Беседа за необходимостта от преодоляване на някои негативни черти от характера

АЗ СЪМ Гаутама Буда.

Радвам се на нашата нова среща! Днес бих искал да се спра на няколко момента от вашата психология, които могат да се окажат препятствие при вашето придвижване по духовния път. А именно, бих искал да направя специално отклонение в моето повествование, отнасящо се до някои особености в психологията на поведението на жителите на Русия, тъй като ние бихме искали все пак да разчитаме на бъдеще, свързано с тази страна.

И така, има някои национални черти на характера, които създават препятствие по духовния път. А именно: това е свързано с непреодолимото желание да се уязви всяко успешно начинание. Като че ли нарочно зъл дух внася объркване всеки път, когато се случва нещо светло. Веднага се появяват желаещи да очернят и опорочат това светло нещо. И това се среща повсеместно тук и там по земното кълбо, не само в Русия. Познато ли ви е това, за което говоря? Нека да приведем конкретен пример от живота. Да допуснем, че ваш познат или съсед се занимава с някаква значима за обществото работа. Например, облагородява територията, сади дръвчета, поставя пейки. Мислите, че тези действия ще предизвикат всеобщо одобрение? Нищо подобно. Веднага се намират хора, които тихомълком изравняват със земята фиданките и чупят пейките.

Причината за тези постъпки се крие в кармичните енергии, които се намират в аурата и изискват отработване. Именно тези енергии са служили като подсъзнателни провокатори в много руски бунтове и революции. И тези енергии така са се вкоренили в колективното безсъзнателно на нацията, че разплитането на това кармично кълбо може да стане само с усилията на целия свят.

И сега, когато отново се извършва разделение, разслоение на обществото на имащи и нямащи, тази енергия отново започва да се надига. И макар че не се виждат бунтове, случаят с дръвчетата и пейките е напълно показателен. И той показва, че тези неотработени енергии на нацията продължават своето разрушително действие. Сега това става предимно на плана на мислите и чувствата. Задачата е да се преодолеят тези негативни енергии.

Ще приведа още един пример от живота. Вашият съсед е купил нова кола или е направил ремонт в жилището си. В 90 процента от случаите реакцията ще бъде отрицателна. Вие ще изпитвате завист или други негативни чувства.

И именно тази ваша злоба и завист лежи между вас и прекрасното бъдеще, за което говорят Владиците: нежеланието да се примирите със ситуацията и желанието да стъпчете всякакви кълнове на позитивното и светлото. В каквото и да се проявяват те. Вие никога няма да бъдете нито щастливи, нито ще бъдете заможни в живота, докато не се справите с тези негативни енергии. Това е едно от основните Учения, които давах в своето въплъщение като Гаутама Буда. Необходимо ви е да се научите да се радвате на постиженията на другите хора. Необходимо ви е искрено да се радвате на техните постижения. Тогава ще можете да придобиете онези добродетели, които са присъщи на хората, които съзиждат, независимо от съпротивлението на илюзията. И една праведна постъпка, която намери позитивен отклик в сърцата на десет човека, ще бъде приумножена десетократно.

Във вашия случай, със своята реакция вие унищожавате най-прекрасните пориви в душите на хората. И най-разпространената фраза в този случай е: „Ти какво, искаш повече от всички ли?“(Ти какво, нещо повече от другите ли си?) А фразата, която е необходимо да прозвучи от вашата уста, трябва да бъде: „Благодаря ти за усилията, насочени към добро”.

На много хора езикът им не се обръща просто да произнесат тази фраза. Сега вие почти физически трябва да почувствате тази енергия, която е вътре във вас и пречи преди всичко на вашето лично придвижване по Пътя.

Има и друга страна на това негативно качество, което оплита хората и сковава и най-светлите стремежи. А именно: желанието неудържимо да харчите пари, когато започнете да ги получавате. Вие пилеете пари за най-невъобразими неща и удоволствия. Парите са еквивалент на Божествената енергия във вашия свят. И хората, които получават в свое разпореждане парична енергия, преминават голям тест за разумно използване на тази енергия. И ако се замислите поне за миг каква карма творите, безсмислено прахосвайки паричната енергия и че тази карма непременно ще се върне при вас, ако не в това, то в следващото въплъщение, във вид на нищета, бедност и нещастие, то навярно по-внимателно бихте се разпореждали с Божествената енергия изобщо и с паричната енергия конкретно.

Ако не сте предразположени да вярвате в реинкарнацията и малко ви е грижа за следващите въплъщения, то замислете се за вашите деца и внуци, които вземат върху себе си част от вашата карма на неудържима разточителност и страдат още в този живот, обременени с различни недъзи и привързаности.

Ако сте получили в свое разпореждане парични средства, то това не означава, че трябва да ги харчите за удоволствия и развлечения. Бог ви дава възможност правилно да се разпоредите с вашите пари. Само в този случай вие балансирате кармата и се освобождавате от кармата, образувана в миналите въплъщения. А именно: вие трябва да използвате паричната енергия за Общото Благо. Защото изкушението от парите може да се преодолее, само като ги използвате разумно. В този случай се отработва стара карма и не се създава нова.

Още веднъж се връщам на хората, които изпитват завист и други отрицателни качества, виждайки изобилието на другите. За вас отстраняването на препятствието, лежащо между сегашния момент и изобилния живот, ще бъде преодоляването на вашите негативни енергии: смирение пред създалата се ситуация и умението да се радвате на постиженията на другите.

Аз добре разбирам, че е по-лесно да се дадат тези съвети, отколкото да се изпълнят. Обаче неизбежността на отработването на вашата минала карма диктува определени условия, които вие сте длъжни да съблюдавате, за да излезете от кармичния пик. Иначе ще се случи това, което става, когато неразумността вземе връх: вие неизбежно привличате поредния катаклизъм и по такъв начин в ускорен режим отработвате карма.

Ние ви учим на по-лекия и безопасен път. Но кой знае защо този път е неприемлив за вас. И не можете да преодолеете някои вътрешни черти на характера си дори под заплахата от глобален катаклизъм. Струва ви се, че поне в това въплъщение вие не сте застрашени от това.

Аз бих ви посъветвал да разширите рамките на вашето възприятие и да излезете в своето съзнание извън пределите на едно въплъщение. Тогава ще ви бъде по-лесно да вземате премерени решения, да отработвате старата карма и да не творите нова.

Ще се радвам, ако моята днешна беседа бъде полезна за развитието на вашите души.


АЗ СЪМ Гаутама Буда.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)