Божествената Истина се постига не с външни търсения, а с вътрешни стремежи

АЗ СЪМ Кутхуми. Днес ще разгледаме още няколко положения от Учението, на което Владиците на Мъдростта обучават човечеството на Земята.

Беше необходимо известно време, за да мога да дойда по-близо до вас през световете. Процесът на взаимодействие между световете, както и процесът на предаване на нашите Послания още не е достатъчно изучен от светската наука. Това е свързано още и с факта, че науката се отнася предубедено към всичко, което от нейна гледна точка е свързано със свръхестественото, което не се поддава на обяснение от гледна точка на физическия свят и неговите закони. Ще мине още известно време и рамките на опознаване на обкръжаващия свят с помощта на науката ще се разширят и това подразделение, което присъства в съвременната наука, ще разшири диапазона свързан с изучаването на Фините светове. Все пак това ще стане, едва когато водещите умове на човечеството повярват в нашето съществуване и установят с нас постоянен контакт.

А постоянният контакт с нас е възможен само в случай, че вие сте искрени и искрено вярвате в нашето съществуване. И дори това не е достатъчно, защото освен вяра, на вас ви е необходима преданост към Братството и спазване на онези условия, въз основа на които ние работим с човечеството в продължение на дълъг период от време.

Тези от вас, които познават изобилието от езотерична литература, могат да стигнат до заключението, че този вид литература бива два вида или рода, които забележимо се различават помежду си.

Към първия вид езотерична литература се отнасят различните психически търсения на хора, които основно работят с астралния и низшите слоеве на менталния план. Това са впечатления на неразвити съзнания за фините светове и направо казано, нездраво отражение в съзнанието на отделните индивиди на много неща от фините слоеве, близки до физическия свят. Това е огромен обем литература, който можете спокойно да подминете и да не му придавате никакво значение. Нещо повече, аз настоятелно ви препоръчвам да не се увличате в подобен род четене, защото това може да навреди на психиката ви, тъй като ви увлича в нездравите вибрации на чуждите фантазии.

Другият вид езотерична литература се среща изключително рядко във вашия свят и по-скоро е случайно явления в днешно време, отколкото закономерност. И това е разбираемо, тъй като пропорцията 10 процента истина към 90 процента лъжа, която в днешно време е вярна за вашия свят, е приложима и към случая с езотеричната литература.

Тук трябва да направя една малка поправка. Във връзка с това, че в днешно време противоположните сили увеличиха своето противодействие, истинската езотерична литература се среща още по-рядко на вашите рафтове. И съотношението 1 процент срещу 99 процента вече е оптимистично.

Дори когато попадате на чисти от наша гледна точка източници на информация, е необходимо да бъдете внимателни и да се опитвате с помощта на вашата интуиция щателно да проверите попадналото в ръцете ви издание. Твърде много известни автори и техните произведения, преминавайки през нечистоплътните ръце на някои издатели, се преобразяват до неузнаваемост и процентът истина в тази печатна продукция намалява и е много трудно да се определи къде все пак има вмъкнати чужди за нас вибрации и енергии.

Затова от гледна точка на голяма част от хората е напълно справедливо отказването от четене на езотерика изобщо, тъй като при съществуващия ритъм на живот, хората просто нямат време да се ориентират в масата сурогати, които в изобилие са представени на рафтовете на книжарниците и в интернет.

Обаче и тук ви дебне опасност. Защото отказвайки се от познанието за това, което още не се е укрепило в колективното съзнание на човечеството и не е придобило достатъчно достоверност за по-голямата част от човешкото съобщество, вие рискувате да изпуснете шанса и да не се възползвате от онези знания и препоръки, които са действително истински и които се дават от нас, Възнесените Владици, и са незаменими на този етап от еволюционното развитие на човечеството.

На това място от нашата беседа читателят трябва в недоумение да спре, защото един въпрос вече достатъчно дълго се върти в главата му – „Какво иска да каже той?“

Действително ситуацията става плачевна. От една страна ние се опитваме да протегнем на човечеството ръка за помощ и да окажем съдействие за изход от тази като че ли безизходна ситуация, в която то е попаднало. От друга страна, с помощта на активизиралите се противоположни сили, днес има такова замърсяване в информационното поле на планетата, че практически е невъзможно да се различи кое е истина и кое – лъжа.

Има изход от всяка ситуация. От тази ситуация също има изход. Решението на тази ситуация се намира на повърхността. Всичко във вашия свят се привлича според вибрациите. Ето защо с неизбежна точност вие ще намерите в обкръжаващия ви свят точно това, което съответства на вашите вибрации. И ако вашите вибрации са ниски, колкото и да се опитвате да се приближите към истински източник на информация, няма да успеете.

Но вярно е и обратното твърдение – ако вибрациите ви са високи, колкото и да се опитвате да намерите несъответстваща на вашите вибрации книга или източник на информация, няма да успеете.

Към какво ви призовавам в хода на нашата днешна беседа? Аз много се надявам, че всички, които четат това мое Послание, го четат именно защото тяхното ниво на вибрации им позволява да четат това Послание.

Сега ви остава да направите следващата крачка. Да спрете.

Да се спрете във вашите духовни търсения.

Това не означава, че трябва да спрете вашето реално духовно търсене. Трябва само да спрете да търсите във външния свят различни източници на информация.

Ако вашата интуиция ви подсказва, че сте намерили истинския източник, спрете да опитвате другите източници. Спрете се на един източник и пийте вода само от него.

Тук може да се направи аналогия с вашия физически свят. Да допуснем, че търсите в долината източник на вода, за да утолите жаждата си. Вие опитвате водата от източника и се чудите на неговата кристална вода и съвършен вкус.

Мъдрите хора ще спрат при един източник и ще пият, а също така ще си направят запас от тази вода в резервоари и съдове.

По-малко мъдрите хора ще отидат да пробват водата от друг източник. Водата на този източник ще е горчиво-солена. След това ще тръгнат към следващия източник. Водата на този източник ще бъде вмирисана. След това те ще тръгнат към следващия източник и водата в него ще се окаже мръсна. И в края на краищата тези хора рискуват никога да не се върнат към източника с чистата вода и ще продължават да ходят и да пият мръсна вода.

Затова, когато с цялото си същество разбирате, че пред вас се намира чист източник на Божествената Истина, никога не търсете други източници. Защото Божествената Истина е една и тя се постига не с външни търсения, а с вътрешни стремежи.

Трябва да се премине от външното към вътрешното знание. Външното е само тласък за вашето съзнание, за да се потопи в пространството за общуване с Бога, който живее вътре във вашето собствено същество.

Възможно е да ви изморих с моите днешни разсъждения. Обаче аз много разчитам на това, че малцината, за които днес дадох това мое Послание, ще ме чуят и ще се възползват от моите съвети.


АЗ СЪМ Кутхуми.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)