Не работата с Възнесените Същества, а качеството на вашето съзнание ви придвижва по Пътя

АЗ СЪМ Шива!

И аз дойдох!

Вие мислите, че нашата работа по предаването на послания във вашия свят е нещо обичайно. Мислите, че всеки може при желание да получи вест от финия свят?

Вие сте прави. Но всичко това става възможно при определени условия, които трябва да изпълните. И при определени задължения, които сте способни да поемете върху себе си.

Всичко е много просто: вие трябва да посветите целия си живот на Служение на Владиците. На дела, а не на думи. Целия си живот без остатък.

Готови ли сте да се подчините на всякакви наши изисквания?

Да, много от вас ще се съгласят и ще кажат, че са готови.

За начало направете си труда всеки ден да държите своето съзнание на най-високото достъпно за вас ниво. Опитайте тази проста практика. И когато решите да я изпълнявате, в края на деня седнете спокойно и се запитайте. „Колко пъти през деня осъждахте своя ближен? Колко пъти изпитахте раздразнение? Колко пъти изпитахте недоволство от началника си, от съседите, от правителството на вашата страна?”

И ако това задание ви се стори твърде лесно изпълнимо и вие от лукавство започнете да твърдите, че сте изпълнили всички тези условия, тогава отговорете ми на един прост въпрос: „Доволни ли сте от живота си? Благодарите ли на Твореца за всичко, което се случва във вашия живот?”

Мислите си, накъде ли клоня? Опитвам се да доведа до вашето съвременно съзнание древната Истина, която гласи, че една от най-първите ваши стъпки и достижение по Пътя ще бъде постоянното чувство на удовлетворение, на доволство от всичко, което е около вас и вътре във вас.

И сега пред много от вас застава въпросът, възможно ли е да се изпълни поставената задача в условията на съвременното общество?

Как може да се изпитва чувство на удовлетвореност, ако преобладаващото чувство в обществото е точно обратното: неудовлетвореност от живота, от обществото, от правителството, от президента, от началника... от всичко.

Някога отдавна, в далечни времена, вашите души избраха бунта против Божествения Закон. Вие се откъснахте от Божествената реалност и тръгнахте по пътя на удовлетворяване на прищевките на своето его. Това беше отдавна.

Но Бог е много милостив и търпелив. И в продължение на много и много въплъщения ви се даваше възможност да проявите смирение пред Божествения Закон и да се върнете на пътя на Истината.

Но всеки път вашите души, душите на тези хора, които се намират във въплъщение сега, се отказваха от откриващата се възможност и предпочитаха да използват всеки свой живот за удовлетворяване на все по-нарастващите желания.

С всяко ваше въплъщение вие се изправяхте пред все по-сурови и по-сурови външни условия.

Така че на какво се учудвате? Вие сами, чрез вашите избори в многото въплъщения създадохте условията, които ви обкръжават сега. И сега за много от вас изглежда неизпълнимо изискване да покажат дори съвсем начални постижения по пътя на ученичеството.

Ние чакахме достатъчно. Ние се надявахме, че човечеството ще може да се възползва от даваните знания, за да започне да шества по указания от нас Път.

И какво наблюдаваме? Наблюдаваме маса хора, които се опитват да получават послания, представят се за гуру, събират хора, за да поднесат истината.

Божествената милост по предаване на послания във вашия свят струва твърде скъпо на Възнесените Същества, за да можем да поддържаме повече от един-двама посланика едновременно. А по ваше време, когато хората не са способни да различават елементарни неща, е много голям риск да се дават послания.

Разбира се, ние рискуваме посланика като човек, подлагащ се на многобройни обвинения, но в по-голяма степен подлагаме на риск онези хора, които се изказват против нашия посланик. За тях кармата е толкова тежка, че едва ли ще може тя да бъде отработена в обозримо бъдеще.

Ние говорихме за условията за предаване на послания във вашия свят и говорихме за качеството на удовлетвореност, което е необходимо да постигнете, за да се изкачите на следващото стъпало на еволюцията.

Повярвайте ми, вие и Възнесените Същества имаме различни тегловни категории. И каквито и стъпки да предприема вашето его, за да заобиколи Божествения Закон и съществуващия в тази вселена порядък, нищо няма да се получи.

Единственият път, който е заповядан за вашето време, е пътят на собственото усъвършенстване в Бога. И никога досега посвещенията не са преминавали на тълпи. Пътят на Посвещенията е индивидуален път. Заедно и колективно, вие можете да поемете само в точно противоположното направление, просто казано – към ада.

И така, обобщавайки нашата днешна беседа, бих искал да спра вашето внимание върху това, че има определени ориентири, етапи по този Път, които позволяват на даден индивид да получи доверието на Възнесените Владици за носене на Служение.

Вие може да си мислите, че вече сте преминали всички необходими посвещения и отдавна работите под ръководството на Възнесените Владици. Илюзията на вашия свят е такава, че ви позволява да попаднете в онази нейна част, в която ще изпитвате пълното усещане, че се явявате посланик или че работите под ръководството на Възнесените Владици. Затова вашата задача в най-близко време е да се погледнете отстрани и да разберете в коя точка от пътя се намирате в действителност. И не ви ли е време да започнете да си играете с по-безопасни играчки.

Не работата с Възнесените Същества, а качеството на вашето съзнание ви придвижва по Пътя. И повярвайте ми, че вашият свят дава възможност в обичайния живот да получите онези необходими качества, които ще съответстват на преминаването на необходимите посвещения в Школата на Мистериите в пирамидата.

Нашата беседа днес се отнасяше за въпроси, които за мнозина са актуални. За останалите тази беседа ще бъде също полезна, тъй като ще им позволи да получат по-голям кръгозор и по-голяма яснота на съжденията.


АЗ СЪМ Шива!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)