Има Път, който лежи във вашите сърца

АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ.

АЗ СЪМ причината и сърцевината на Битието. АЗ СЪМ Светлината, намираща се във всеки човек.

Всичко, което АЗ СЪМ, всеки може да стане.

Великата Първопричина на Битието произнесе своя зов. И този зов трябва да достигне до сърцето на всеки индивид. И този зов е зов към Дома, във вечната Светлина и вечния Живот.

Колко много пророци говореха за простите Истини, но човешкото възприятие, покривалото на илюзията, пречи да се види Истината зад най-обикновените слова. Пребиваването в Бога е естествено за вашите душѝ. И това е нещото, за което вие безкрайно тъгувате и което търсите във вашия свят.

А всичко, което търсите, се намира до вас, на няколко сантиметра вътре във вас, във вашите сърца. Вашата Светлина, вашият Дом. Вашата реална част.

Разбирането на Вечния живот и постепенното отделяне от себе си на всичко онова, което не е вечно, е това, което трябва да ви вълнува преди всичко. Когато се устремявате към Светлината, когато знаете, че сте безсмъртни и само временно се намирате на тази планета, тогава вие се движите по Пътя към Бога.

Тогава, когато не можете да се измъкнете от тресавището на илюзията, когато ви завладяват човешките чувства и мисли, когато се опитвате да намерите каквато и да е цел, която принадлежи на света на илюзията и да я следвате, вие не се движите наникъде. Вие оставате в неподвижно състояние на вашето съзнание.

Всичко, което е вечно във вас – това е вашето съзнание и вашият най-добър житейски опит, който сте способни да придобиете.

Проявлението на вашите най-добри Божествени качества, такива като Саможертва, Безкористие, Безусловна Любов, Състрадание – всичко това ще остане с вас като придобивка на вашия дух. И когато сте способни, благодарение на вашите усилия, да изтъчете за себе си безсмъртно тяло, състоящо се от вашите Божествени качества, само тогава, а не по-рано, вие ще можете да преминете в този свят, от който аз говоря с вас сега.

Дотогава, докато ви владеят страсти, страхове, неудовлетвореност, съмнения, суета, вие не можете да посветите себе си на работа по изграждането на Божествено безсмъртно тяло от Светлина. Затова сега знаете какво ви пречи. И можете да се погрижите да се освободите от онова, което ви пречи.

За хиляди и милиони години пребиваване в илюзорния свят, вие толкова сте се обременили с тежък товар, състоящ се от некачествени енергии, които са ви съпътствали от въплъщение във въплъщение. Настъпи времето да се замислите как да се освободите от всичкия този излишен багаж.

Когато се премествате в нов апартамент или в нова къща, пред вас възниква въпросът какво да вземете от придобитото със себе си и какво да изхвърлите като ненужни вехтории. Сега трябва да направите съвсем същото вътре в себе си. Да въведете порядък вътре в своето същество. Старателно да проанализирате онези ваши устойчиви негативни състояния, които ви посещават, и да се освободите от тях. Когато знаете към какво да се стремите и когато знаете какво ви пречи, тогава вие можете да започнете вашето движение по Пътя към вечния Живот.

Но много са онези, които не разбират тази проста Истина, която излагам с прости слова. И много жалко, че става така. За всички вас е време да се издигнете по-нагоре, на по-високо еволюционно стъпало. А за това е необходимо да се научите да разбирате простите Истини.

Не е нужно да търсите доказателства за съществуването на Бога и не е нужно да изразходвате сили, за да докажете на себе си съществуването на вечния Живот. Има Път, който лежи във вашите сърца. Бог се е погрижил за това всеки от вас да може да получи пряк достъп до Божествения свят чрез личния мистичен опит, чрез личното съприкосновение с Вечното.

Затова онези от вас, които имат нужда от доказателства за своето ментално тяло, вие можете да ги търсите. Аз ви зова да вървите по най-краткия Път, който лежи вътре във вас, във вашите сърца. И повярвайте ми, че за всеки от вас има възможност да открехне вратичката към Божествения свят поне веднъж в живота си. И да усети диханието на вечността.

Никой от вас не може да каже, че поне веднъж в живота си не е изпитвал минути на тихо блаженство, когато от вашето сърце като че ли струи благост и умиротворение. И ето това състояние е истинското състояние. Вие сте получили този опит. Сега всичко останало във вашия живот, което ви пречи да пребивавате постоянно в това състояние на съзнанието, трябва постепенно да ви напусне.

Когато подреждате старите си вещи и гледате, коя от тях ще ви потрябва и коя – не, за тази работа вие изразходвате някакво време. Точно по същия начин и човечеството сега трябва да определи: какво от това, което има на свое разположение, ще потрябва на следващото стъпало на еволюцията и от какво трябва да се откаже като от стари вехтории.

И по този начин, освобождавайки се едно по едно от всяко отрицателно качество или негативен навик, вие ще бъдете способни да се придвижвате напред и нагоре по спиралата на еволюционното развитие.

Ще настъпи момент, когато всички ваши усилия ще ви се върнат стократно, защото вие ще достигнете онази точка по своя Път, откъдето се открива перспективата на Божествения свят.

Аз не зная колко време ще мине, докато настъпи този момент. Но този момент непременно ще настъпи във вашия живот, ако ме разбирате и сте готови да следвате указания от мен Път.

Има план на Бог. И той трябва да бъде осъществен.


АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)