Настъпи времето за пробуждане към Висшата Реалност на Битието

АЗ СЪМ Сурия, дошъл при вас през световете и пространството. Нашата среща няма да ви обремени. Ще бъда кратък. И моята краткост ще ви напомни за това, че времето на вашето пребиваване в пространството и времето се съкращава. Вие трябва по-често да се замисляте за това къде ще денете всички ваши илюзорни увлечения, навици и привързаности, когато напуснете вашия свят. Как можете да продължите вашето развитие в следващия свят, ако мястото на привързаността не се заеме от преданост и устременост. Ако мястото на страховете не се заеме от Любов.

Как може да мислите за усъвършенстване, ако не усвоите основните Закони на космоса?

Вашият вътрешен свят, вашето съзвучие с Божествения свят, ще определят в крайна сметка вашето бъдеще и бъдещето на вашата планета.

Аз идвам отново и отново и не се уморявам да повтарям все същите прости истини. Понякога говоря за едно и също нещо в продължение на доста много земни години и неочаквано се случва чудо: човекът се чувства озарен от вътрешна Светлина и радостта от откритието го преизпълва. Като истински Учител на човечеството, аз се отдръпвам настрани за да не изплаша това чувство на първооткривател, което неочаквано посещава човека.

Колко е радостно да се наблюдава, че има индивиди, способни на развитие, способни за еволюция. И макар че първите крачки в Новия Свят се постигат с неимоверен труд, чрез преодоляване на огромни трудности, все пак това ни радва. Достатъчен е дори един човек за десет земни години, изпитал чувството на съприкосновение с вечните светове, за да не оставим нашата надежда и нашите опити за обучение и наставление на човечеството на Земята.

Всеки път, когато преодолявам огромните бариери, разделящи нашите светове, аз мисля как по-добре да свърша своята работа, как да намеря по-съвършен начин, на понятен за вас език да донеса информация, която не може да бъде изразена на вашия език, която е твърде фина и изящна за вашите груби физически умове. И все пак по-фината съставляваща на пространството трябва с времето да заеме своето място във вашия свят.

Много жалко, че не всички могат да вместят фините светове. Много жалко, че не всички могат да се устремят към далечните светове.

Законът за пространството и физическия свят е такъв, че вие получавате неизменно това, към което се устремявате. Вие можете да направите всичко, което искате, във вашия свят. Вие сте богове във вашия свят. Именно по тази причина и поради многото злоупотреби, които бяха допуснати от човечеството на определен етап от неговото развитие, тази творческа мощ беше ограничена. Но тя все още продължава да действа. Само че за да се постигне резултат, се изискват такива качества като Устременост, Постоянство и неимоверна Концентрация. Това, което по-рано, до ограничаването на тази творческа мощ, отнемаше части от секундата, сега изисква много месеци и дори години. Всичко зависи от качествата на сърцето на човека, от развитостта на неговите духовни качества. Но практически всеки човек, ако прояви определена концентрация и упоритост, е способен да постигне на физическия план това, към което се устремява.

Срокът, който минава до проявлението е необходим, за да се замисли човек отново и отново, доколко предметът или целта на неговите въжделения съответства на неговата Божествена природа. Затова, ако много желаете да получите която и да е от дрънкулките на вашия свят, то вие ще я получите. Ако желаете да завладеете предмета на вашите въжделения, вие ще го завладеете. Въпросът се заключава в това, доколко това, към което се устремявате, съответства на Божествените образци и Божествените проявления. При достатъчна концентрация и устременост, вие сте способни да материализирате твърде много неща с помощта на тази Божествена енергия, която протича през вашите фини тела, Но ще бъде ли необходимо това на вашата безсмъртна част? Ще ви бъде ли необходимо това, за да продължите еволюцията си в далечните светове?

Разбира се, не. Само отработеното от вас качество Устременост и Концентрация ще остане с вас, когато продължите своята еволюция в по-фините и възвишени светове.

А докато съхранявате привързаността си към вашия свят, той ви притегля и вие сте принудени да се въплъщавате отново и отново. Опитайте се да се откажете от вашия свят, от всичко, което ви обкръжава. Няма да успеете. Вие не можете мигновено да се откажете от всичко. И няма да бъдете способни да живеете в този свят, където липсва онова, което ви обкръжава във физическия свят. Затова ние с любов ви даваме нашите Учения и ви насочваме във вашето развитие. За да не изпитвате твърде голям стрес, хиляди същества на Светлината се стараят да съхранят вашия свят. Обаче тогава, когато сроковете наближават, настъпва време за форсиране на събитията. И тези срокове вече не са толкова далече.

Налага ви се да се разделите с много привързаности. Налага ви се да се откажете от много неща. А времето остава все по-малко и по-малко. Аз много добре ви разбирам. Много добре зная колко сладостен е сънят в илюзията. Не ти се иска да се събудиш.

Обаче слънцето на Божествената реалност вече изгрява и ви зове към новия свят. Още по-прекрасен, отколкото вашия свят.

Аз зная, че 90 процента от хората на планетата, когато прочетат редовете на моето послание, ще повдигнат рамене и по-скоро нищо няма да разберат.

Но аз дойдох за онези малцина, които са способни да разберат. Аз говорих за вас, възлюбени мои. Твърде тежко е бремето, което носите във вашия свят. И с всяка година е все по-трудно и по-трудно да издържате енергийните натоварвания на вашите тела.

Само много силни духове са способни да издържат и да не изгубят направлението. Обаче всеки може да застане на стъпалата на Йерархията и да помоли за защита и помощ. Ние няма да оставим без внимание вашите молби. Помощта ще дойде и тя ще бъде толкова мощна, колкото силен бъде вашият устрем да се измъкнете от сладкия сън в илюзията.

Настъпи времето за пробуждане към Висшата Реалност на Битието. Пробуждайте се!

Гответе се за възприемането на новите енергии и новите вибрации!

АЗ СЪМ Сурия. С Любовта АЗ СЪМ.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)