Ние имаме нужда от вашата помощ

АЗ СЪМ Майтрейя, дошъл отново, за да поясня поставената задача. Както винаги за нас е много важно да излезем пред аудитория от хора, която е способна да възприеме нашите Учения и която ни е благодарна за всяка информация, която ние считаме за необходимо да дадем в дадения исторически момент.

Но сегашните обстоятелства се стекоха по такъв начин, че ние сме принудени да се обърнем към хората за помощ. Както винаги в края на годината на нас не ни достига енергия. Освен всичко друго, обстоятелствата свързани със семинара „Вътрешен Път” в Петербург са толкова оцветени с негативна енергия, и съпротивлението от страна на силите, които ни противостоят е толкова силно, че нашият посланик чувства това като почти пълна липса на сили.

Затова ние сме принудени да се обърнем за подкрепа към всички, които са заинтересовани от това, нашето мероприятие да се състои и да можем по-нататък да продължим да работим чрез този посланик на Словото.

Аз моля всеки от вас, който може да откликне с искрено сърце на нашите призиви, да насочи цялата си молитвена практика и всички розарии, които има намерение да чете в близко време само към едно: за защита на семинара, който имаме намерение да проведем в Петербург независимо от силното съпротивление. Ние сме принудени да се обърнем към вас за помощ и ви благодарим предварително за всичко, което ще направите в отговор на нашата молба. Вие може да четете повелите на Архангел Михаил, да отправяте призиви лично към мен, да четете мантри и розарии, всичко ще бъде приветствано от нас и цялата освободена енергия ще бъде насочена за защита на нашия семинар в Петербург.

А сега аз съм готов да ви кажа главното, за което дойдох. Ние имаме намерение да запазим нашата подкрепа за дадения семинар и ще насочим всички сили и всички резерви от енергия, за да обезпечим нашата защита и да установим нашия фокус на Светлина.

Възлюбени, ние се нуждаем от вашата помощ. Помогнете ни да освободим толкова много Светлина, колкото ще бъде възможно при всички стекли се обстоятелства.

А сега аз съм принуден да се простя с вас и да ви напомня, че лично дойдох при вас в този ден, за да помоля за помощта и поддръжката, която можете да окажете на провежданото от нас мероприятие.

Аз казах всичко и много се надявам, че нашата среща по време на семинара ще се състои с мнозина, които са готови.


АЗ СЪМ Майтрейя.