Екстрено послание

АЗ СЪМ Санат Кумара. Аз отново дойдох в този ден, за да изнеса беседа, която е необходима и мисля, че много от вас, които сега четат тези редове може би ще недоумяват. Обаче времето не търпи отлагане. Затова започвам.

В последно време ние не давахме диктовки чрез нашия посланик. И това е напълно оправдано, тъй като няма смисъл да се дава Знание на онези, които не са способни да възприемат и усвоят тези Знания.

И целта, и смисълът на моето днешно идване, е да се обърна към онези малцина, които сега се намират във въплъщение и са способни да ме чуят. Към вас се обръщам.

Вие сте малко, а житейските обстоятелствата в живота все повече и повече се усложняват. Кармата на човечеството се уплътнява и поглъща онези, които са принудени да следват общата маса хора.

Вие трябва да спрете. Нека да шуми хорската тълпа, но нека суетата да утихне вътре във вашето същество.

Дойде вашият ред. Вие дойдохте във въплъщение за тази мисия, времето на която настъпва.

Вие трябва да излезете от тълпите, трябва да се отделите и да станете тези, които сте в действителност – проводници на Светлината, електроди на Светлината. Чрез вас, чрез вашите проводници трябва да се осъществява баланса на планетата Земя.

Наближават сурови времена. А във въплъщение се намират само няколко човека, които са способни да изпълнят тази работа за нас.

Суетата на живота трябва да отстъпи. Всичко вътре във вас да замлъкне. Настъпи вашето време. И сега, след като ви подготвих за възприемане, аз трябва да кажа още едно – главното нещо: всички вие ставате активни сътрудници на Братството на Земята. И аз сега говоря за вас. Вие трябва да се съсредоточите във вътрешна работа за балансиране на ситуацията на планетата.

Друг изход няма. Никога досега положението на планетата не е било толкова тежко.

Балансът трябва да бъде възстановен. С цената на молитви, с цената на установяване на вътрешна тишина и безмълвие.

Вие сте малко и само чрез неимоверно съсредоточаване във вътрешна работа, само чрез концентрация върху Висшето през целия ден, е възможно да се съхрани балансът.

Не обръщайте внимание на това, което се случва около вас. Необходимо е единствено да се концентрирате в сърцето си, в Бога, пребиваващ вътре във вас.

Нека вятърът да духа, нека виелицата да вие, нека пожарите да бушуват, нека светът да се руши – още е възможно всичко да се промени, ако поне в няколко човека пламъкът гори равномерно и цари покой и хармония.

Призовавам ви към мълчание. Призовавам ви към молитва. Призовавам ви към медитация. Призовавам ви да станете тези, които сте в действителност: синове и дъщери на Бога. Всичко вътре във вас да замлъкне и постепенно нарушеното равновесие ще може да се възстанови.

А сега съм готов да ви кажа още нещо: не се бойте от нищо. Всичко най-лошо, което можеше да се случи, вече се случи. Всичко останало ще бъде само следствие от случилото се. Днес аз дойдох, за да могат тези, които са готови да ме чуят, да изпълнят своя дълг.


АЗ СЪМ Санат Кумара. Ом.