Настъпи време не да говорите за Бог, а да действате в живота си в съответствие с Божествените закони

АЗ СЪМ Ланело, дошъл при вас в този ден, за да дам поредното послание. Хубавото на нашите послания е това, че оказват въздействие върху широка аудитория. Ние даваме умерена информация, която могат да усвоят милиони хора. И искрено разчитаме на това, че милиони хора ще повярват в най-близко време в нас, Възнесените Владици, и ще се заемат с преобразуване на илюзията на физическия план под наше ръководство. Дойде най-накрая времето за преобразуване на физическия план в съответствие с Божествения замисъл за дадения период от време. Сегашната епоха изисква преобразяване във всички сфери на живота на хората. И това се отнася не само за духовната област, но и за политиката, икономиката, образованието, здравеопазването. Всичко трябва да бъде преобразувано под въздействието на новите енергии и новите вибрации, които слизат във физическия план.

И ако по-рано, за да станат определени преобразувания се изискваше период от време равен на столетия, то сега необходимите изменения ще бъдат осъществени за броени години. Защото такава е повелята на времето и такова е решението на Висшия Космически Съвет за планетата Земя. Затова се стремете да промените себе си и колкото може по-бързо да се разделите с тези свои качества и недостатъци, които пречат на придвижването ви по Пътя на преобразуването. Само когато се очистите от старите енергии и се избавите от кармичните натрупвания, ще можете да видите задачите, които стоят пред вас и това, което е необходимо да направите. Но докато се съпротивлявате вътре в себе си и упорствате, отстоявайки своите стари стереотипи на мислене и старите недостатъци, вие няма да можете да се придвижите към онези прекрасни хоризонти на Новия Ден, който е предназначен за вас.

Не се страхувайте честно да погледнете на себе си и на своите недостатъци. Ако думите ми ви дразнят и ви се струва, че вие сте самото съвършенство в плът и никой, включително и Възнесените Владици нямат право да ви дават наставления, то не ви достига най-главното качество по вашия Път – Божествено смирение и покорност. Струва ви се, че вие сте стопанинът на своята съдба и можете да правите със себе си всичко, каквото си поискате. Но трябва да осъзнаете Божествената логика. Вашият Бог Отец е много грижовен и любящ баща. В този смисъл много ви е провървяло с вашия Отец на Небесата. И тъй като Той много ви обича, не може да допусне вие и по-нататък със своите действия да причинявате на душата си вреда. Повярвайте на вашия Отец и със смирение се подчинете на Неговата Воля.

Смяната на космическите цикли е неизбежно изискване на времето. Затова всичко във вас, което пречи на Великия Преход, трябва да бъде преодоляно от вас самите. Не упорствайте. Само когато сами, вътре в себе си вземете решение да се избавите от всичко ненужно, отживяло и негативно и помолите Бог да ви освободи от вашия кармичен багаж, само тогава Възнесените Същества могат да се устремят към вас на помощ и да ви помогнат в преодоляването на многовековните наслоения отрицателна енергия.

Но когато упорствате и отстоявате своите недостатъци и пагубни навици, тогава никой не може да ви помогне – нито Бог, нито човек.

Покаянието и изповедта винаги са били онези инструменти, които са позволявали на душата да се очисти и да следва Божествения Път.

Не винаги хората, които говорят много за Бог, следват Божествения Път. Не винаги тези, които се молят през по-голяма част от деня, следват Божествения Път.

Настъпи време, когато трябва всеки в своя живот да изпълнява заповедите, дадени от пророците, заповедите, записани на каменните скрижали още от времето на Мойсей[2]. Анализирайте тези заповеди и анализирайте своето поведение. Много ли от вас ги спазват реално в своя живот? Много ли от вас постъпват в живота в съответствие с Божествените закони. Настъпи време не да говорите за Бога, а да действате в съответствие с Божествените Закони в живота си.

И за много от вас това ще бъде доста по-трудно, отколкото да посещават служби, да се молят и постят. Но такава е повелята на времето. Престанете да лицемерите поне сами пред себе си. Когато сте сами се дръжте със себе си така, както бихте се държали пред другите хора и се дръжте с другите хора по същия начин, по който бихте се държали, ако пред вас е Бог Отец.

Всички ваши постъпки и мисли непрекъснато, всяка минута и всяка секунда от вашия живот се записват в хрониките на акаша. И когато придобиете способност да видите тези хроники, вие мълниеносно ще определите защо това, което се случва в живота ви, става точно така, а не иначе. И защо ви преследват беди и нещастия.

Всички беди и всичко, което ви заобикаля в живота сте създали сами в миналото. Законът за Кармата действа безупречно.

Ето защо осъзнаването на това, че се сблъсквате в живота си с последствията от своите собствени постъпки в миналото и никой не е виновен за това, което ви се случва, освен самите вие, ще бъде най-голямото постижение в живота ви. И нито едно събитие във вашия живот не може по своята значимост да се сравни с откритието, което ще направите в своето сърце.

И когато видите действието на Великия Закон ще разберете, че Бог е много милостив към вас. Това, което сте извършили в миналото, трябва да бъде наказано с много по-големи лишения, болести и несгоди. И ще се удивите на милостта на Отца и ще изпитате пълно смирение и покорност пред Неговата Воля и Неговия Закон.

Само когато се съкрушите в своето сърце, ще можете да познаете Царството Небесно и да следвате Пътя, без да се отклонявате и клинчите от задълженията, които сте поели преди да се въплътите.

А сега съм готов да ви напомня, че е навечерието на Рождество. И западната част на човечеството отбелязва този светъл празник като един от знаменателните в годината. Затова в навечерието на този празник поразмишлявайте за това, че вътре във всеки от вас може да се роди Христос, когато дадете възможност на вашето Висше Аз да действа чрез вас. Вашето Висше Аз не може да започне да действа чрез вас, докато упорствате и не се подчинявате на Божествения Закон в тази Вселена. Но от момента, когато в сърцето си решите да следвате Закона, вашето Висше Аз става способно да действа чрез вас и действията ви стават действия на христови същества в проявление.

Желая ви светъл празник Рождество Христово и желая на всеки от вас да намери в себе си Христос!

АЗ СЪМ Ланело, с Любов към вас.

 

 


 

[1]Последното въплъщение на Владиката Ланело е като Марк Профет в Америка. Възлюбеният Ланело говори за себе си в диктовката от 6 април 2005 г. „Ние установяваме нашия фокус Светлина на земята на Русия”.

[2]1. Да нямаш други богове освен Мене. 2. Не си прави кумири. 3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог. 4. Помни съботния ден. 5. Почитай майка си и баща си, за да живееш дълго на земята. 6. Не убивай. 7. Не прелюбодействай. 8. Не кради. 9. Не лъжесвидетелствай против ближния си. 10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, ни вола му, ни осела му – нищо, което е на ближния ти.