Аз дойдох, за да ви напомня още веднъж
основните постулати на Нашето Учение

АЗ СЪМ Майтрейя! Аз дойдох!

Аз не можех да не дойда в това сложно време, за да подкрепя моите предани Бодхисатви на най-трудния участък от пътя.

За съжаление, светът не прие Нашите указания и Нашите препоръки да върви по лекия път. Ние положихме неимоверни усилия, Ние и Нашия Посланик направихме всичко, което беше възможно, всичко, което беше по Нашите сили, за да прокараме на физическия план тези знания и препоръки, които биха могли да облекчат прехода на душите на по-високо ниво на съзнанието, в Новата Епоха, Епохата на Майтрейя, епохата на Майката на Света.

Човечеството не бърза да се раздели със своите привързаности и недостатъци. Ние много пъти повтаряхме това Учение, но в сегашния момент, с идването на новите енергии, е необходимо да ги напомним още веднъж.

Аз обучавам на Пътя на Посвещенията, Аз съм ваш Посветител. И по този Път има няколко основни ориентири. Един от тези ориентири е изборът.

Вие сами, по свободната си воля, дадена ви от Твореца, избирате между два свята: илюзорния свят и Божествения свят, избирате да останете извън еволюционния път или да вървите успешно по стъпалата на еволюцията.

Обаче за мнозина и досега не е ясно това Учение за избора. Аз ще разясня. Вие постоянно правите избор. И за вас не е очевидно, че правите избор между световете. Не, вие вършите вашите обичайни неща, занимавате се с професионалната си дейност, и в хода на вашата дейност вие правите избор.

За по-голямо разбиране ще приведа конкретни примери. Например, вие сте лекар и пред вас стои въпросът: да поставите ли на пациента вредна ваксина или да назначите ли вредно за здравето лекарство или не. Ако вас ви управлява страх да не изгубите работата си, а не желание да помогнете на пациента, вие ще изберете да приложите опасни за пациента средства. По същество, вие избирате да убиете човек, само че с по-рафинирани методи. И ето вие вече заставате на страната на противоположните на Нас сили.

Или вие сте програмист, и в хода на вашата професионална дейност участвате в разработването на програми, с помощта на които човечеството ще се окаже под глобалния контрол на противоположните на Нас сили. И вие вече ставате съучастник на тези сили. Вие сте направили избор в полза на илюзорите сили.

Вие сте представител на силовите структури и избирате да приложите оръжие срещу жени, деца, старци. И вие фактически убивате собствената си душа. Лишавате своята душа от по-нататъшна еволюция.

Вие сте чиновник или представител на властта. И приемате закони, които се отразяват пагубно на хората и на техните основни потребности: храна, жилище, образованието на децата, здравето на населението. Вие вече участвате в небожествени дела, вие вече нарушавате Божествения Закон.

Ето по такъв начин всеки от вас, основавайки се на страха, страх да не изгуби длъжност, работа, пари, прави своя избор. По същество това е избор, който ви привързва към материята. От страх да не изгубите някакви митични блага, вие правите избор, който ви привързва към материята. И сами се лишавате от свобода. Когато не действате в съответствие с Божествения Закон, вие се откъсвате от Бог. Следствието от този избор ще бъде робство на плана на материята.

Фактически вие се отказвате от своята дадена ви Бог свободна воля, за да не изгубите някакви блага на физическия план. И вие ставате роби на материята.

Много хора, които четат Нашите Послания, 90 процента от тези хора, също са потребители. Те вземат Нашите знания, Нашата енергия и не ги използват за движение по стъпалата на еволюцията. Те ги използват само за удовлетворяване на своите нужди.

Има тънка граница, когато Нашите Послания спомагат за придвижване по духовния Път или когато Нашите Послания все повече и повече ви отдалечават от Бог. Цялата работа е в мотива, с който пристъпвате към четене на Нашите Послания.

Това е още едно Учение, което Ние давахме много пъти: Учението за мотива, с който пристъпвате към всяка дейност.

Има само един истински мотив - това е Служение на Бог и на всички живи същества, оказване помощ на ближния и на всичко живо.

Затова само незначителна част от хората, които се докоснаха до Нашите Послания, ги използват за развитието на своята душа.

И има съвсем малко на брой Наши чела, който вървят по Пътя на Посвещенията.

Техният Път е път на саможертвата, самоотричането, самоотдаването и служението. Те не правят никакви компромиси със своята съвест при вземането на всякакви решения на физическия план. И те по-скоро ще пожертват своя живот, отколкото да следват многото съблазни на физическия план, които в крайна сметка водят душата към погибел.

Сега настъпи времето, за което ние много пъти предупреждавахме: времето за отделяне на зърното от плевелите. Нито една душа, избрала илюзорния свят, няма да може да премине на новия етап от космическия цикъл. Настъпва времето, когато всичко старо, всичко, което е основало своето съществуване върху привързването към вещите, навиците, пристрастията и пороците, няма да може да съществува в Новата Епоха.

Сложно време. Затова Аз дойдох, за да ви напомня още веднъж основните постулати на Нашето Учение, които сега са ви просто необходими.

Моята епоха, епохата на Майтрейя не е толкова далече. Но преди да дойде новото, Земята трябва да се очисти от старото.

Сложно време. Затова Аз дойдох. За да подкрепя моите предани Бодхисатви и да ги утвърдя в тяхното служение. Настъпва вашето време.

Мнозина ще спасяват себе си и своето имущество, извършвайки предателство и убийство. Моите Бодхисатви по-скоро ще пожертват живота си, отколкото да изберат да служат на противоположните сили.

Аз дойдох да ви укрепя във вярата и в необходимостта от пробуждане на качествата на героите, духовните герои, които тръгваха към разпятието, към огньовете, но не предаваха своите убеждения, своята вяра и докрай служеха на Истината.

И последното, което Аз бих искал да кажа. Държавите преминават своето посвещение също както и отделните хора.

Ние съдим за нивото на държавата по нейното отношение към Нашите вестители, Нашите посланици. Имало е много държави, които са убивали Нашите вестители. Къде са сега тези държави? Няма ги.

Нашите посланици са инструмент, с помощта на който Ние съдим за нивото на съзнание на държавите и на отделните индивиди.

И, разбира се, Божественият Закон никога няма да допусне безнаказано да се унижават и убиват Нашите посланици.

Особено когато ашрамът на Нашия Посланик се превръща от място за разпространение на Учението в място, където дискредитират Учението.

Днес Аз използвах възможността за Моето идване, за да напомня основните положения на Нашето Учение.

Възможно е сега вие да погледнете по друг начин на тях и да извършите промяна в ума си и във възприемането на Нашето Учение.

АЗ СЪМ Майтрейя,
с грижа за вашите души.

 


Аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.