишите от радостите, които сте свикнали да получавате от заобикалящия ви живот. Просто вашето възприятие ще стане по-изтънчено. И наслажденията, които ще можете да усещате, ще надхвърлят всичките ви очаквания. Защото никакви земни наслади не могат да се сравнят с наслажденията, които ще можете да изпитате във фините светове.

Постепенността на изменение на вашето съзнание е залог за това, че сложният етап, в който се намира вашата цивилизация, ще бъде преминат колкото може по-спокойно.

Но вие знаете, че ако пиленцето не бърза да се раздели с родното гнездо, тогава грижливата майка го подбутва към новия живот. Към получаване на свободата на полета. Но затова е необходимо да направите първата крачка и да излезете от границите на вашето човешко съзнание, да се научите да мислите с категории, които не са свързани с вашия свят и с ограниченията на вашия свят.

АЗ СЪМ Шива. И аз дойдох, за да ви науча как да разрушавате илюзията във вашето съзнание.