Аз дойдох да ви подтикна напред

АЗ СЪМ Бабаджи, дошъл при вас в този ден както винаги за сърдечна беседа и с надежда да намеря във вашите сърца разбиране и готовност за сътрудничество.

От времето, когато напуснах вашия свят, аз се старая да работя с всички сили, за да може човечеството на Земята да съумее да преодолее съществуващите препятствия, за да дойде колкото може по-бързо времето, когато няма да бъде нужно да се страда толкова. Причините за страданието и неговата дълбочина са обусловени от вас самите. Ето защо е много важно да различавате онези моменти в своя живот, когато създавате причините на бъдещите страдания за вас и вашите деца. Затова е необходимо да бъдете много внимателни и предпазливи в живота си. Защото понякога, само за да се наложите и за да победи вашата гледна точка, вие сте готови да вървите против своята съвест и да извършите множество неблаговидни постъпки. А струва ли си това? Да хабите усилия, скъпоценна Божествена енергия, за да угодите на своето его?

Не си струва! И аз ви казвам, че настъпи период във вашето развитие, когато сте длъжни осъзнато да подхождате към всяко свое действие. Защото тези действия, които вие ще извършвате в угода на своето его, много бързо ще се проявят във вашия живот в качеството си на гнили плодове.

Затова бъдете по-мъдри, бъдете по-смели. Не се страхувайте да отстоявате своите възгледи и убеждения, дори ако те противоречат на възгледите на хората, които живеят редом с вас.

Вие трябва да се ръководите в своя живот от висшата мъдрост и да вървите по висшия път!

И дори тогава, когато ви се струва, че никой не ви разбира и около вас няма никой, с когото можете да споделите своите открития в областта на познанието на Божествената Истина, не тъжете. Аз съм винаги до вас. И другите Възнесени Владици винаги са до вас. Стига само да създадете мисловен образ и да се обърнете към нас, и ние вече ви чуваме. Не мислете, че сте сами във вашия свят, защото всички Възнесени Учители присъстват редом с вас точно там, където се намирате сега. За нас няма препятствия в пространството. Ние бързаме да се отзовем на вашия призив със скоростта на мисълта и сме готови да ви подкрепяме в онези начинания, които извършвате в името на Христос, в името на Будда, в името на Мойсей, в името на Мохамед, в името на много Същества на Светлината, които са идвали във вашия свят и са ви обучавали на Божествената Истина.

Между нас няма противоречия. Ние представляваме едно семейство, една Община. Какво ви пречи да направите същото на физическия план?

Вашите противоречия на религиозна почва са измислени и създадени от онези хора, които се опитват да настояват на своето и са готови на всякакви неблаговидни постъпки за това. Изберете Висшия Път! Винаги се стремете да видите общото, което съществува в различните религии и религиозни течения и ще видите, че общото е много повече, отколкото различията.

Ние всички сме едно семейство. Няма нищо, което някога да ни е разделяло. Всичко това напуска вашия свят и подлежи на изгаряне на сметището на историята.

Идва период на ново мислене, когато ще бъде срамно да обвинявате в ерес хората, които не споделят вашата гледна точка. Настъпва период, когато изключително много хора, принадлежащи към различни религиозни течения ще разберат, че това, което векове ги е разделяло, вече го няма. Тяхното ниво на съзнание ще им позволи да се издигнат над противоречията и да видят общото.

И онези религиозни дейци, които отстояват старото, вкопчват се за църковните догми, ще бъдат принудени да променят своето съзнание или ще се окажат в самота и ще проповядват в пустинята. Защото хората ще напуснат храмовете, в които Бог не пребивава.

Чувствителността на хората ще им позволи да откриват онези места по земното кълбо, в които вибрациите са съзвучни с нашите вибрации. И селищата и общините, които ще създадете на тези места в много близко време, ще позволят на мен и на другите мои братя да идваме на гости при вас отначало за малко, а след това за все по-дълго и по-дълго.

Разберете, вашите вибрации и вашето мислене сега се явяват онова препятствие, което не ви позволява да се издигнете на следващата еволюционна степен на развитие. Опитайте се да се издигнете по-високо, моля ви.

Представете си, че стоите зад ограда и не виждате това, което ви обкръжава. Иска се съвсем малко усилие, за да преодолеете тази преграда и вие ще излезете на свобода и с учудване ще видите, че светът е много по-разнообразен, по-интересен и има за какво да се живее!

Сега вашето съзнание е много стеснено и вкарано от вас самите в устойчиви стереотипи. Трябва да преодолеете това състояние на вашето съзнание. Пробийте черупката и излезте на Светлина. Вие приличате на пиленца, на които е дошло времето да се излюпят от яйцето и да пристъпят в непознатия свят.

Старият свят с неговите ограничения и противоречия трябва да остане в миналото. Аз много се надявам на вас, на вашето мъжество и твърдост, на вашата смелост и способност да действате във всякакви ситуации.

Аз не веднъж съм казвал, че настъпи период, когато светът трябва да влезе в новото време. Не е нужно да се бавите и не е нужно да гледате другите около вас. Съществуват само вашите лични взаимоотношения с Бог и никога не си заслужава да се ориентирате за вашия духовен напредък по съседите и познатите. Има механизъм, който съществува във вашите сърца и този механизъм винаги знае в каква посока се движите. И когато вървите към Светлината, вие нямате съмнения. Съмненията започват, когато започнете да се оглеждате назад и да сверявате своя курс по онези ваши стари познати, които са се скрили в дупките си и не излизат на Светлина.

Настъпи Ново Време. Време за онези, които са смели, за онези, които са открити, за онези, които са енергични и трудолюбиви.

Побързайте, за да не изпуснете Божествената възможност! Побързайте да направите вашата крачка в Новия Свят!

Аз дойдох да ви дам импулс, да ви дам ускорение, да ви ободря. Защото виждам, че на много от вас не им достига смелост и решителност. Много от вас са подложени на влиянието на своето обкръжение и не са склонни да действат самостоятелно.

Аз дойдох, за да ви подтикна напред!

По-смело!

АЗ СЪМ Бабаджи. Ом.