Изпълнете обкръжаващото ви пространство със съвършенни образци

АЗ СЪМ Елохим Аполон.

Аз дойдох в това трудно за планетата Земя време, за да ви дам универсална рецепта за Благосъстояние, Радост, Вдъхновение!

АЗ СЪМ отговарящият за проявление на прекрасното във физическата октава и в по-фините светове. АЗ СЪМ отговорен за Вдъхновението и Озарението.

Хората забравиха за моето съществуване. Хората не ме призовават повече, когато пристъпват към каквато и да е дейност.

Цялата човешка дейност трябва да се съпровожда от Божествено Вдъхновение. Каквото и да правите във вашата октава, трябва да го правите с Радост и Вдъхновение.

О, това е много просто, възлюбени. Вие не изпитвате възвишени чувства, защото сте обкръжени от несъвършени форми и несъвършени звуци.

И за да изравните вибрациите на вашия свят с Божествените вибрации, вие трябва да изпълните вашия свят със съвършени образци във всеки вид дейност и на първо място в областта на изкуството.

Но дори тогава, когато не сте художник, композитор, музикант и сте много далеч от изкуството, обръщайте се за помощ към мен, и аз ще изпълня всяка ваша работа с Божествено вдъхновение. И ако приготвяте празнична торта или правите ремонт в жилището си, аз ще изпълня тази ваша работа с Вдъхновение и Радост. И резултатът от тази ваша работа ще се прояви в по-съвършена форма. Представете си, ако всички хора в своята всекидневна работа се ръководеха от Божественото Вдъхновение. Техният труд щеше да бъде одухотворен и резултатът от тяхната работа щеше да има по-съвършени вибрации.

На вас не ви достига Радост и Вдъхновение в живота. Но това е само защото вие сами сте се лишили от тези блага, отказвайки се да сътрудничите с Божествения свят. Всички велики произведения на изкуството, в която и да е негова разновидност, винаги са били вдъхновени свише, и човекът, който ги е създал, просто е предоставял на Висшите сили да творят чрез него. Така са се създавали всички най-добри произведения на изкуството.

Никой, възлюбени, не ви е отнемал правото на сътрудничество с Бог и Божествените сили. Елементалите, като същества поддържащи формата, ангелите, като представители на Висшия свят, винаги са готови за сътрудничество и винаги са готови да ви помогнат. Точно така, както и аз.

Вие сами сте създали около себе си непоносими условия, в които не могат да пребивават представителите на Висшите светове.

Необходимо е да се измъкнете от този порочен кръг. Задължително е да се обкръжите с прекрасни образци във вашия живот: с мека, омайваща музика, с изискани форми.

Необходимо е от ранно детство да възпитавате вкус към прекрасното в новото поколение хора. Чувството за прекрасното, знанието за пропорциите, чувството за такт в общуването не само с хората, но и с предстaвителите на финия свят трябва да бъде усвоено от новото поколение хора заедно с майчиното мляко. Тогава, пораствайки, тези хора ще съумеят така да организират своето жизнено пространство, че ангелите и елементалите ще могат постоянно да присъстват редом с тях. И е възможно и аз самият да мога да съм до вас, за да насоча ръката ви в работата, която вършите и тя да може да прокара линия, на чието изящество ще се възхищават много поколения хора.

Всичко във вашия живот зависи от това какви сили поддържате около себе си, на какво отдавате предпочитание. И ако постоянно ходите в черно траурно облекло с изображения на символите на смъртта и ада, слушате силно звучаща музика с неправилен ритъм, то аз ви гарантирам, че в радиус от няколко километра от вас няма да могат да присъстват нито елементали, нито ангели, и още повече аз самият.

Всичко е във ваша власт, възлюбени. И много неща не изискват никакви разходи. Всичко зависи от качеството на това, което ви обкръжава. Има неща, които съдържат в себе си Божествени вибрации, а има неща, които съдържат напълно противоположните вибрации. Необходимо е да се научите да различавате. Защото качеството на онова, което ви обкръжава, ще привлича във вашия живот същества на Светлината или същества от света на тъмнината.

Изяществото от обкръжаващите ви вещи и предмети ще дойде постепенно. Но първата ваша крачка и най-главната е да призовете светлите сили преди началото на всяка ваша работа и на всяко ваше начинание.

Може би все още съществуват хора на Земята, които помнят, че преди началото на всяка работа е необходимо да се отправи молитва, но толкова малко са останали от тях на Земята. По-голямата част от човечеството е потопена в невежество и разчита само на плътските мускули във всичките си дела. И още по-лошо, случва се да се призовават силите на тъмата и духовете на злото.

Невинните душѝ, откъснати от истинското знание и елементарни познания в областта на Божествения свят, не познаващи силата на молитвата, са принудени да плодят безобразни образци в сферата на дейността, в която работят.

Само призоваването на силите на Светлината преди началото на всяко ваше занимание: работа, домашни задължения, обучение, което ще правите всеки ден и по няколко пъти на ден, е способно след определено време напълно да промени вашия живот и да го изпълни със Светлина и вътрешен смисъл.

Това не е обременяващо, възлюбени, и нищо не струва. Необходимо е само вашето желание.

Аз много добре разбирам, че твърде много хора, изпитващи върху себе си постоянен натиск от страна на небожествените проявления на вашия свят, постоянно се намират в депресивни състояния на съзнанието. Това е естествено и другояче не може и да бъде. Но вие сте длъжни да заставяте себе си да се движите, вие сте длъжни сами да се измъквате от тресавището на вашия свят, като постепенно го изпълвате с все повече и по-съвършени образци и проявления.

Необходима ви е епоха на Възраждането. Вашите душѝ жадуват за красота. Те са уморени от безобразията и липсата на хармония във вашия свят.

Изпълнете обкръжаващото ви пространство със съвършени образци, направете всичко, което зависи от вас.

В края на краищата на първо време може да вземете онези образци от минали епохи, които са изпитани във времето, и да правите репродукции на картини, статуетки от епохата на Възраждането. Проявете своята съобразителност.

Само красотата, само съвършените Божествени образци са способни да измъкнат съзнанието на човечеството от тресавището.

Съвършените вибрации на Божествените образци оказват влияние на цялото пространство. И точно както иконата, пропита с молитвена енергия, е способна да пази пространството, така са способни да пазят пространството и Божествените образци във всеки вид изкуство.

Предлагам ви своята помощ за преобразуване на обкръжаващото ви пространство. Обърнете се към мен:

„В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, Елохим Аполон, аз те моля да вземеш под свой контрол пространството, което ме обкръжава и да го изпълваш само с Божествени проявления навсякъде, където и да се намирам: у дома и на работа, и на обществените места.”

Там, където мога да проявя своето присъствие, аз ще изпълня вашата молба към мен.

И така, красотата, Божествените образци във всяка област на човешката дейност – това е нещото, което ви е необходимо сега!


АЗ СЪМ Елохим Аполон.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)