Когато във физическия свят се появи чаша, която можем да напълним със Светлина, ние винаги правим това

АЗ СЪМ Шива, дошъл отново чрез моя Посланик.

Шива АЗ СЪМ! Аз дойдох. И това означава, че имам желание да ви дам Слово и да сведа до вас знание и информация, от които се нуждаете.

Това означава, че ние продължаваме работата чрез нашия Посланик и тя удовлетворява предявените от нас изискания към нея на този етап.

Сега, след като дойдох и направих това малко встъпление, аз бих искал да премина към непосредствената цел на моето днешно посещение.

Целта ми е свързана с предстоящото събитие, което бе обявено на физически план, но не беше обявено от нас чрез диктовка.

Говоря за семинара, който ще се проведе в Москва през месец март на тази година.

Знаете, че този семинар се провежда по инициатива на хората. Група хора, които изявиха своето желание да послужат във физическия план за чаши, в които ние, Владиците, да можем да налеем нашата Светлина и нашата енергия.

Знаете, че когато във физическия план се появи чаша, която можем да напълним със Светлина, ние винаги правим това.

Но вашият физически свят е характерен със своята непредсказуемост и двойственост. Затова ни е трудно да правим каквито и да са прогнози, дори за няколко дни напред. И все пак. Аз дойдох и съм упълномощен да заявя, че този семинар ще премине под моето лично ръководство и под моето лично покровителство, което аз вече оказвам.

Ще се учудите, че Шива – божество, което се почита в индуизма, оказва своето покровителство на семинар, който ще се проведе в Русия, страна, в която индуизмът не е официалната религия.

Но аз искам да ви дам разбирането, че ние не можем да се настройваме към конкретната религиозна ситуация, съществуваща в една или друга страна. При провеждането на всички наши мероприятия, ние преди всичко се ръководим от интересите на Небесата. И в този случай аз ще дойда в Русия чрез моя Посланик Татяна. И аз ще дойда с определена цел, за която трябва сега да ви кажа.

Моето намерение е да дам благословение на чакрата на третото око на всички участници в семинара, които смятат, че им е необходимо да преминат това благословение. Какво е това благословение и защо имам намерение да го дам сега в Русия, чрез руския Посланик?

Работата е там, че ситуацията е такава, каквато е. И вие знаете, че ние действаме чрез този, който е готов. Затова доколкото Русия е страната, приютила нашия Посланик, то именно тук ние ще дойдем да дадем благословението, което ще даде възможност да се ускори проявлението на дарбата за различаване, дарбата на Божественото виждане.

Щом получите в съответствие с вашите достижения проявлението на тази дарба, вие няма вече да се лутате като слепи котета от един проповедник на друг, от една църква на друга. Вие ще постигнете качеството различаване и ще можете да виждате и отличавате истинското от фалшивото във всяка църква, във всяка религиозна организация.

Защото такова е изискването на времето. Ние ще действаме чрез всеки, който е готов, който е способен да се издигне в съзнанието си на ново ниво. Чрез тези, които могат да отхвърлят всички ненужни и отживели догми, характерни за старите религии и могат да разпознаят вълците в овчи кожи сред многото нови религиозни проповедници, поникнали като гъби след дъжд.

Единственият път, който избрахме и който е възможен на този етап, това е пътят на прекия контакт с мнозина, които са готови.

Разберете, вие преминавате на ново ниво на своето развитие. И за това ниво е естествено и все по-лесно достижимо общуването с финия свят. Няма нищо сложно в това, да се установи контакт с финия свят. Но сложността е, както винаги, във вашето съзнание. И ако вие в съзнанието си възприемате неправилно дадения ви контакт, давате му неправилна оценка в съзнанието си, тогава вместо да имате Божествено достижение, вие се подлагате на атаките на силите, които обитават финия план и които са избрали да не се подчиняват на Божествения Закон на тази Вселена.

Затова дарбата на различаването ви е необходима, както никога досега. И заедно с тази дарба вие ще трябва да получите знание за това, как трябва да се държите на този етап от еволюционното развитие, към какво да се стремите и от какви принципи да се ръководите.

Ние можем много дълго да изброяваме недостатъците на тези или онези религиозни учители и религиозни течения. Но тогава ще се учим най-вече, как не бива да се постъпва и как не трябва да се държим. Ние избрахме друг път. Ние даваме правилните образци и вярната посока. И както винаги, ваша свободна воля е да изберете пътя, който да следвате.

Вие правите избор и вие решавате. Нашата работа е да ви предложим правилните образци и да ви посочим правилната посока.

Затова аз очаквам онези, които са решили да преминат посвещение чрез мен. Аз чакам онези, които желаят да се срещнат с мен на семинара, над който ще оказвам моето покровителство.

Аз ви моля за помощ. Дори ако нямате възможност да участвате в това мероприятие на Владиците поради някакви кармични обстоятелства, но искате от цялата си душа и цялото си сърце да ни помогнете в осъществяването на нашите планове, направете призив:

„Шива! Ела, разруши цялата опозиция и отстрани всички препятствия, които стоят на пътя на успешното осъществяване на семинара в Москва от 24 до 26 март 2006 г.!”

Повтаряйте този призив три пъти всеки ден до завършването на семинара.

Аз ще чуя вашите призиви и ще узная за всички предани сърца, които вече са израснали в своето съзнание до ново ниво, но поради кармични причини не могат да се откъснат от обгърналите ги външни обстоятелства. И когато знам за вас, аз ще мога да ви окажа помощ и да ви освободя от част от кармичното ви бреме.

АЗ СЪМ Шива! Бях с вас в този ден. И до среща на семинара!