Настъпи времето, когато трябва да започнете да действате!

igor1АЗ СЪМ Игор, дошъл чрез този Посланик.

АЗ СЪМ Игор, който като обикновен селянин, балансирах кармата на цяла Русия през страшното време на революции и гражданска война в началото на отминалия ХХ век.

Две сили се сблъскаха в битка за бъдещето на Русия. Това наистина бе битка между Светлината и мрака.

Но не удържахме. Светлият път бе отложен за Русия, независимо от всичките мои старания и старанията на онези, с които балансирахме тази ситуация, намирайки се във въплъщение и стараейки се да направим всичко възможно, за да сведем жертвите до минимум.

Кармата на Русия не й позволи да премине над пропастта и да се изкачи на ново ниво на Руската държавност. Русия рухна в пропастта на безверието за дългите 100 години.

И  този тежък период на безвремие не е отминал. Русия увисна между миналото и бъдещето. Тя не се движи към отреденото ѝ светло бъдеще и не може да се върне към миналото, което ѝ се струва ужасно. Милиони жертви във войните, революции, разкулачване, репресии.

Казвам ви, нито една страна в света не би могла да издържи тези чудовищни експерименти със себе си.

Изискваше се безкрайно търпение и смирение от тази нация, за да премине трудния участък от пътя, без да се пречупи.

Искаше ни се да въздъхнем с облекчение, когато започна перестройката, но не стана.

Не дреме звярът, поставил Русия на колене, не ѝ дава да се изправи, да разкърши рамене и да отхвърли от себе си звяра на невежеството, звяра на безверието, кръвожадния звяр, вкопчил се в смъртна хватка с нея.

Майка Русия. Многострадалната Земя Майка. Мракът така плътно е обхванал Русия, че не се вижда и светлинка. Не се вижда към какво да се устремиш. Разрушена е вярата, разрушени са нравствените идеали на обществото. Пълна липса на вяра и безизходност са се заселили в умовете и сърцата на хората.

Силата на всяка нация се намира в сърцата на хората ѝ. Няма нищо невъзможно, нищо, което да не може да се промени във външната проява на физическо ниво, ако има устремени сърца. Любящи сърца, вярващи сърца.

Сърца, готови да пожертват самия живот заради установяването на щастливо царство в любимата страна.

Аз правех всичко, което зависеше от мен, когато се намирах във въплъщение. Не съм напускал своя молитвен пост с денонощия, рядко позволявайки си да прекъсна за кратък сън.

Молех се, и се молех, и отново се молех. Исках само едно, Русия да премине през пропастта. Молех Богородица и Царя Небесен за чудо за Русия.

Но чудо не стана, макар и бремето да бе облекчено и Русия запази своята цялост.

И ето, след 100 години ситуацията се повтаря. Същата нищета цари в Русия, все същата чиновническа анархия. Нямам сили да гледам всичко това и да го търпя. Сърцето ми се облива в сълзи, гледайки страданието на народа на тази страна.

Какъв е изходът? Чакате ли от мен съвет и препоръки, как да постъпите? Ще ви кажа честно, ако сега съм въплътен в Русия, не бих могъл да балансирам кармата само с молитви.

Ако видите дете в горяща къща, която всеки момент може да рухне, какво ще правите? Ще се молите и ще призовавате да стане чудо или ще влезете в огъня и ще извадите детето?

Всеки решава сам за себе си този въпрос. Цялата работа е в чистотата на сърцето на молещия се. Ако сте уверени в своята святост, в това, че с молитва ще успеете да спрете всяко бедствие, аз се прекланям пред вашата вяра. И съм с вас във вашата молитва. И ще усиля молитвата ви с моето присъствие сред вас.

Но сега на Русия са нужни конкретни действия на физическия план. Особено това се отнася за просвещаването на децата и младежите. Лишени от всякаква идеология, лишени от елементарни нравствени основи, младите хора, които са бъдещето на Русия, няма да бъдат способни в зряла възраст да поемат върху себе си отговорността за страната.

Заради моментна изгода за себе си и за своето семейство, те са готови да заложат цялата Майка Русия за 30 сребърника, за да получат царството божие в западните страни.

Няма и не може да има никакво Царство Божие на Земята. Вашите достижения не се измерват с количеството долари в разплащателната ви сметка в чуждестранна банка. Вашите достижения се измерват със степента на жертвата, която можете да принесете за спасението на своите ближни, нещастните и нуждаещите се.

Всяка държава е създадена, за да се защитава от външни и вътрешни врагове. А към вътрешните врагове се отнасят бедността и нищетата.

Затова държава, която не се грижи за хората, нуждаещи се от грижи – децата, престарелите, нещастните, не е държава, която се подкрепя от Висшия Закон. Такава държава е обречена или на отмиране, или на преобразуване.

Предлагам ви помощта на Небесата за преобразуване на вашата държава. Имало е в историята на Русия времена, когато тя е бивала почти завоювана от чужденци.

Помните татарското нашествие, отечествената война от 1812 г.

Спомнете си Минин и Пожарски, Александър Невски.

Спомнете си Великата Отечествена война през миналия век.

Винаги са се намирали хора, които са се надигали и с цената на невероятни усилия, с цената на самия живот са освобождавали страната от чуждестранни завоеватели.

Казвам ви, страната сега е завладяна от чужденци. И трудността е в това, че те са дошли в страната отвътре, от самия народ, но по своята същност са чужденци. Те грабят Русия и отнасят заграбеното в Европа и Америка.

Народе на Русия, трябва да се вдигнете отново всички заедно и да удържите окончателна победа в тази битка между Доброто и злото.

Занапред Русия я очаква светло бъдеще. Но преди това трябва да се избави от чуждестранните завоеватели, които са завзели властта в страната чрез хитрост и измама, и ви управляват и потриват ръце след всеки заграбен милион, вложен в швейцарска или американска банка.

Обещавам ви помощта на всички Възнесени Учители, цялата помощ на Небесата за освобождаването на Русия от завоевателите, но вие трябва да се вдигнете всички заедно и да отхвърлите от себе си игото на завоевателите.

Дойде времето да запретнете ръкави! Не можете повече да бездействате! Трябва да действате! Детето е в огъня!

Майка Русия е в Огъня!

Само слепият и глухият могат да се правят, че нищо не се случва.

Сега ви давам най-силното оръжие, срещу което няма защита, срещу което не може да устои нито един враг.

Изпълвам сърцата ви с Вяра, Надежда и Устременост. Изпълвам сърцата ви с Любов към Родината ви, към Майка Русия.

Запалвам огъня във вашите сърцата. С този огън в тях не можете повече да бездействате.

Този огън няма да ви даде покой нито ден, нито нощ. И ще правите това, което знаете, че трябва да правите. Ще правите това, заради което сте дошли във въплъщение. Ще давате от огъня на Вярата и Знанието на всеки, когото срещнете по своя път. Ще правите всичко зависещо от вас, както когато бяха обсадени от врага вашите родни градове. Ще се трудите неуморно, отделяйки само малко време за сън.

Трябва да действате!

Ставай, Русия!

Вдигай се, народе Божий!

Врагът е тук!

Пред вас е Победата! И освобождението, и Радостта!

Давам ви този импулс от своето сърце, дарявам ви със стремеж към Победа!

Любими, Небесата ви гледат. Настъпи времето, когато трябва да започнете да действате!

АЗ СЪМ Игор и съм с вас сега.