Беседа за възстановяване на трепетното отношение към Словото на Истината

АЗ СЪМ Йоан Възлюбеният, дошъл при вас.

Моето днешно послание ще бъде посветено на Божието Слово. Колко трепетно в моето битие на летописец записвах всички събития, отнасящи се до битието на Иисус.

Аз много добре осъзнавах, че всяко слово носи в себе си не само информация, но то също носи в себе си и определена вибрация. И това, в какво състояние пристъпвах към писането, определяше енергийното ниво на записваното. Преди всичко аз се стараех да не изкривя смисъла и значението на събитията и да предам колкото е възможно по-подробно всички събития.

Разбира се, всеки човек пропуска Истината през себе си, през своето сърце. И ако съберете 10 човека и им разкажете една и съща истина, то всеки от тях ще разбере нещо свое и по-нататък истината ще се разпространява вече пречупена през съзнанието на тези хора.

Това е естествено качество на хората и затова винаги е имало специални хора, на които се доверявало да носят Божието Слово. В миналите времена отношението към Словото и неговото отразяване върху хартия или на друг носител беше много грижливо и внимателно. Имаше осъзнаване на отговорността за лъжливо даденото съдържание.

Във вашето време не е така. Да, сега всеки притежава грамотност и не само грамотност, но и различна техника. И всеки може да излага своите мисли върху хартия или чрез компютър например. Обаче зад привидно доброто качество, когато всички хора имат възможност свободно да изразяват всичко, което пожелаят, във вашия двойствен свят се крие главната опасност – неуважението към Словото и Истината, която стои зад словата.

Казано е: „По думите си ще бъдеш оправдан, и по думите си ще бъдеш съден”. И ако вие говорите на един човек или дори на десет човека, и вашите думи не отговарят на истината, тогава творите карма и тази карма се умножава по количеството на хората, които ви слушат.

Сега човечеството получи в свое разпореждане най-мощните средства за масова информация: вестниците, радиото, телевизията, интернет. И словото, изречено или написано от един човек, може да бъде чуто или прочетено от милиони хора.

От една страна вие разполагате с голямо техническо достижение, което ви позволява да направите Словото достояние на много милиони хора, а от друга страна, ако носите не Словото на Истината, а лъжа, то вашата карма при това се умножава толкова пъти, колкото човека имат възможност да чуят или да четат изречената от вас лъжа.

Настъпи времето, когато кармата се ускорява във всичко. Прекалено много се задържа човечеството на това стъпало, от което би трябвало вече да се издигне по-нагоре. Затова всичко в света, всички достижения, както си мислите, на човешкия ум, от една страна позволяват много бързо да отработят кармата онези, които са праведни и вървят в крак с Бога, от друга страна, онези, които не желаят да вървят по начертания път, много бързо натрупват негативна карма и когато тя превиши всички допустими граници, те отиват в небитието.

По този начин сега вашият свят представлява гигантска вършачка, в която става отделянето на зърната от плевелите. И този процес се ускорява все повече и повече с всяка изминала година.

Днес аз дойдох, за да посея трепетно отношение към Словото в душѝте на онези, които се вслушват в Божествената Истина. Аз бих искал да възстановя Словото. Истинското Божие Слово, което се проявява във всичко във вашия живот.

Божието Слово – това не са обикновените човешки думи, това е вибрация, която позволява на човека да придобие различаване и разбиране, и благодат.

Когато попаднете за кратко време в истински Божествени вибрации, може би намирайки се сред природата, може би наблюдавайки играта на деца, може би слушайки хубава музика, вие с нищо не можете да сбъркате този момент на Истината. Вие чувствате вътрешно удовлетворение, покой, благост. И в този момент се присъединявате към Божествената Истина и изповядвате Божието Слово дори тогава, когато мълчите и нищо не казвате.

Възлюбени, такова е времето, в което живеете. Много малко е останало във вашия свят от онова, истинското, към което реално си струва да се вслушвате. Всичко останало е суета над суетите и това е временна суета. Вие все пак трябва да мислите за вечния Живот. Имат значение само вашата преданост към Бога, само вашите лични взаимоотношения с Бога, който живее във вашето сърце.

АЗ давам това послание с надеждата да предпазя онези, които се увличат твърде много в жонглиране с думите. Онези, които тиражират много лъжливи понятия. Възлюбени, не е нужно да правите това.

Съблазънта, че мнозина ще прочетат вашите думи, не трябва да надделее във вас над здравия смисъл от осъзнаването на това, каква карма можете да сътворите. Ще трябва да платите всички сметки. И ще се наложи да отговаряте за всяка дума.

Аз избрах този посланик, за да сведа до вас простата Истина и да ви предпазя. Защото, за да носите Божието Слово трябва да бъдете Божий избраник. Иначе бъркотията във вашия свят никога няма да се оправи и няма да бъде въведен порядък.

На всеки, който пише послания, не вярвайте. Проверявайте написаното със своето сърце. Ще откликне ли то?

И от страна на онези, които четат посланията, трябва да има уважително отношение към Словото. По време на четенето на нашето послание не бива да се допуска външна суета. Защото вие общувате с Бога и Владиците, а не четете поредната увлекателна статия в пресата.

Състоянието, в което пристъпвате към четене на нашите послания, определя ефекта, който ще постигнете.

И не бързайте да ругаете това, което четете, по-добре си спомнете състоянието, в което сте започнали да четете нашите послания

Вие не можете да ни чуете и разберете, ако не се погрижите да повишите своите вибрации и да станете способни да разкриете сърцето си и да се настроите към този Владика, който дава посланието.

Ние полагаме толкова усилия, за да ви донесем Словото на Истината. А вие, излежавайки се на дивана и без да спирате да гледате телевизия, се опитвате да четете нашите послания.

Ако искате да разговаряте с Бога и с Владиците, приведете се в ред, настройте се с Божествена молитва или медитация, за да бъде способно вашето същество да чуе Словата на Истината, а не просто да слушате или да четете.

Аз дойдох с целта да възстановя във вас трепетното отношение към Словото.


АЗ СЪМ Йоан Възлюбеният.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)