Дойде времето да действате

АЗ СЪМ Шива!

Днес, в деня на лятното слънцестоене, аз дойдох при вас!

Както винаги аз съм решителен и непреклонен!

Изискванията, които АЗ предявявам към тези, които Ни следват, нарастват с всеки изминал ден.

И това е напълно оправдано. Ако само преди няколко години ние се опитвахме да ви учим и наставляваме, то сега времето за вашето обучение свърши и настъпи времето за решителни действия.

Няма повече възможност да се доучва пропуснатото.

Казвам ви, че ситуацията се нажежава с всеки изминал ден и дори с всеки изминал час.

Именно сега настъпи моментът, заради който много от вас са дошли във въплъщение.

Балансът на планетата е на границата на сриването.

Мирът на Земята буквално виси на косъм.

И вместо да се застъпят решително в защита на Божествения свят и срещу света на илюзията, много от нашите последователи решиха да си отдъхнат, като че ли нищо не се случва в света.

Аз ви казвам, че противоположните сили правят всичко, за да стане невъзможно по-нататъшното еволюционно развитие на планетата Земя.

Казвам ви, че именно сега настъпи моментът, когато ще трябва да приложите всичките си сили, способности, таланти и умения преди всичко, за да възстановите вътрешния баланс на силите и да преминете към решително настъпление във външния свят.

Вие сте длъжни да върнете Божествения порядък във вашия свят!

Ако, както и преди си давате вид, че нищо не се случва, ако игнорирате вашия дълг по поддържане на Божествените образци, вие ще изгубите планетата си, тази платформа, върху която се развиват милиарди души.

Вие сте отговорни за планетата Земя!

Вие не можете повече да не правите нищо!

Времето, отпуснато за мирно обучение изтече!

Настъпи времето за решителни действия!

Покажете какво научихте за тези 10 години, през които се обучавахте под ръководството на Възнесените Учители!

Балансът на планетата би могъл да бъде удържан с помощта на молитвени Бдения. Аз лично чрез нашия посланик ви молих да дадете енергия на Владиците по време на молитвеното Бдение на 23 март тази година.

И ако само десет хиляди човека бяха подкрепили моя призив, ние щяхме да успеем да насочим ситуацията на планетата в мирно русло още в дните на пролетното равноденствие.

Обаче ние не успяхме да съберем дори две хиляди молещи се.

Отначало всеки негатив, формиращ се на финия план, може да се угаси с помощта на молитви. Но настъпва момент, когато негативните енергии започват да се проявяват на физически план. И в този момент от вас се иска вече не само молитвена работа, но и работа на физическия план.

На всеки план на битието трябва да бъде даден отпор на негативните енергии!

Аз ви напомням Закона. Когато Великите Учители на човечеството идват, за да дадат Учение на въплътеното човечество, те правят това винаги, когато се очакват глобални негативни процеси на планетата.

Ние винаги даваме възможност на човечеството да върви по най-лекия път – пътя на промяна на собственото съзнание.

Ние даваме Учение, благодарение на което е възможно за броени години да се промени съзнанието на необходимото количество индивиди, намиращи се във въплъщение.

Ние изразходваме за това огромно количество Божествена енергия, предавайки нашите Послания във вашия свят.

Обаче настъпва момент, когато човечеството се отказва да върви по лекия път.

Все повече и повече индивиди, на които ние възлагахме надежди, се съблазняват от магията на илюзията и напускат Пътя.

И този момент настъпи.

Тогава, когато човечеството прави колективен избор да не върви по лекия път на промяна на съзнанието, влиза в сила законът за кармата.

Всяка карма може да се смекчи на равнището на мислите и емоциите. Затова е необходимо признаване на грешките и разкаяние.

Когато лекият път се отхвърля, започва слизане на карма на физическия план. С определена периодичност това се случва по-интензивно, отколкото обикновено.

Всеки път на прага на поредната световна война ние осигуряваме съгласието на Висшия Съвет на тази Вселена и получаваме Божествена милост за предаване на нашето Учение. Ние правим това с надеждата, че човечеството ще се съгласи да следва пътя на промяна на съзнанието.

Обаче всеки път нашите опити се оказват неуспешни и не се получава така, че необходимото количество намиращи се във въплъщение индивиди да може да върви по указания от нас Път.

Винаги след такъв отказ следва слизане на карма.

Аз трябва да ви заявя, че във всеки момент можете да се върнете на лекия път. И трябва още да заявя, че войните, катастрофите, стихийните бедствия не са наказание Господне. Всички тези явления са породени от съзнанието на хората, намиращи се във въплъщение. Затова въздаянието като следствие идва неминуемо след причината, която го е породила.

Промяната в съзнанието на човечеството все едно, ще се случи. Това е неизбежно като изгрева на слънцето. Обаче въпросът е колко страдания ще са потребни, за да научи човечеството своите уроци.

Аз ви давам това Послание с надеждата, че поне малка част от нашите ученици ще може да се сплоти и да започне да действа.

Необходимо е да спрете всяко проявление на противоположните сили на всички планове на битието, във всички области на човешката дейност.

И колкото по-сплотено действате, толкова повече смърт, насилия и беди ще бъдат избегнати.

Дойде времето да действате! Сега!


АЗ СЪМ Шива!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)