Аз дойдох да ви дам Учение за Бога

АЗ СЪМ Шива!!!

АЗ дойдох!

АЗ дойдох, както винаги мощно и в цялата си пълнота!

Шива АЗ СЪМ!

Днес трябва да ви разкажа за Истината, която засега не се вмества във вашето съзнание, но ако медитирате дълго и упорито върху тази Истина, постепенно сами ще станете Нейно проявление.

АЗ дойдох да ви дам Учение за Бога. Защото в този свят и във всички други светове няма нищо друго, освен Бог. И състоянието на вашето съзнание в сегашния момент е единственото нещо, което ви отделя от Бога и от Божествената Истина.

Ако всеки ден медитирате върху Бога и Божествената Истина, вие ще можете все по-пълно и по-пълно да изразявате тази Истина във вашия свят.

Задачата на вашето въплъщение е да дадете възможност на Божествената Истина да се проявява чрез вас, чрез цялото ви същество!

Как да направите това? Как да изпълните задачата на вашето въплъщение?

Разбира се, на мнозина от вас моите слова изглеждат странни и без смисъл. Обаче ако това е така, то вашето съзнание е просто надеждно блокирано за Божествената Истина. И вие трябва незабавно да започнете да предприемате стъпки, за да си върнете правилното състояние на съзнанието и правилните ориентири в живота.

Представете си човек, който се е заблудил в гората. Обичайният свят е останал далеч зад него. Наоколо реалността е съвсем друга: дебрите на гората, непроходим храсталак, високи дървета. Не се вижда нито слънцето, нито хоризонта. Цари полумрак и във въздуха се носи миризма на влага и на застояло. Нито подухва ветрец, нито се вижда лъч светлина.

Състоянието на вашето съзнание сега напомня състоянието на съзнанието на човек, заблудил се в гората. По същия начин вие сте се потопили в дебрите на илюзията и не знаете накъде да вървите. Струва ви се, че сте попаднали на някаква пътечка, която, надявате се, ще ви изведе от храсталака. Случаят е подобен на това, как се хващате за първото попаднало ви учение или вяра. Вие чувате познатите слова за Бога. И това откликва дълбоко във вашето същество. Но след известно време разбирате, че сте сгрешили. Пътечката се е оказала поредната илюзия на вашето съзнание.

Вие отново изпадате в отчаяние. Молите Бога да ви открие Пътя. Струва ви се, че всичко вече е безнадеждно. Нямате сили да преодолеете страха и сумрака на своето човешко съзнание и дебрите на заобикалящия ви свят. Илюзията изцяло завладява вашето съзнание. Струва ви се, че нищо не може да промени начина ви на живот. Всичко ви изглежда сиво и невзрачно. Дивашките вопли на градските джунгли, скърцането на спирачки, страхове и шум.

„Докога, Господи!” – вика душата ви: „Може ли това още да се търпи?”

И когато ви се струва, че вече нищо в този свят не ви е мило, когато всичко наоколо изглежда враждебно и недружелюбно, трябва да ви се открие Пътя и да се покаже Божествената Истина. Не някъде извън вас, извън вашето същество. Истината ви се открива отвътре. И това наистина е като избухване на свръхнова звезда.

Това е преход към ново ниво на съзнанието.

Това е озарение!

Това е радост!

Това е щастие!

Това е блаженство!

Колко от вас вече са преживяли това състояние?

Колко от вас се намират в очакване на това състояние?

Аз зная, и вие трябва да знаете, че след първите проблясъци на озарението следват години на изпитания. Вие ще се опитвате да си върнете преживяното състояние на блаженство. Ще се стремите да го получите отново. Понякога се случва така, че до края на текущото въплъщение вие повече няма да можете да се върнете към това състояние на свобода от съня в илюзията.

Обаче трябва да ви кажа, че състоянието на екстаз и блаженство не е това, към което следва да се стремите. Вие трябва да намерите вътре в себе си стабилно състояние на вътрешна увереност, достойнство, благородство, хармония и тишина.

Това е истинското състояние, което ще ви помогне да се справите с всякакви трудности и изпитания. Трябва да се стремите да намерите вътре в себе си точката на баланс, опорната точка. Това е много важно. Защото ако направите това, ако намерите опорната точка вътре в себе си, винаги ще бъдете спокойни, дори тогава, когато целият свят бушува.

Тази опорна точка е връзката с вашата истинска същност, с Божествената ви същност, с Бога вътре във вас.

Когато постигнете това състояние на равновесие и покой, ще удържите огромна победа! Може да губите това състояние за малко, може все повече и повече да се потапяте в илюзията, но вече ще знаете към какво трябва да се стремите.

Това е като компас, който ще ви насочва, когато се заблудите в гората. Ако се придържате към едно и също направление на движението, рано или късно ще се измъкнете от дебрите и вашето лутане в полумрака на илюзията ще свърши.

Забележете, че усилията ви за придвижване към реалността трябва да бъдат постоянни. Вие не можете един ден да се стремите и да вървите по Пътя, а на следващия ден да си дадете почивка.

Ако не прилагате постоянно усилия, за да излезете от гората, в която сте се заблудили, рискувате изобщо да не излезете оттам. Хищните зверове само това и чакат – да се отпуснете и да легнете да спите.

Така и в света, в който живеете, ако спрете да полагате всекидневни усилия, хищните зверове на вашите ненаситни желания започват да настъпват към вас и ще е добре, ако се съвземете и си спомните, че е необходимо да продължите движението.

Всички знаци по вашия Път са известни.

Всички опасности са обозначени.

Необходимо е единствено сами да намерите в себе си сили и да започнете движението.

Разберете, че във вашия свят не всичко е идеално. По-точно, всичко е много далече от идеала. Затова основното и главното ще бъде вашият стремеж да се научите да различавате, да получите Божествено виждане.

Ако избирате и подбирате внимателно от всичко, което ви заобикаля в света, ако се грижите за качеството и вибрациите на вещите около вас, храната, която употребявате, хората с които общувате, книгите, които четете, музиката, която слушате, тогава след време пространството, което сте създали около себе си ще започне да ви помага и да ви подкрепя в моментите, когато губите вътрешните ориентири.

Всичко в живота ви има значение.

Към всичко трябва да се подхожда много внимателно.

И понякога един предмет, върху който ще спрете поглед в трудна минута, е достатъчен, за да се променят вашите вибрации и да влезете в зоната на високите, Божествените вибрации.

Сега настъпи времето, когато от всеки ваш избор, от всяка ваша крачка, от всяка ваша мисъл, зависят много неща.

Обстоятелствата на планетата се промениха.

Необходимо е да бъдете много внимателни.


АЗ СЪМ Шива!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)