Най-важните и насъщни положения на Учението към настоящия момент

АЗ СЪМ Гаутама Буда.

Аз отново дойдох, тъй като не мога да не дойда в това трудно за човечеството време. Моят дълг е да оказвам помощ. И един от видовете помощ, която ние, Възнесените Същества можем да окажем на човечеството – това са нашите наставления и нашето обучение.

Както винаги, аз ще се постарая в кратко Послание да отразя най-важните и насъщни положения на нашето Учение към настоящия момент.

И така, всички знаете, и всеки от вас може да почувства в живота си, че преживявате много критичен период.

Фактически колективното съзнание на човечеството сега прави избор – по какъв път ще тръгне по-нататъшното развитие на човечеството.

Вие, по пътя на собствения си опит и грешки, все пак ще изберете или Божествения Път на развитие, да го наречем еволюционен път, или ще се откажете от Пътя, предначертан от Твореца на тази Вселена за човечеството на Земята. В този случай вас ви очаква постепенна деградация и упадък.

Във всички области на човешкия живот има два основни подхода – Божествен и небожествен.

Всички решения, които вземате през деня, се делят на Божествени и небожествени.

Лесно е да си представите колко бързо и качествено бихте могли да промените обкръжаващия ви физически свят, ако по-голямата част от намиращите се във въплъщение индивиди всеки ден постъпваше само по Божествен начин.

Но тъй като човечеството не се замисля толкова често за Божествения Закон, то е много трудно и дори става практически невъзможно да се действа в съответствие с този Закон.

В по-ранни времена винаги е имало институции, които напомняли на хората за съществуването на Висшата реалност. Най-често това са били институциите на църквата, жречеството и свещенството.

Обаче тези институции постепенно изгубиха своето предназначение и в самите тях се извърши разделение на тези, които вървят с Бога, и други, които служат на противоположните сили.

За хората, които в живота си са далеч от религиозните истини, става все по-трудно и по-трудно да проследят кой от представителите на църквата каква позиция заема.

Същото е и във всички други области на човешкия живот.

Има хора, които носят в себе си Светлина и всички техни решения са осветени от Светлината на Истината, а има хора, които са представители на силите на мрака. И тези хора действат точно по обратния начин.

Тъй като във всяка област на човешкия живот има хора, изповядващи едната или другата гледна точка, то в недрата на обществото постоянно се води борба между Светлината и мрака, между Божественото и небожественото.

И понеже човечеството като цяло не се замисля толкова често над вечните въпроси за Доброто и Злото, Светлината и мрака, то за обикновения човек е все по-малко и по-малко разбираемо какво в действителност става в света.

В света се води борба между силите на Светлината и силите на мрака. И резултатът от тази борба ще реши по какъв път ще върви човечеството през следващите десетилетия.

В зависимост от колективния избор на човечеството, в най-близко време ще се извърши или рязък завой към изобилието, процъфтяването, възраждането на нравствеността и вярата в Бога, или обратно, ще започне пълен упадък и деградация, която ще обхване всички сфери от живота на човечеството.

В тази ситуация няма възможност да се заеме неутрална позиция. Вие не можете подобно на щраус да скриете глава в пясъка и да чакате по-добри времена.

Ако не започне всеки член на обществото да действа активно, по-добрите времена никога няма да настъпят.

Има вероятност и за благоприятен, и за неблагоприятен ход на развитие на човешката история.

И аз ще ви кажа, че не са чак толкова много хората по земното кълбо, които изповядват явни антибожествени възгледи и неотклонно ги следват.

Но също така са малко хората, които заемат открито Божествена позиция и неотклонно отстояват Светлината.

Останалото човечество, 99 процента от човечеството, попада или под влияние на силите на Светлината, или под влияние на силите на мрака.

Това става незабелязано за вашето съзнание.

Вие гледате новините по телевизията, виждате някаква негативна ситуация, след това допускате емоционална реакция и вашият плътски ум се включва в обсъждането на тази негативна ситуация. После навярно ще поискате да споделите тази ситуация с приятелите, съседите и познатите. Така вие поддържате негативното поле, вие заставате на страната на силите на мрака.

Това става неосъзнато. И тъй като вашите средства за масова информация в основната си маса се управляват от хора, които са проводници на небожествени възгледи, то въвличайки се в излъчените новини и предавания, вие се явявате транслатор на силите на мрака.

И тъй като голяма част от човечеството прекарва значителна част от времето си в гледане на телевизионни програми, то голяма част от него е обладана от идеите на силите на мрака.

Как мислите, в този случай по какъв път ще се развива човечеството?

Отговорът е очевиден.

Какво може да се направи в този случай?

Ние ви подсказваме отговора на този въпрос в нашите Послания.

Не се въвличайте в негативни състояния на съзнанието, постоянно поддържайте съзнанието си насочено към позитивното, премахвайте от живота си всички небожествени проявления и се ограждайте със светли Божествени образи.

Вие ставате това, с което се храните.

Ако безразборно се подлагате под информационните потоци, вие ставате транслатори на негативните неща, които се тиражират от средствата за масова информация.

Щом като нещо негативно се настани във вашето съзнание, след не много време то се проявява на физическия план във вид на различни негативни проявления.

По този начин негативът се самовъзпроизвежда.

Но точно по същия начин може да се самовъзпроизвежда и позитивът.

Механизмът за управление на всички процеси, протичащи на земното кълбо, се намира вътре във вашето същество. Във всеки от вас присъства своего рода превключвател, вентил, който ви кара или да вземате Божествени решения, или да следвате небожествения път.

И всеки ден можете по няколко пъти да премествате вашия превключвател или в Божественото направление, или в небожествено.

Ние ви обучаваме как да правите различаване в живота си и как да съхранявате съзвучие с Божествения свят.

Първата ви и най-важна крачка ще бъде да повярвате в съществуването на Божествения свят и да пожелаете да служите на Светлината.

Когато окончателно и безвъзвратно направите този избор и критичната, най-активната част от човечеството направи същия избор, ние няма от какво повече да се опасяваме. По-нататъшното развитие на човечеството ще тръгне по еволюционен път.

Ето защо ние загрижено даваме нашето Учение. Води се борба за всяка душа. За нейното спасение.


АЗ СЪМ Гаутама Буда.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)