Използвайте тази дарена ви от Бог възможност да преминете обучение и да получите наставления

АЗ СЪМ Санат Кумара, дошъл отново при вас чрез моя Посланик. С всяко идване нивото на вибрациите, които спускаме във физическия план с помощта на този физически проводник и посредством тези диктовки, се повишава.

С натрупването на опит ни се удава да кажем повече и да предаваме по-чисто. Макар че ситуацията, която се създава около нашия Посланик във физическия и финия план, понякога ни пречи да предаваме съобщението максимално ефективно.

Този експеримент по приемане на диктовки от ефирните октави, който продължава без прекъсване всеки ден в продължение на повече от три и половина месеца, може да бъде продължен от нас при условие, че успеем и по-нататък да опазваме чистотата на канала и проводника.

Същността на този експеримент се състои в това, да се даде възможност на тези души, които са готови за възприемане на предаваната от нас информация, да получават нашите енергии непрекъснато всеки ден в продължение на дълъг период от време. Работата е там, че физическият свят прилича на блато, което поглъща съзнанието на хората като тресавище. И когато краката ви са потопени в тресавището, вие все още не чувствате тревога, но идва момент, когато тресавището ви поглъща все по-силно и по-силно и вие вече нямате сили да се измъкнете от него сами. Затова с тези диктовки ви даваме въженце, за което можете да се хванете и да се измъкнете от тресавището на масовото съзнание.

Ние ви даваме възможност да получавате ежедневно порция Божествена Енергия, докато четете тези диктовки.

За да научите нещо дори в обикновено училище или колеж, трябва ежедневно да посещавате занятия и да полагате усилия за усвояване на преподавания материал. Без вашите ежедневни усилия и без системно посещаване на занятията едва ли ще успеете да усвоите цялата информация, от която имате нужда. Обучението в Божествената наука и получаването на Божествени знания по нищо не се отличава от всяко друго обучение и образование, което получавате във физическия план.

Затова колкото по-системно четете тези диктовки, толкова по-голям ефект ще постигнете в разширяването на вашето съзнание.

Не трябва да забравяте, че всички вие се намирате на различни степени в постигането на Божествената реалност. Затова за някои от вас дори такова достъпно излагане на информацията, каквото използваме в тези диктовки, ще се окаже прекалено сложно или ще предизвика раздразнение именно със своята достъпност.

Ако от училището попаднете изведнъж в последния курс на университета, едва ли ще можете бързо да се адаптирате и да разберете дисциплините, които се преподават там, макар че информацията се поднася на родния ви език и в достатъчно достъпна форма. Не винаги привидната простота на изложението говори за простота на излагания материал. Божествената Истина е много обикновена по своята същност, но тя не винаги се възприема от човешкото съзнание. Защото Божественият свят се отличава по своята природа и по своите закони от физическия свят. И ви се налага да опознавате това, което не може да се възприеме от вашите физически органи и сетива. Оттук и произтичащото затруднение в усвояването на материала, съмненията, нежеланието да се отделя време за предмети, които сякаш по никакъв начин не са свързани с живота ви.

Действително в тези диктовки няма указания как да постигнете успех във вашия земен живот, как да получите богатство и признание.

Няма нищо в тези диктовки за хората, които са избрали за основен фокус на приложение на своите сили физическия план и материалния свят. В тези диктовки за тях не се съдържа никаква полезна информация, защото всичко, за което се говори в диктовките, е необходимо за извисяване на съзнанието ви до онова необходимо ниво, което ще ви позволи да преминете в друг, по-фин свят, свят с по-високи вибрации.

И ако срещнете човек, който е напълно съсредоточен в материалния свят и започнете да му говорите за информацията, която сте почерпили от тези диктовки, този човек по-скоро ще си помисли, че нещо в главата ви не е наред. Не е възможно да вярваш в това, което не можеш да пипнеш с ръцете си и да видиш с очите си. Ето защо е толкова необходимо по-фино възприемане на заобикалящата ви действителност.

Когато отделяте много време за гледане на телевизия или слушане на радио, то е все едно да използвате за забиване на пирони високочувствителен прибор, който може да отчита до микрони. Вашият организъм е уникален по своята природа и той ви позволява да усещате фините светове и да различавате техните вибрации. Затова използвайте, моля ви, своя организъм по предназначение. Предпазвайте се от всякакви груби и несъвършени проявления на вашия свят, защото когато започнете да отделяте твърде много внимание на всяка несъвършена дейност, вие снижавате вибрациите си и вече не можете да различите това, което принадлежи на финия свят и не забелязвате проявленията на финия свят в своя живот. Вашето състояние се променя през деня, променя се от ден на ден и с това се обяснява защо едни диктовки намират отклик във вашето съзнание, а други ви дразнят.

Придвижването по Пътя за постигане на Божествената реалност има много постепенен характер. Затова се опитваме с тези диктовки да поддържаме вашите вибрации на достатъчно високо ниво за колкото може по-дълъг промеждутък от време. Дотогава, докато съзнанието ви не стане способно да различава грубите вибрации на този свят и да се дистанцира от тях от чувство за самосъхранение.

Преди да се добере до безопасен залив, корабът преплува хиляди мили из буйното море и бурния океан. И само споменът за родния дом и желанието да достигнат до суша заставя мореплавателите да издържат на напора на житейските бури.

Вие имате нужда от компас в своето пътешествие, необходима ви е карта, необходим ви е навик за търсене на направлението по компаса, картата и звездите, за да можете да достигнете до безопасен залив, близо до родния Дом. Затова ви даваме направление, даваме ви указания и ви наставляваме по вашия Път. Но винаги трябва да помните, че може да настъпи момент, когато може да останете сами в бушуващото море и само от вашите способности и навици, придобити в периода на обучението, ще зависи дали ще можете да преодолеете препятствията и да достигнете безопасния залив.

Затова не мързелувайте. Използвайте тази дадена ви от Бог възможност да преминавате обучение и да получавате наставления. Овладейте навика да определяте Пътя си по карта и компас, по звездите.

И не позволявайте никакви външни обстоятелства в живота ви да застанат между вас и Божествената реалност.

Давам ви тези напътствия днес, защото ако не използвате получените знания в живота си, тогава дарената ви възможност за пряко общуване с Владиците може да се прекрати. И кой знае кога пак ще получите тази възможност. Можем да изразходим огромно количество Божествена Енергия за поддържане на нашия канал за връзка, но ако не видим, че тази енергия ще бъде усвоена от вас и използвана в живота ви, Божествената възможност ще се прекрати и Енергията ще бъде взета.

Вие не поливате сухото дърво, което се намира в градината ви. Точно така и ние предпочитаме да не изразходваме напразно драгоценната Божествена Енергия.

Аз се надявам, че ще намерите свободна минутка, за да се уедините и да поразмислите над моите думи в тишината на своето сърце.

АЗ СЪМ Санат Кумара.